settings icon
share icon
Câu hỏi

Hòm giao ước là gì?

Trả lời


Đức Chúa Trời đã lập giao ước (giao ước có điều kiện) với con cái Y-sơ-ra-ên qua đầy tớ của Ngài là Môi-se. Ngài đã hứa điều tốt lành đến với họ và con cái của họ trong nhiều thế hệ nếu họ vâng phục Ngài và tuân theo luật pháp của Ngài; nhưng Ngài luôn cảnh báo về sự tuyệt vọng, sự trừng phạt, và sự phân tán nếu họ không tuân theo. Như một dấu hiệu cho giao ước của Ngài, Ngài đã cho phép dân Y-sơ-ra-ên làm ra một chiếc hộp theo thiết kế riêng của Ngài (Xuất Díp Tô Ký 25:10v.v.), trong đó đặt bảng đá viết Mười Điều Răn (25:16, 21; Hê-bơ-rơ 9:4). Cái hộp hoặc cái rương này được gọi là "hòm" và được làm bằng gỗ keo phủ vàng (25:11). Hòm giao ước được đặt trong nơi thiêng liêng bên trong của đền tạm trong sa mạc và cuối cùng đặt trong Đền thờ khi nó được xây dựng ở Giê-ru-sa-lem. Cái rương này được gọi là Hòm Giao Ước.

Ý nghĩa thực sự của Hòm giao ước là điều diễn ra liên quan đến nắp hòm, được gọi là "Ngôi thương xót". Thuật ngữ "ngôi thương xót" xuất phát từ một chữ Do Thái có nghĩa là "che đậy, xoa dịu, an ủi, làm sạch, hủy bỏ hoặc chuộc tội cho". Ở đây, thầy tế lễ thượng phẩm, chỉ mỗi năm một lần (Lê-vi ký 16:34; Hê-bơ-rơ 9:7 (), bước vào Nơi chí thánh, nơi mà Hòm giao ước được cất giữ và chuộc tội lỗi của mình và tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên. Thầy tế lễ rưới huyết của con sinh tế lên trên Ngôi thương xót để xoa dịu cơn thạnh nộ và giận dữ của Đức Chúa Trời vì những tội lỗi trong quá khứ đã phạm. Đây đã từng là nơi duy nhất trên thế giới mà sự chuộc tội này có thể xảy ra (So sánh Ma-thi-ơ 27:51; Giăng 4:21-24; Hê-bơ-rơ 10:19-22).

Ngôi thương xót trên Hòm giao ước là một sự báo hiệu tượng trưng cho sự hy sinh cuối cùng cho mọi tội lỗi — huyết của Đấng Christ đổ trên thập tự giá cho sự tha thứ tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô, trước đây là một người Pha-ri-si và là một người quen thuộc với Cựu Ước, đã biết khái niệm này rất rõ khi ông viết về Đấng Christ là sự che đậy tội lỗi của chúng ta trong Rô-ma 3:24-25: "bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus,… Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài". Cũng giống như chỉ có một nơi để chuộc tội lỗi trong Cựu Ước là Ngôi thương xót của Hòm Giao Ước, thì cũng chỉ có một nơi để chuộc tội trong Tân Ước và thời hiện tại là thập giá của Chúa Giê-xu Christ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không còn nhìn vào Hòm giao ước nhưng mà đến với chính Chúa Giê-xu như là sự an ủi và sự chuộc tội cho tội lỗi của chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:27; 10:10, 14).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Hòm giao ước là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries