settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào kiểm soát những suy nghĩ của mình?

Trả lời


Nhiều Cơ Đốc nhân tranh chiến với vấn đề này, đặc biệt là trong thế giới công nghệ cao, việc kiểm soát những suy nghĩ của chúng ta là điều cần thiết. Châm ngôn 4:23, "Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." "Tấm lòng" bao gồm cả tâm trí và những tiến trình diễn tra trong đó. Một vài người nói rằng, mỗi tội mà chúng ta phạm phải, chúng ta phạm đến hai lần, một lần trong suy nghĩ của chúng ta và một lần nữa là khi chúng ta hành động theo những suy nghĩ đó. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta tấn công suy nghĩ ở mức độ sơ khởi hơn là đợi cho đến khi nó đâm như rễ bám sâu vào trong đời sống của chúng ta khi nó đã trở thành hành động rồi sau đó mới cố gắng đẩy nó ra.

Cũng có một sự khác biệt giữa việc bị cám dỗ (một ý nghĩ đang xâm nhập vào tâm trí) và phạm tội (để tội ác lưu trú trong tâm trí và miệt mài với nó). Việc hiểu ra rằng khi một suy nghĩ xâm nhập vào tâm trí, chúng ta kiểm tra nó dựa trên Lời Chúa và quyết định liệu chúng ta tiếp tục với lối suy nghĩ đó hay từ chối nó và thay thế bằng một suy nghĩ khác là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta cho phép một thói quen hình thành trong đời sống tâm trí của mình, nó sẽ càng ngày càng khó thay đổi lối mòn của những suy nghĩ đó, ngay cả khi việc kéo chiếc xe bị lún sâu xuống bùn để đi một con đường mới, thì sau đây là một vài gợi ý trong Kinh Thánh để kiểm soát những suy nghĩ của chúng ta thoát khỏi những sai trật.

1. Cứ ở trong Lời Chúa thì khi một suy nghĩ tội lỗi xâm nhập vào trong tâm trí chúng ta (một sự cám dỗ), chúng ta sẽ có thể nhận biết đó là gì và cách để đối phó. Trong lúc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ (Ma-thi-ơ 4) Ngài đã đáp trả với những cám dỗ của Sa-tan bằng lời Chúa và áp dụng Lời đó để hướng dẫn Ngài biết tâm trí của Ngài nên hướng theo điều gì thay vì bắt đầu bị cuốn theo lối suy nghĩ tội lỗi (Phục truyền 8:3; Ma-thi-ơ 4:4). Khi đối diện với cám dỗ về nhu cầu thể chất (hóa đá thành bánh), Ngài nhắc lại lời Kinh Thánh về tầm quan trọng của việc sống bởi Lời của Đức Chúa Trời. Khi Sa-tan cám dỗ Chúa hầu việc hắn thì sẽ được vinh quang của thế gian, Ngài trích dẫn Kinh Thánh rằng chúng ta chỉ phải hầu việc và thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (Phục truyền 6:13-14; Ma-thi-ơ 4:10), và mọi vinh quang đều qui thuộc Chúa và những ai thuộc về Ngài.

2. Khi bị cám dỗ thử Đức Chúa Trời (để xem thử Đức Chúa Trời có thực sự hiện diện và giữ lời hứa của Ngài không), Chúa Giê-xu trả lời với những trích dẫn Kinh Thánh nhấn mạnh vào tầm quan trọng của niềm tin vào Chúa cho dù không thấy Ngài, hay chứng minh về sự hiện diện của Ngài. Trích dẫn Kinh Thánh trong thời điểm bị cám dỗ không phải kiểu như dùng thần chú, nhưng nhằm mục đích giúp cho tâm trí của chúng ta hướng vào sự chỉ dẫn của Kinh Thánh, nhưng chúng ta cần phải được trang bị lời Chúa trước, để cần dùng trong thì cám dỗ. Vì vậy, thói quen hàng ngày trong việc dầm thấm trong Lời Chúa theo phương cách đầy ý nghĩa là điều cần thiết. Nếu chúng ta nhận thức được một lĩnh vực nào đó bị cám dỗ liên tục (lo lắng, ham muốn thể xác, nóng giận…) chúng ta cần phải học để nhớ những câu Kinh Thánh then chốt liên hệ đến những vấn đề đó. Phải tìm kiếm ở cả việc phải tránh (khía cạnh tiêu cực) và làm thế nào để đáp trả lại một cách thích đáng (khía cạnh tích cực) đối với những suy nghĩ và những hoàn cảnh gây cám dỗ trước khi chúng vây lấy chúng ta, thì chúng ta sẽ có cách để chiến thắng những cám dỗ đó.

2. Sống phụ thuộc vào Đức Thánh Linh, chủ yếu là thông qua việc tìm kiếm sức mạnh của Ngài qua lời cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:41). Nếu chúng ta dựa vào sức riêng của mình, chúng ta sẽ bị thất bại (Châm ngôn 28:26; Giê-rê-mi 17:9; Ma-thi-ơ 26:33).

3. Chúng ta không nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng những điều có thể dẫn đến những suy nghĩ tội lỗi. Đây là ý tưởng được rút ra trong Châm ngôn 4:23. Chúng ta bảo vệ tấm lòng của mình đối với những gì chúng ta cho phép chúng ở lại trong tấm lòng của mình. Trong Gióp 31:1 có chép : "Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh?" Trong Rô-ma 13:14 chép rằng "nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó." Vì thế, chúng ta cần tránh những tạp chí, phim ảnh, những trang mạng, những cuộc nói chuyện hay những tình huống làm cho chúng ta dễ sa ngã (so sánh 2 Cô-rinh-tô 10:5). Chúng ta cũng nên tránh dành thời gian của mình cho những người khiến chúng ta dễ sa theo những con đường sai trật.

4. Chúng ta phải hướng lòng mình về Đức Chúa Trời, thay thế những suy nghĩ tội lỗi, bằng những suy nghĩ và tư tưởng thánh. Đây là nguyên tắc thay thế. Khi bị cám dỗ ghét một ai đó, chúng ta thay thế những suy nghĩ ghét bỏ ấy bằng những hành động thánh, hãy làm điều lành cho họ, hãy nói tốt về họ và cầu nguyện cho họ (Ma-thi-ơ 5:44). Thay vì đi ăn cắp, chúng ta nên làm việc chăm chỉ kiếm tiền để có cơ hội giúp lại cho người khác khi họ nghèo khó (Ê-phê-sô 4:28). Khi chúng ta bị cám dỗ bởi một người nữ, hãy xoay hướng nhìn, ngợi khen Đức Chúa Trời về cách mà Ngài đã dựng nên người nam cùng người nữ — và hãy cầu nguyện cho người nữ đó (chẳng hạn: "Lạy Chúa, xin giúp người nữ này nhận biết Chúa nếu như cô chưa biết đến Ngài, và nhận biết niềm vui khi bước đi với Ngài"), và hãy xem cô ấy như một người chị em (ITi-mô-thê 5:2). Kinh Thánh thường dạy về việc "bỏ khỏi" những hành động và suy nghĩ sai trật nhưng sau đó "đặt vào" những hành động và suy nghĩ thánh (Ê-phê-sô 4:22-32). Chỉ tìm cách dập tắt những ý nghĩ tội lỗi mà không thay thế những ý nghĩ đó bằng những lời tin kính chúng ta đã để một mảnh đất trống cho Sa-tan đến và gieo cỏ dại vào (Ma-thi-ơ 12:43-45).

5. Chúng ta có thể tận dụng mối liên hệ với các Cơ Đốc nhân khác theo ý muốn trong đường lối Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 10:24-25 chép rằng: "Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy." Mối liên hệ với các Cơ Đốc nhân sẽ khích lệ chúng ta thay đổi điều chúng ta ham muốn (tốt nhất là với những người cùng giới), là những người sẽ cầu nguyện cho và với chúng ta, người sẽ hỏi thăm chúng ta trong tình yêu về việc chúng ta đang làm gì, và người có trách nhiệm giữ chúng ta tránh khỏi đừng lối cũ, và đó là những người bạn đích thực (Châm Ngôn 27:6).

Cuối cùng và quan trọng nhất, những phương cách sẽ không có giá trị nếu như chúng ta không đặt niềm tin của mình trong Đấng Christ là Chúa Cứu Thế cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ấy chính là điểm mà chúng ta phải khởi đầu từ đó. Nếu như không làm vậy, chúng ta sẽ chẳng thể nào thắng hơn những suy nghĩ và những cám dỗ tội lỗi, và lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài không dành cho chúng ta, và quyền năng của Đức Thánh Linh cũng không dành cho chúng ta"?

Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho ai tìm kiếm để tôn cao Ngài xứng đáng cho danh Ngài: là chính con người bên trong của chúng ta chức không phải là con người chúng ta thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy. Nguyện điều Chúa làm qua lời mô tả của Đức Chúa Giê-xu về Na-tha-na-ên? cũng đúng với chúng ta – một người nam (hay người nữ) trong người không có chi dối trá (Giăng 1:47).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào kiểm soát những suy nghĩ của mình?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries