settings icon
share icon
Câu hỏi

Hội Thánh đã bắt đầu khi nào?

Trả lời


Hội Thánh bắt đầu vào ngày Lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau Lễ Vượt Qua khi Chúa Giê-xu chết và sống lại. Từ được dịch "Hội Thánh" xuất phát từ hai từ Hy Lạp có cùng nghĩa là "được gọi ra khỏi thế giới cho Chúa". Từ này được sử dụng xuyên suốt Kinh Thánh để chỉ tất cả những người đã được tái sinh (Giăng 3:3) thông qua đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu (Rô-ma 10:9-10). Từ Hội Thánh, khi được sử dụng để chỉ tất cả các tín đồ ở khắp mọi nơi, đồng nghĩa với thuật ngữ Thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:22-23; Cô-lô-se 1:18).

Từ Hội Thánh xuất hiện lần đầu tiên trong Ma-thi-ơ chương 16 khi Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ, "Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó" (câu 18). "Đá" ở đây là lời tuyên bố mà Phi-e-rơ đã đưa ra, "Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống" (câu 16). Sự thật đó về Chúa Giê-xu là nền tảng của Hội Thánh đã phát triển hơn hai ngàn năm. Những người làm cho sự thật đó trở thành nền tảng cho cuộc sống của chính mình thì trở thành thành viên của Hội Thánh của Chúa Giê-xu (Công vụ 16:31).

Lời của Chúa Giê-xu, "Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của ta", là lời tiên đoán về những gì sắp xảy ra khi Ngài sai Đức Thánh Linh đến với các tín đồ (Giăng 15:26-27; 16:13). Chúa Giê-xu vẫn phải trải qua thập tự giá và kinh nghiệm sự sống lại. Mặc dù các môn đồ hiểu một phần, nhưng việc hoàn thành tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm vẫn chưa được thực hiện. Sau khi Ngài sống lại, Chúa Giê-xu không cho phép các môn đồ của Ngài bắt đầu công việc mà Ngài đã ban cho họ, để làm môn đồ hóa cho tất cả các quốc gia (Ma-thi-ơ 28:19-20), cho đến khi Đức Thánh Linh đến (Lu-ca 24:49; Công vụ 1:4-5).

Sách Công vụ kể chi tiết về sự khởi đầu của Hội Thánh và sự lan truyền kỳ diệu của nó qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Mười ngày sau khi Chúa Gi-xu lên trời (Công vụ 1:9), Đức Thánh Linh đã tuôn đổ trên 120 tín đồ của Chúa Giê-xu đã chờ đợi và cầu nguyện (Công vụ 1:15; 2:1-4). Chính các môn đồ đã run sợ vì bị đồng hóa với Chúa Giê-xu (Mác 14:30,50) đột nhiên được trao quyền mạnh dạn tuyên bố phúc âm về Đấng Mê-si-a phục sinh, xác nhận sứ điệp của họ bằng những dấu kỳ và phép lạ (Công vụ 2:4, 38-41; 3:6-7; 8:7; Hê-bơ-ro 2:3-4). Hàng ngàn người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Ngũ Tuần. Họ đã nghe Tin Lành bằng ngôn ngữ của chính họ (Công vụ 2:5-8) và nhiều người đã tin (Công vụ 2:41; 4:4). Những người được cứu đã được làm phép báp-têm, hàng ngày thêm vào Hội Thánh. Khi sự bắt bớ nổ ra, các tín đồ tản mác, mang theo sứ điệp phúc âm với họ và Hội Thánh lan nhanh đến mọi nơi trên trái đất (Công vụ 8:4; 11:19-21).

Sự khởi đầu của Hội Thánh liên quan đến người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem, nhưng Hội Thánh sớm lan sang các nhóm người khác. Người Sa-ma-ri được Phi-líp truyền giáo trong Công vụ 8. Trong Công vụ 10, Chúa ban cho Phi-e-rơ một khải tượng giúp ông hiểu rằng sứ điệp cứu rỗi không chỉ giới hạn ở người Do Thái mà còn mở ra cho bất cứ ai tin (Công vụ 10:34-35, 45). Sự cứu rỗi của hoạn quan người Ê-thi-ô-pi (Công vụ 8:26,39) và đội trưởng của binh đoàn I-ta-li-a Cọt-nây (Công vụ 10) đã thuyết phục các tín đồ Do Thái rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời rộng hơn họ tưởng tượng. Lời kêu gọi kỳ diệu của Phao-lô trên đường đến thành Đa-mách (Công vụ 9:1-19) đã chuẩn bị cho việc truyền bá phúc âm thậm chí còn lớn hơn cho Dân ngoại (Rô-ma 15:16; I Ti-mô-thê 2:7).

Những lời tiên tri của Chúa Giê-xu dành cho Phi-e-rơ trước khi sự đóng đinh được chứng minh là đúng. Mặc dù sự bắt bớ và "những cánh cổng của Hades" đã chiến đấu chống lại nó, nhưng Hội Thánh chỉ phát triển mạnh hơn. Khải Huyền 7:9 cung cấp một cái nhìn thoáng qua về Hội Thánh như Chúa thiết kế nó là: "Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con". Hội Thánh mà Chúa Giê-xu bắt đầu sẽ tiếp tục cho đến ngày Ngài đến với chúng ta (Giăng 14:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17) và chúng ta hợp nhất với Ngài mãi mãi là cô dâu của Ngài (Ê-phê-sô 5:27 ; II Cô-rinh-tô 11:2; Khải huyền 19:7).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Hội Thánh đã bắt đầu khi nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries