settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao lại có hai bản ký thuật câu chuyện sáng thế trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và 2?

Trả lời


Sáng Thế Ký 1:1 ghi lại, “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” Sau đó, trong Sáng Thế Ký 2:4, dường như một câu chuyện thứ hai khác biệt về cuộc sáng thế bắt đầu. Ý tưởng về hai bản ký thuật cuộc sáng thế khác nhau là một sự diễn giải sai lạc về hai phân đoạn Kinh Thánh này, mà quả thật chúng mô tả cùng một sự kiện sáng thế. Chúng không bất đồng về trật tự các tạo vật được dựng nên và không mâu thuẫn với nhau. Sáng Thế Ký 1 mô tả “sáu ngày sáng tạo” (và một ngày thứ bảy là ngày nghỉ), Sáng Thế Ký 2 chỉ mô tả một ngày của tuần lễ sáng tạo đó—ngày thứ sáu—và không có sự mâu thuẫn.

Trong Sáng 2, trong trình tự thời gian đó trước giả lui về ngày thứ sáu, là ngày Đức Chúa Trời tạo nên con người. Trong đoạn đầu tiên, trước giả sách Sáng Thế Ký trình bày sự tạo dựng nên con người trong ngày thứ sáu như đỉnh điểm của sự sáng thế. Rồi, trong đoạn thứ hai, trước giả cung cấp chi tiết cụ thể hơn liên quan đến sự tạo dựng con người.

Có hai luận điệu chính về những mâu thuẫn giữa các đoạn 1 và 2 của sách Sáng Thế Ký. Luận điệu thứ nhất liên quan đến sự sống của thực vật. Sáng 1:11 ghi lại việc Đức Chúa Trời tạo nên cây cỏ trong ngày thứ ba. Sáng 2:5 nói rõ rằng trước khi tạo dựng nên con người “chưa có cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào để cày cấy đất nữa”. Vậy thì, cái nào đúng? Đức Chúa Trời đã tạo nên cây cỏ trong ngày thứ ba trước khi Ngài dựng nên con người? (Sáng 1), hay sau khi Ngài đã dựng nên con người (Sáng 2)? Từ Hê-bơ-rơ cho “cây cỏ” là khác nhau ở hai phân đoạn Kinh Thánh này. Sáng 1:11 dùng một từ chỉ về thực vật nói chung. Sáng 2:5 dùng một từ cụ thể hơn chỉ về những thực vật đòi hỏi sự canh tác, nghĩa là, một người chăm sóc nó, một người làm vườn. Các phân đoạn Kinh Thánh này không mâu thuẫn với nhau. Sáng 1:11 nói về Đức Chúa Trời tạo dựng nên thực vật, và Sáng 2:5 nói về Đức Chúa Trời khiến cho các loài cây cỏ “có thể trồng trọt được” không mọc lên cho tới sau khi Ngài dựng nên con người.

Sự mâu thuẫn thứ hai được nêu ra liên quan đến sự sống động vật. Sáng 1:24-25 ghi lại Đức Chúa Trời dựng nên sự sống động vật trong ngày thứ sáu, trước khi Ngài dựng nên con người. Sáng 2:19, trong một vài bản dịch, dường như ghi lại việc Đức Chúa Trời dựng nên các loài động vật sau khi Ngài dựng nên con người. Tuy nhiên, một bản dịch tốt và có vẻ hợp lý của Sáng 2:19-20 nói rằng, “Bấy giờ Đức Chúa Trời đã tạo thành từ đất tất cả các loài thú đồng và các loài chim trên trời. Ngài đem chúng đến với người nam để xem người sẽ đặt tên chúng là gì, và người gọi mỗi loài sinh vật sống như thế nào, thì đó là tên của nó. Vậy nên người nam đặt tên cho tất cả các loài gia súc, các loài chim trên trời và tất cả các loài thú đồng.” Bản văn không nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên con người, sau đó tạo nên các loài động vật, và mang chúng đến với con người. Đúng hơn, bản văn nói rằng, “Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã [trước đó] tạo nên tất cả các loài động vật.” Không hề có sự mâu thuẫn. Trong ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời đã tạo nên các loài động vật, và mang chúng đến với người nam, cho phép người nam đặt tên các loài động vật.

Bằng cách xem xét hai bản ký thuật về công cuộc sáng thế cách riêng biệt và sau đó hòa hợp chúng lại, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời mô tả trình tự công cuộc sáng tạo trong Sáng 1, và sau đó làm sáng tỏ những chi tiết quan trọng nhất của nó, đặc biệt là các chi tiết của ngày thứ sáu, trong Sáng 2. Không có sự mâu thuẫn ở đây, chỉ đơn thuần là một phương cách văn chương thông thường để mô tả một sự kiện từ tổng quát đến chi tiết.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao lại có hai bản ký thuật câu chuyện sáng thế trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và 2?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries