settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về vấn đề kiện tụng?

Trả lời


Trong Kinh Thánh, Thánh đồ Phao-lô có nói với các tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô rằng không nên kiện tụng/dẫn nhau ra trước tòa (1 Cô-rinh-tô 6:1-8). Vì khi Cơ Đốc nhân không tha thứ lẫn nhau hay không giảng hòa được những khác biệt của nhau thì đã là 1 sự thất bại về mặt thuộc linh. Liệu người ngoại có muốn trở thành người tin Chúa khi thấy những Cơ đốc nhân cũng chẳng khác gì họ, cũng đeo đẳng nhiều vấn đề tranh chấp thế tục như họ. Trong một số trường hợp nhất định, sau những cách thức hòa giải theo Thánh Kinh (xem Ma-thi-ơ 18:15-17) mà người vấp phạm vẫn tiếp tục, sử dụng tòa án và luật pháp có thể là hành động chính đáng. Tuy nhiên, viện tới toàn án và luật pháp chỉ nên được thực hiện sau khi cầu nguyện kỹ càng với Chúa (xem Gia-cơ 1:5) để xin có sự khôn ngoan và sự chỉ dẫn thuộc linh cần thiết.

Ý chính của 1 Cô-rinh-to 6:1-6 là chỉ dẫn cách giải quyết những xung động xảy ra hội thánh không nên bằng tòa án/luật pháp. Tòa án/luật pháp mà Phao-lô nói đến là 1 nơi tồn tại cho những vấn đề thế tục bên ngoài hội thánh hơn là những vấn đề thuộc linh. Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh là: Những vấn đề của hội thánh không nên đem ra trước tòa án để được xét xử như những vấn đề của đời thường theo những nguyên tắc thế tục mà nên được giải quyết trong chính hội thánh bằng những nguyên tắc thuộc linh.

Chương 21-22 Công Vụ nói về việc Phao-lô bị bắt giam và buộc tôi vô cớ cho tội mà ông không hề phạm. Người La Mã bắt giữ ông và “viên quan truyền đem Phao-lô vào đồn tra tấn bằng roi đòn để biết rõ vì sao mà ông bị dân chúng tố cáo. Khi bị căng ra để đánh đòn, Phao-lô hỏi một sĩ quan đứng gần: ‘Công dân La Mã chưa thành án mà đã bị đánh đòn thì có hợp pháp không?’” Công Vụ 22:24-25. Trong trường hợp này, Phao-lô đã sử dụng pháp luật La Mã và quyền công dân để bảo vệ chính mình. Ta thấy sử dụng luật pháp không có gì sai khi chúng ta dùng nó với mục đích đúng đắn và tốt đẹp.

Phao-lô có nói trong 1 Cô-rinh-tô 6:7 “Thật vậy chỉ việc kiện cáo nhau đủ cho thấy anh chị em đã thất bại rồi. Sao chẳng thà chịu bị đối xử bất công đi? Sao chẳng thà chịu bị lừa gạt đi?”. Điều ông muốn nhắc đến ở đây là sự làm chứng của những người tin Chúa qua cách sống của họ. Liệu chúng ta có nên chỉ chăm chăm lợi dụng luật pháp để làm lợi cho chúng ta, sẵn sàng bất cứ lúc nào đưa người khác ra tòa bất chấp việc người đó có thể bị đẩy xa Chúa? Chúng ta phải xác định trận chiến nào quan trọng hơn – cuộc chiến pháp lý để giành những lợi lộc của đời hay cuộc chiến tâm linh để giành những tâm hồn đời đời về cho Chúa.

Nói tóm lại, với câu hỏi Cơ Đốc nhân có nên đưa người khác ra trước tòa để giải quyết những vấn đề của hội thánh không, chúng ta xác định được câu trả lời dứt khoát là không! Còn với những vấn đề dân sự dù là với Cơ đốc nhân hay người chưa tin Chúa, chúng ta cũng cần xác định nếu có thể tránh được thì chúng ta phải tránh. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp, chẳng hạn để bảo vệ quyền công dân như trường hợp của Phao-lô, sử dụng tòa án và pháp luật có thể là 1 điều đúng đắn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về vấn đề kiện tụng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries