settings icon
share icon
Câu hỏi

Hội thánh toàn cầu khác gì với Hội thánh địa phương?

Trả lời


Để hiểu sự khác nhau giữa Hội thánh toàn cầu và Hội thánh địa phương, ta cần hiểu từng khái niệm rõ ràng. Hội thánh địa phương là một nhóm những người tin vào Chúa Giê-xu Christ thường xuyên gặp mặt tại một địa điểm cụ thể. Hội thánh toàn cầu bao gồm tất cả những người tin Chúa trên khắp thế giới. Khái niệm “hội thánh” (ekklesia) cấu thành bởi 2 từ khác nhau. Một từ chỉ về sự “gặp mặt” hay “nhóm lại” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1). Từ này liên hệ đến công việc của Đức Chúa Trời: cứu chuộc và thánh hóa người tin Ngài, những “người được chọn.” Hầu hết các từ hội thánh trong Kinh Thánh đều mang nghĩa này. Nhưng cũng có một từ “hội thánh” khác (kyriakos) có ý nghĩa liên quan đến sự sở hữu, dịch chính xác là “thuộc về Đức Chúa Trời.” Từ Hi Lạp này chỉ được sử dụng hai lần trong Cựu Ước và không bao giờ nhắc trực tiếp đến tên một hội thánh nào (1 Cô-rinh-tô 11:20; Khải Huyền 1:10).

Một Hội thánh địa phương thường được coi là nơi tập hợp tất cả những người có chung niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. Trong hầu hết các trường hợp từ ekklesia trong tiếng Hi Lạp dùng để nói về một tập hợp tín hữu tại địa phương (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; 1 Cô-rinh-tô 4:17; 2 Cô-rinh-tô 11:8). Không nhất thiết là chỉ có một Hội thánh trong một khu vực. Có thể có rất nhiều Hội thánh địa phương trong các thành phố lớn.

Hội thánh toàn cầu là cụm từ đặt cho cộng đồng tín hữu trên toàn thế giới. Từ “Hội thánh” ở đây không chỉ nhắc đến một địa điểm cụ thể nhưng nói về tập hợp những người làm nên Hội thánh. Hội thánh toàn cầu vẫn là một Hội thánh cho dù không có một buổi nhóm lại chính thống nào. Trong Công Vụ đoạn 8 câu 3, ta có thể thấy hình ảnh một Hội thánh được tổ chức ngay tại nhà riêng. Khi xem Công Vụ 9:31, từ “Hội thánh” có ý nghĩa rộng lớn vượt qua giới hạn vật lí và có tầm cỡ toàn cầu. Có những người hay hiểu Hội thánh toàn cầu như là một Hội thánh vô hình. Chúng ta nên cẩn thận, vì Kinh Thánh chưa bao giờ miêu tả một Hội thánh là vô hình, và Hội thánh không thành lập để trở nên vô hình. Sau đây là một vài câu Kinh Thánh nói thêm về Hội thánh toàn cầu: (1 Cô-rinh-tô 12:28; 15:9; Ma-thi-ơ 16:18; Ê-phê-sô 1:22-23; Cô-lô-se 1:18).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Hội thánh toàn cầu khác gì với Hội thánh địa phương?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries