settings icon
share icon
Câu hỏi

Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?

Trả lời


Quan điểm về Chúa của người Hồi giáo và Cơ Đốc nhân có một số điểm tương đồng. Cơ Đốc nhân tin vào một Đức Chúa Trời đời đời là Đấng tạo nên vũ trụ và người Hồi giáo áp dụng những thuộc tính này cho Allah. Cả hai đều xem Chúa là toàn năng, toàn tri và toàn tại.

Một sự khác biệt quan trọng giữa quan điểm của Hồi giáo và Cơ Đốc giáo về Chúa là khái niệm của Kinh Thánh về Chúa Ba Ngôi. Trong Kinh Thánh, Chúa đã tỏ chính Ngài là một Chúa trong ba Người: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Mặc dù mỗi Người trong Ba Ngôi hoàn toàn là Chúa, nhưng Chúa không phải là ba vị thần riêng lẻ mà là ba trong một.

Con trai của Đức Chúa Trời đã đến thế gian dưới hình dạng con người, một lẽ thật được gọi là sự nhập thể (Lu-ca 1:30-35; Giăng 1:14; Cô-lô-se 2:9; I Giăng 4:1-3). Chúa Giê-xu Christ đã chinh phục hình phạt và quyền lực của tội lỗi bằng cách chết trên thập tự giá (Rô-ma 6:23). Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-xu đã trở về thiên đàng để ở với Cha của Ngài và sai Đức Thánh Linh đến với các tín đồ (Công vụ 1:8-11). Một ngày nào đó, Đấng Christ sẽ trở lại để phán xét và cai trị (Công vụ 10:42,43). Những người nào tin cậy nơi Chúa Giê-xu sẽ sống với Ngài, nhưng những người không chịu theo Ngài phải bị chia cách trong địa ngục khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết.

"Cha yêu thương Con và giao tất cả mọi sự trong tay Con. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy". Hoặc là Chúa Giê-xu chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên thập tự giá vì tội lỗi của bạn hoặc bạn chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong địa ngục vì tội lỗi của bạn (I Phi-e-rơ 2:24).

Ba Ngôi Đức Chúa Trời rất cần thiết cho niềm tin Cơ Đốc. Không có Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sẽ không có sự nhập thể của Con trai của Đức Chúa Trời trong Ngôi vị của Chúa Giê-xu Christ. Không có Chúa Giê-xu Christ, sẽ không có sự cứu rỗi khỏi tội lỗi. Không có sự cứu rỗi, tội lỗi sẽ kết án tất cả mọi người vào địa ngục đời đời.

Vậy thì, Cơ Đốc nhân và người Hồi giáo có thờ phượng cùng một Chúa không? Một câu hỏi hay hơn là, "Có phải Cơ Đốc nhân và người Hồi giáo đều có sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời là ai không?" Đối với câu hỏi này, câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì sự khác biệt cốt yếu giữa các khái niệm Cơ Đốc và Hồi giáo về Đức Chúa Trời, nên cả hai niềm tin đều không thể cùng đúng, một là niềm tin Cơ Đốc đúng hoặc là niềm tin Hồi giáo đúng. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh giải quyết và xử lý vấn đề của tội lỗi bằng cách ban Con trai của Ngài.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời" (Giăng 3:16-18).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries