settings icon
share icon
Câu hỏi

Trên thế giới ngày nay có hoạt động của ma quỷ hay không?

Trả lời


Ma, quỷ ám, ngôi nhà ma ám bài tarot, bàn cầu cơ, quả cầu pha lê - chúng có điểm chung nào? Chúng lôi cuốn nhiều người vì chúng dường như đem lại tầm nhìn về một thế giới vượt quá giới hạn tồn tại vật lý của loài người. Và đối với nhiều người thì những thứ này có vẻ như vô tội và vô hại.

Khi tiếp cận chủ đề này, nhiều người với quan điểm phi Kinh Thánh cho rằng ma là linh hồn của người chết, là những người vì lý do nào đó mà chưa lên thiêng đàng hoặc xuống địa ngục. Theo những người tin vào ma quỷ, có ba loại quỷ ám: (1) quỷ ám còn sót lại (giống như phát lại video mà không có tương tác thực tế với bất kì linh hồn nào). (2) Quỷ ám bởi linh hồn người, bản chất của linh hồn người là sự kết hợp của điều tốt và điều xấu (nhưng không phải là điều ác). Một số linh hồn loại này có thể đơn giản chỉ muốn gây chú ý, một số linh hồn khác có thể chỉ muốn đùa cợt. Nhưng dù trong trường hợp nào thì chúng cũng không thực sự gây hại cho con người. (3) Sự tương tác với thứ không phải là linh hồn người (nhưng là ma quỷ. Những thực thể này có thể giả mạo thành linh hồn người, nhưng chúng nguy hiểm và gây hại.

Khi đọc về chủ đề ma quỷ hoặc nơi quỷ ám từ những nguồn phi Kinh Thánh, hãy nhớ rằng nếu chỉ vì tác giả nhắc đến Kinh Thánh hoặc một nhân vật trong Kinh Thánh (như thiên sứ trưởng Mi-chen) thì không có nghĩa là tác giả tiếp cận chủ đề này theo quan điểm Kinh Thánh. Khi tác giả đưa ra một thông tin không có căn cứ, người đọc phải tự hỏi “làm sao tác giả biết điều này là như vậy? Tác giả căn cứ vào đâu?” Ví dụ, tác giả làm sao biết được ma quỷ giả dạng làm linh hồn người. Sau cùng, người đề cập đến chủ đề ma quỷ theo những nguồn phi Kinh Thánh đưa ra những hiểu biết có thể là dựa trên suy nghĩ của họ, trên suy nghĩ của người khác hoặc trên những kinh nghiệm từ quá khứ. Tuy nhiên, nếu dựa trên thừa nhận rằng ma quỷ là kẻ lừa dối và có thể bắt chước linh hồn tốt, kinh nghiệm có thể lừa chúng ta!

Nếu một người có sự hiểu biết đúng đắn về chủ đề này, người ấy phải tìm đến một nguồn luôn chính xác tuyệt đối ở mọi thời đại, đó là Lời Chúa – Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về điều này.

Kinh Thánh không bao giờ nói về nơi ma ám. Nhưng Kinh Thánh cho biết khi con người chết, linh hồn của người đó sẽ đi đến một hoặc hai nơi. Nếu người đó là một người tin Chúa, linh hồn của anh ta sẽ được đưa đến trước mặt Chúa trên thiên đàng (Phi-líp 1:21-23, II Cô rinh tô 5:8). Về sau, hồn người ấy sẽ nhập vào thể xác mà sống lại (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Nếu người chết không tin Chúa, linh hồn của người ấy sẽ đi vào một nơi đau đớn gọi là âm phủ (Lu ca 16:23-24)

Bất luận người chết là người tin Chúa hay không tin, họ cũng đều không thể trở lại thế giới mà chúng ta đang sống để tương tác hay giao tiếp với con người, thậm chí là vì mục đích để cảnh báo con người khỏi đến sự phán xét (Lu ca 16:27-31). Kinh Thánh chỉ ghi lại hai trường hợp người chết tương tác với người sống. Trường hợp thứ nhất là khi Sau-lơ - Vua dân Y-sơ-ra-ên khi ông cố liên lạc với tiên tri Sa-mu-ên đã qua đời thông qua một người đồng cốt. Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-mu-ên bị quấy rầy đủ lâu để Sa-mu-ên có thể phán xét Sau-lơ vì ông đã nhiều lần sự không vâng lời Chúa (I Sa-mu-ên 28:6-19). Trường hợp thứ hai là lúc Môi-se và Ê-li nói chuyện với Chúa Jêsus khi Ngài biến hóa trong Ma-thi-ơ 17:1-8. Tuy nhiên hình dáng của Môi-se và Ê-li không có gì giống ma.

2. Kinh Thánh lặp lại nhiều lần về sự di chuyển không nhìn thấy được của thiên sứ (Đa-ni-ên 10:1-21). Đôi khi thiên sứ giao tiếp với người sống. Tà ma hay ma quỷ thật ra có thể ám, trú ngụ và điều khiển con người (ví dụ xem trong Mác 5:1-20). Bốn sách Phúc Âm và Sách Công vụ ghi lại nhiều trường hợp quỷ ám và những thiên sứ tốt xuất hiện để giúp các tín hữu. Thiên sứ tốt và xấu đều có thể gây ra những hiện tượng siêu nhiên (Gióp 1-2, Khải huyền 7:1; 8:5; 15:1-16)

3. Kinh Thánh cho thấy rằng ma quỷ biết những điều con người không biết (Công vụ 16:16-18; Lu ca 4:41). Bởi vì những thiên sứ ác này đã tồn tại lâu dài, họ tự nhiên sẽ biết những điều mà con người với đời sống giới hạn không biết được. Vì hiện nay Satan có thể đến ra mắt trước Đức Chúa Trời (Gióp 1-2), chúng có thể cũng được phép biết một số sự việc cụ thể trong tương lai, nhưng đây chỉ là suy đoán.

4. Kinh Thánh cho biết Satan là kẻ nói dối và là cha sự nói dối (Giăng 8:44, II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9) và nó giả mạo làm “thiên sứ sáng láng”. Ai theo nó, dù là con người hay không phải con người cũng làm điều dối trá như nó (II Cô-rinh-tô 11:13-15)

5. Satan và ma quỷ có quyền lực lớn (so sánh với con người). Thậm chí thiên sứ trưởng Mi-chen chỉ cậy vào quyền lực của Đức Chúa Trời khi đối phó với Satan (Giu-đe 1:9). Nhưng quyền lực của Satan không thể sánh được với quyền lực của Đức Chúa Trời (Công vụ 19:11-12; Mác 5:1-20), và Đức Chúa Trời có thể dùng dự định gian ác của Satan để đem lại mục đích tốt lành cho Ngài. (I Cô-rinh-tô 5:5, II Cô-rinh-tô 12:7)

6. Mệnh lệnh của Chúa truyền cho chúng ta là không được thờ phượng ma quỷ, các thế lực huyền bí hoặc thế giới linh hồn ô uế. Mệnh lệnh này bao gồm không được dùng đồng cốt, gọi hồn, bàn cầu cơ, tử vi, bài tarot, việc nhập hồn (với mục đích truyền đạt) Đức Chúa Trời xem những việc làm này là gớm ghiếc (Phục truyền luật lệ ký 18:9-12; Ê-sai 8:19-20; Ga-la-ti 5:20; Khải huyền 21:8), và những ai làm các việc này xem như rước họa vào thân (Công vụ 19:13-16).

7. Các tín hữu Ê-phê-sô là một ví dụ về việc đối mặt với các đồ vật huyền bí (sách, nhạc, trang sức, games v.v…). Họ xưng tội mình vì đã làm điều tội lỗi và đem những đồ vật đó đốt trước mặt thiên hạ. (Công vụ 19:17-19).

8. Chúng ta thoát khỏi quyền lực Satan nhờ vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi nhận được bởi đức tin vào phúc âm của Chúa Jêsus Christ (Công vụ 20:21, 19:17-19). Mọi nỗ lực tự giải thoát bản thân ra khỏi quyền lực của ma quỷ mà không dựa vào sự cứu rỗi đều là vô ích. Chúa Jêsus cảnh báo về một tấm lòng không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh: Một tấm lòng trống rỗng dọn sẵn cho những con quỷ dữ hơn vào trú ngụ (Lu ca 11:24-26). Nhưng khi một người đến với Đấng Christ để được tha tội, Đức Thánh Linh sẽ đến ngự cùng người ấy cho đến ngày cứu chuộc. (Ê-phê-sô 4:30; John 14:16)

Những hoạt động huyền bí được coi là công việc của kẻ lừa bịp. Có vẻ như cách tốt nhất để hiểu danh vọng bản báo cáo về ma và nơi quỷ ám là dựa vào việc làm của chúng (ma quỷ). Đôi lúc những con quỷ này không cần cố gắng để che giấu bản chất của chúng, nhưng lúc khác chúng có thể làm điều gian trá, giả dạng thành những hồn người đã lìa khỏi xác. Sự gian trá này dẫn đến nhiều điều dối trá và hoang mang hơn.

Đức Chúa Trời phán rằng thật ngu ngốc khi người sống mà cầu hỏi kẻ chết. Nhưng Ngài phán: “Hãy theo luật pháp và lời chứng”(Ê-sai 8:19-20). Lời Chúa là ngọn nguồn của sự khôn ngoan. Tín hữu tin Chúa Jêsus Christ không nên tham gia vào các hoạt động huyền bí. Thế giới linh hồn là có thật, nhưng Cơ Đốc nhân không cần phải sợ hãi nó (I Giăng 4:4).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Trên thế giới ngày nay có hoạt động của ma quỷ hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries