settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Kinh Thánh là thứ kiểm soát suy nghĩ không?

Trả lời


Một số người cáo buộc Cơ Đốc Nhân sử dụng Kinh Thánh như một công cụ kiểm soát suy nghĩ. Cách duy nhất để xây dựng một nhà thờ và giữ các thành viên, theo như họ nói, là sự dụng những sách lược tẩy não để ép buộc con người thay đổi lối sống và thái độ sống. Cáo buộc này không hề có cơ sở, nhưng những người không biết tới năng lực của Thánh Linh cần phải viện vào nó như một cách để giải thích về sự thay đổi cuộc sống của những người tin Chúa.

Mặc dù đúng là có những giáo phái, của những người gọi mình là Cơ Đốc Nhân, thực hành những dạng thức của kiểm soát suy nghĩ, giáo lý Cơ Đốc không hề có tính cưỡng ép bằng bất kỳ cách nào. Các mục sư yêu mến Chúa đều mong ước nuôi dưỡng, gây dựng và bảo vệ hội thánh của họ (Giăng 21:15-19; Hê-bơ-rơ 13:17). Các lãnh đạo hội thánh đều có mục tiêu phục vụ trong sự khiêm tốn và không ích kỷ, không với suy nghĩ về tư lợi (1 Phie-rơ 5:2-3). Vì thế, chúng ta có thể trả lời là không, Kinh Thánh không phải là công cụ kiểm soát suy nghĩ, và Kinh Thánh cũng không cổ suý việc kiểm soát suy nghĩ theo nghĩa tẩy não hay là một công cụ tâm lý học.

Tuy nhiên, Kinh Thánh có nói về việc tự kiểm soát tâm trí. Sự ăn năn bao gồm sự thay đổi về tâm trí. Cơ đốc nhân "nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em" (Ê-phê-sô 4:23). Họ trở nên đồng tâm trí, để mà tránh những sự cãi cọ (Phi-líp 2:2). Họ được ban cho tâm trí như đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 2:16). Điều này kết quả nên một thái độ mới và hành vi mới – một tạo vật hoàn toàn mới mẻ (2 Cô-rinh-tô 5:17). Sự thay đổi này không phải là do một kế hoạch tinh xảo hay một môi trường được kiểm soát một cách chặt chẽ của một bậc thầy nào; sự thay đổi là nội tại, thuộc linh và thật sự. Sự thay đổi là do sự làm việc của Đức Thánh Linh, không phải do một con người nào (Tít 3:5).

Con người có bản chất tội lỗi thừa hưởng từ A-đam (Rô-ma 5:12). Bản chất tội lỗi đó điều khiển con người và gây ra vô số tội lỗi thể hiện trong đời sống con người đó (Ga-la-ti 5:17-21; Ê-phê-sô 5:17-19). Bị kiểm soát bởi bản chất tội lỗi, con người không có cách nào biết đến Chúa và làm hài lòng Chúa. Trên thực tế, chúng ta là kẻ thù nghịch của Chúa (Rô-ma 5:10; 8:5-7). Kinh Thánh nói rằng tội nhân, bị kiểm soát bởi bản chất tội lỗi của mình, cần một bản chất mới và cần sự cứu chuộc khỏi quyền lực của tội lỗi. Người chấp nhận Chúa Giê-su Christ là đấng Cứu Chuộc cá nhân sẽ nhận được bản chất mới (2 Phi-e-rơ 1:4) và được Thánh Linh ngự trị, Đấng sẽ ban cho những người tin nhận năng lực để nói "không" với tội lỗi và nói "có" với sự công chính của Chúa (Ga-la-ti 5:16; Rô-ma 6:12-23). Tín đồ trong đấng Christ được giải thoát (giải phóng, Giăng 8:32). Họ không còn bị bắt buộc phải nghe theo sự điều khiển của bản chất tội lỗi nữa, và họ có được sự tự do trong đấng Christ để làm những gì Chúa muốn và vinh danh Chúa trong đời sống họ.

Kinh Thánh không phải là thứ kiểm soát suy nghĩ. Thay vào đó, Kinh Thánh cho chúng ta một lối thoát cho cuộc sống bị kiểm soát bởi tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết làm thế nào để được Thánh Linh kiểm soát. Đúng vậy, một tín đồ sẽ thay đổi tâm tính, khi anh ta từ bỏ những sự dối trá mà anh tin vào trước kia và bọc lấy lẽ thật trong đấng Christ. Người tín đồ đầy tràn Thánh Linh sẽ có một đời sống như một cuộc du hành với Chúa – một đời sống tự do để phục vụ Chúa với lòng nhiệt thành, sự thoả mãn đời đời, và hy vọng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt
Có phải Kinh Thánh là thứ kiểm soát suy nghĩ không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries