settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về việc cha mẹ trao quyền thừa kế cho con cái?

Trả lời


Quyền thừa kế là món quà của niềm vinh dự và hỗ trợ được đưa ra bởi một trưởng tộc cho con trai của ông (và đôi khi con gái). Nó có nghĩa là để cung ứng và nói lên địa vị trong gia đình. Hầu hết những lần xuất hiện quyền thừa kế trong nửa đầu của Cựu ước đều đề cập đến việc Đức Chúa Trời ban Đất Hứa cho dân Y-sơ-ra-ên — Cha Thiên Thượng chu cấp cho dân sự của Ngài. Bởi vì đất đai được Đức Chúa Trời ban cho từng mỗi gia đình, dân sự không được phép định đoạt đất đai của họ vĩnh viễn. Nếu họ cần bán nó, nó sẽ được trả lại trong Năm Hân Hỉ (Lê-vi Ký 25: 23-38). Kinh Thánh đưa ra những hướng dẫn cụ thể về việc thừa kế tài sản của gia đình: con trai cả được thừa kế một phần kép (Phục truyền luật lệ ký 21:15-17); nếu không có con trai, con gái được phép thừa kế đất của cha họ (Dân số ký 27: 8); trong trường hợp không có người thừa kế trực tiếp, một đầy tớ thân cận hoặc một người họ hàng xa hơn có thể thừa kế đất đai (Sáng thế ký 15: 2; Dân số ký 27: 9-11). Đất đai không thể chuyển cho bộ tộc khác vào bất cứ lúc nào. Ý nghĩa thiết yếu của việc lưu truyền gia sản đất là để đảm bảo đại gia đình có một phương tiện cung ứng và tồn tại. Quyền thừa kế đã được thừa nhận, và chỉ Châm-ngôn 13:22 mới nói về nó như một đức tính đặc biệt.

Tân Ước không nói về sự thừa kế vật chất nhưng đề cập đến sự thừa kế thuộc linh. Trên thực tế, trong Lu-ca 12:13-21, Chúa Giê-su đã làm giảm đi tầm quan trọng của cơ nghiệp trên đất, Ngài giải thích rằng điều đó có thể dẫn đến lòng tham và sự ám ảnh về của cải. Tốt hơn hết là hãy thâu trữ kho báu trên trời. Cơ nghiệp của chúng ta, giống như dân Y-sơ-ra-ên, là từ Đức Chúa Trời (Công vụ 20:32; Ê-phê-sô 1:11, 14, 18). Và, giống như Áp-ra-ham (Hê-bơ-rơ 11:8, 13), chúng ta sẽ không nhận được cơ nghiệp của mình trong đời này (1 Phi-e-rơ 1:4). Sự kế thừa này là gì? Thi thiên 37:11 và Ma-thi-ơ 5: 5 nói rằng đó là đất. Gia-cơ 2:5 nói đó là vương quốc của Đức Chúa Trời, và Hê-bơ-rơ 11:16 gọi đó là nước trời. 1 Cô-rinh-tô 2:9 nói điều đó thật tuyệt vời, “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài”. Và Khải Huyền 21 mô tả một trời mới và đất mới, nơi Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa dân sự của Ngài và lấy đi nước mắt, sự than khóc, đau đớn và sự chết.

Là những người tin Chúa, chúng ta không bị ràng buộc vào Luật Pháp Cựu Ước. Thay vào đó, chúng ta phải tuân theo hai mạng lệnh lớn - yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác (Ma-thi-ơ 22:34-40). Cựu Ước đưa ra những ví dụ thực tế về cách thực hiện các mạng lệnh lớn. Liên quan đến quyền thừa kế, đó là ví dụ về việc cha mẹ đảm bảo gia đình của họ được chăm sóc sau khi họ qua đời. Trong thời hiện đại, điều này không nhất thiết có nghĩa là đất đai, hay thậm chí là của cải vật chất. Nó có thể bao gồm việc truyền đạt một nhân cách tốt, đảm bảo con trẻ được học hành hoặc đào tạo chúng có một nghề. Nhưng, khi hầu hết mọi người nghĩ về việc cha mẹ để lại tài sản thừa kế cho con cái của họ, đó là liên quan đến của cải vật chất. Kinh Thánh chắc chắn ủng hộ ý tưởng về việc cha mẹ để lại của cải vật chất / gia sản / tài sản cho con cái. Đồng thời, cha mẹ không nên cảm thấy có nghĩa vụ phải tiết kiệm mọi thứ để cho con cái của họ được thừa kế, mà bỏ bê bản thân trong quá trình này. Nó không bao giờ là một vấn đề của tội lỗi hoặc nghĩa vụ. Đúng hơn, đó phải là một hành động yêu thương, một cách cuối cùng để thể hiện tình yêu và sự đánh giá cao của bạn đối với con cái. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cha mẹ có trách nhiệm đảm bảo rằng con cái nhận thức được cơ nghiệp mà chúng sẽ nhận được khi chúng bước theo Đấng Christ. Cha mẹ phải dạy con cái về sự mong đợi của Đức Chúa Trời (Phục truyền luật lệ ký 6:6-7; Ê-phê-sô 6:4) và đưa con cái của chúng đến với Đấng Christ (Mác 10:14). Bằng cách này, cha mẹ có thể cung ứng cho con cái của họ một cách tốt nhất có thể.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về việc cha mẹ trao quyền thừa kế cho con cái?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries