settings icon
share icon
Câu hỏi

Nếu Chúa Giê-xu đã trả xong tội lỗi của chúng ta, tại sao chúng ta vẫn chịu hậu quả của tội lỗi?

Trả lời


Kinh Thánh tuyên bố rằng "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Chúa đã trả cho sự trừng phạt của tội lỗi chúng ta. Chúng ta đáng chết mất, đó là sự trừng phạt lớn nhất cho tội lỗi. Tất cả mọi người sẽ trả cho tội lỗi của mình trừ khi họ đến với Đấng Christ, là Đấng đã trả cái giá cho tội lỗi chúng ta bằng huyết của Ngài. A-đam và Ê-va đã gánh chịu những hậu quả cho tội lỗi của họ bằng việc bị đuổi khỏi vườn. Thay vì "hậu quả", chúng ta có thể nghĩ đến đó là sự "sửa phạt". Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói điều này về sửa phạt và mục đích của nó: Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con, rằng: "Hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt".

"Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con; vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta lại chẳng thuận phục bội phần hơn để được sống hay sao? Vì cha về phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc nầy dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy." (Hê-bê-rơ 12:5-11).

Chúa bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng cách uốn nắn chúng ta và/hoặc sử dụng sự sửa phạt để đem chúng ta đến nơi mà Ngài muốn chúng ta đến. Người cha tốt sẽ làm điều gì khi thấy con trai mình đi lang thang ra khỏi con đường đúng đắn? Ngài đem đứa trẻ về bằng sự sửa phạt. Sự sửa phạt có thể có nhiều dạng, phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự chống đối. Nếu một đứa trẻ không bao giờ bị sửa phạt và không bao giờ gánh chịu những hậu quả cho những hành động sai trái của mình thì đứa trẻ đó sẽ không học được điều gì là đúng.

Vì vậy, bởi tình yêu Ngài sửa phạt những người thuộc về Ngài. Nếu bạn không bao giờ gánh chịu hậu quả tội lỗi của bạn thì làm thế nào bạn có thể biết khi nào làm đúng hoặc làm sai? Tác giả Thi-thiên nói rằng "Bọn gian ác không hiểu biết sao? Chúng ăn nuốt dân Ta khác nào ăn bánh và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời" (Thi-thiên 52:4). Cũng xem trong Thi-thiên 10:11, "Lòng hắn thầm nghĩ: "Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt và sẽ không bao giờ thấy việc nầy đâu". Nếu Chúa không đem đến hậu quả, chúng ta sẽ không thể học được từ những sai lầm và thay đổi con đường của chúng ta. Chúa chỉ sửa phạt những ai thuộc về Ngài, và Ngài làm điều này bởi vì tình yêu đối với chúng ta, không phải để làm hại hoặc phá hủy chúng ta. Đó là cách mà Ngài nói, "Con của Ta, con đang đi sai đường, và đây là thời điểm để quay trở lại và làm điều đúng". Nếu chúng ta không được sửa phạt khi chúng ta làm sai, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm sai.

Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai (Khải-huyền 20:14). Bởi vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, Ngài sửa phạt chúng ta và đem chúng ta đến với mối liên hệ với Ngài, đó là điều Ngài muốn. Vì thế nếu lần tới bạn cảm thấy bạn đang gánh chịu những hậu quả tội lỗi của bạn, thì hãy nhớ rằng đây là sự sửa phạt của Chúa bởi tình yêu thương.

Cuối cùng, hành động của sự bất tuân với những luật lệ của Chúa sẽ thường dẫn đến những hậu quả đời này mà không có sự sửa phạt của Chúa. Ví dụ, một kẻ giết người khi đến với Chúa Giê-xu Christ và ăn năn hết tội lỗi của anh ta thì sẽ nhận sự tha thứ của Chúa đời đời, và anh ta sẽ vui mừng trong mối liên hệ hoàn toàn mãi mãi với Chúa trong thiên đàng. Tuy nhiên, xã hội mà anh ta sống vẫn đòi hỏi anh ta trả cái giá cho tội lỗi của mình đời này. Anh ta có thể phải dành cả đời mình sống trong tù và thậm chí bị xử tử cho tội lỗi của mình. Nhưng thậm chí trong tình huống đó, anh ta có thể được sử dụng bởi Chúa trong khi anh ta chờ đợi cho sự cứu chuộc cuối cùng và niềm vui vĩnh hằng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nếu Chúa Giê-xu đã trả xong tội lỗi của chúng ta, tại sao chúng ta vẫn chịu hậu quả của tội lỗi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries