settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về sự mang thai?

Trả lời


Thai kỳ bắt đầu ngay tại thời điểm tinh trùng của người nam thụ tinh với trứng bên trong cơ thể của người nữ. Kể từ thời điểm đó, phôi được hình thành. Tại thời điểm đó, phôi thai sẽ được bám chặt trong tử cung, bắt đầu lớn lên và phát triển. Đối với con người, thời gian mang thai trung bình khoảng 280 ngày, hoặc 36 tuần. Vì loài người được sinh sôi phát triển thông qua việc mang thai, phù hợp với sự ban phước và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong Sáng thế ký 1:28, chúng ta nên mong đợi Kinh Thánh nói điều gì đó về việc mang thai — và đúng như vậy.

Lần mang thai đầu tiên của con người được ghi nhận xảy ra khi Evà thụ thai và sinh ra Cain (Sáng thế ký 4:1). Nhiều trường hợp mang thai sau đó khi nhân loại thêm lên nhiều trên đất, nhưng Kinh Thánh không chép một cách chi tiết về những trường hợp mang thai ấy cho đến đời của Áp-ra-ham và Sa-rai trong Sáng thế ký 11:30: “Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con”. Đức Chúa Trời nhấn mạnh sự cằn cỗi của Sa-rai cũng như tuổi già của họ (Sáng thế ký 18:11) để cho thấy rằng Ngài có thể làm điều gì đó đặc biệt. Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham và Sa-ra một người con trai, tên là Y-sác, đó là người con bởi phép lạ thực sự.

Điều chúng ta học từ phân đoạn Kinh Thánh về việc mang thai ấy là Đức Chúa Trời là Tác giả của sự sống. Ngài tham gia mật thiết vào quá trình thành hình và phát triển của mỗi một con người. Thi thiên 139: 13-16 nói về sự tham gia trực tiếp của Ngài: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kýn, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng Thiết kế nên mọi đứa trẻ. Chúa phán về chính Ngài trong Ê-sai 44:24: “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng ta?”

Kinh Thánh đưa ra một số trường hợp đặc trưng chứng tỏ sự biết trước của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng một số người nhất định cho các mục đích cụ thể. Trong Giê-rê-mi 1:5 Đức Chúa Trời phán “trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” Ê-sai 49:1 bày tỏ rằng Đức Chúa Trời có thể kêu gọi một đứa trẻ chưa ra đời bước vào công tác hầu việc Ngài trong thời gian mang thai. Chúng ta có thể thấy điều này xảy ra một lần nữa trước khi Ê-li-sa-bét mang thai, ngay cả trước khi Giăng Báp-tít được thụ thai (Lu-ca 1:13-17).

Sự mang thai là cách Đức Chúa Trời mang một con người mới vào trong thế gian. Mỗi một người đều mang hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:27). Vì Đức Chúa Trời là Tác giả của của sự sống và vì sự mang thai của người nữ chính là sự thể hiện một mối liên hệ hợp tác thiêng liêng với Đức Chúa Trời, nên một người nữ không có bất kỳ “quyền” gì để chấm dứt việc mà Đức Chúa Trời đã khởi sự. Phá thai là một tội ác cất đi sự sống của một con người vô tội mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Đức Chúa Trời nổi thạnh nộ đối với những hành động như vậy. Ngài lên án mạnh mẽ những nghi lễ của người ngoại giáo dâng con trẻ cho các thần tượng (Giê-rê-mi 32:35; Lê-vi ký 20:2; Phục truyền 12:31). Và Ngài đoán phạt những nước nào thực hành những hành vi giống như vậy. Đức Chúa Trời xem sự mang thai là công tác của Ngài, và người nữ tôn vinh Ngài khi người ấy hợp tác với Ngài trong việc mang thai an toàn và nuôi dưỡng sự sống bên trong cơ thể mình.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về sự mang thai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries