settings icon
share icon
Câu hỏi

Như thế nào là đời đời trong địa ngục lại là một hình phạt chính đáng cho con người sống cuộc đời tội lỗi?

Trả lời


Kinh Thánh nói rằng địa ngục là đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Rất nhiều người tranh luận về tính công bằng của điều đó. Câu hỏi được đặt ra làm thế nào mà Đức Chúa Trời trừng phạt một người đến đời đời khi mà người ấy chỉ sống được 70, 80, 90 hoặc thậm chí là 100 tuổi. Tuổi thọ hữu hạn của tội nhân tương ứng với hình phạt đời đời như thế nào?

Có hai nguyên tắc trong Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng rằng đời đời trong địa ngục là hình phạt chính đáng cho tội lỗi, bất kể cuộc đời trên đất của một người kéo dài bao lâu.

Thứ nhất, Kinh Thánh tuyên bố rằng đã là tội lỗi thì cuối cùng cũng đều chống nghịch lại với Đức Chúa Trời (Thi-thiên 51:4). Mức độ trừng phạt một phần phụ thuộc vào mục tiêu của tội phạm. Trong một tòa án thông thường của con người, một cuộc tấn công thân thể đối với một cá nhân thường sẽ dẫn đến việc bị phạt tiền và có thể bị tù một thời gian. Ngược lại, một cuộc tấn công thân thể nhằm vào tổng thống hoặc thủ tướng của một quốc gia có thể sẽ phải ngồi tù suốt đời. Và đây là trường hợp mặc dù thực tế là tội phạm chỉ một lần, không phải là một hành động thường xuyên, liên tục. Đức Chúa Trời cao hơn và vĩ đại hơn vô hạn so với bất kỳ con người nào. Tội ác của chúng ta đáng bị trừng phạt hơn bao nhiêu nữa bởi thực tế rằng tội lỗi của chúng ta chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23)?

Thứ hai, ý kiến cho rằng chúng ta không còn phạm tội sau khi chết không được dạy trong Kinh Thánh. Vậy thì, có phải những người xuống địa ngục đột nhiên sẽ vô tội và hoàn hảo? Không! Những ai đi vào nơi đời đời mà không có Đấng Christ, sẽ bị xác nhận trong sự gian ác của họ. Tấm lòng cứng cỏi thì sẽ mãi mãi cứng cỏi. Sẽ có "khóc lóc và nghiến răng" trong địa ngục (Ma-thi-ơ 25:30), nhưng không có sự ăn năn. Tội nhân trong địa ngục sẽ được trở lại đúng bản chất của chính họ; họ sẽ là những người bị nhiễm tội lỗi, xấu xa, vô luân, và đồi trụy trong suốt cõi đời đời, mãi mãi không được cứu chuộc và không được phục hồi. Hồ lửa sẽ là nơi của sự nổi loạn vĩnh viễn chống lại Đức Chúa Trời — ngay cả khi cuộc nổi loạn đó đã được phán xét (Khải Huyền 20:14–15; xem Khải Huyền 16:9, 11). Những người chưa được cứu không chỉ phạm tội trong 70, 80, 90, hoặc 100 năm. Họ phạm tội cho đến muôn đời.

Hệ quả là điều này là gì? - Nếu một người muốn tách khỏi Đức Chúa Trời vĩnh viễn, Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ ước muốn đó. Những người tin Chúa là những người nói với Đức Chúa Trời, "xin Ý Cha được nên". Những người không tin là những người mà Đức Chúa Trời phán rằng "Ý muốn của ngươi sẽ được thực hiện". Và ý muốn của người chưa được cứu là từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-su Christ mà cứ sống trong tội lỗi; Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng quyết định đó, và hậu quả của nó, cho đến đời đời.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Như thế nào là đời đời trong địa ngục lại là một hình phạt chính đáng cho con người sống cuộc đời tội lỗi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries