settings icon
share icon
Câu hỏi

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có được tha thứ/được cứu không?

Trả lời


Kinh Thánh cho thấy rõ ràng rằng Giu-đa không được cứu. Chính Chúa Giê-xu phán về Giu-đa, "Người đi như điều đã chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn" (Ma-thi-ơ 26:24). Đây là một bức tranh rõ ràng về quyền tể trị tối cao của Chúa và ý muốn của con người hành động cùng nhau. Từ thời quá khứ, Đức Chúa Trời đã xác định rằng Đấng Christ sẽ bị Giu-đa phản bội, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, và được sống lại. Đây là điều Chúa Giê-xu muốn nói khi Ngài phán Ngài sẽ "đi như điều đã chép về Ngài". Chẳng có gì ngăn cản kế hoạch của Đức Chúa Trời để ban cho sự cứu rỗi cho nhân loại.

Tuy nhiên, sự thật rằng mọi việc đã được định trước không bào chữa cho Giu-đa hay miễn cho ông khỏi sự trừng phạt mà ông sẽ gánh chịu cho vai trò của mình trong vở kịch. Giu-đa đã tự mình lựa chọn, và chính những lựa chọn đó là nguồn gốc của sự trừng phạt dành cho ông. Tuy nhiên, những lựa chọn đó cũng hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tối cao của Chúa. Đức Chúa Trời không chỉ kiểm soát điều tốt, mà còn điều khiển cả điều xấu của con người để hoàn thành mục đích của chính Ngài. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu lên án Giu-đa, nhưng khi bạn xem xét Giu-đa đã đi với Chúa Giê-xu trong gần ba năm, chúng ta biết Ngài cũng ban cho Giu-đa nhiều cơ hội cho sự cứu rỗi và ăn năn. Ngay cả sau hành động tồi tệ của mình, Giu-đa có thể quì xuống để cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời vì sự phản bội của ông. Nhưng ông đã không làm. Ông có thể cảm thấy ăn năn do sợ hãi, là điều khiến ông trả lại tiền cho người Pha-ri-si, nhưng ông không bao giờ ăn năn, thay vì vậy, lựa chọn tự tử, một hành động ích kỉ tột bực (Ma-thi-ơ 27:5-8).

Giăng 17:12 nói về Giu-đa, "Trong lúc còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã bảo vệ họ, không để mất một ai, trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm". Mặc dù, có lúc Giu-đa tin rằng Chúa Giê-xu là một tiên tri, hoặc thậm chí có thể tin Ngài là Đấng Mê-si. Chúa Giê-xu đã sai các môn đồ ra rao giảng Phúc Âm và làm phép lạ (Lu-ca 9:1-6). Giu-đa cũng ở trong nhóm này. Giu-đa có đức tin, nhưng đó không phải là đức tin cứu rỗi thực sự. Giu-đa không bao giờ được "cứu", nhưng có một thời gian ông là một người đi theo Đấng Christ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có được tha thứ/được cứu không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries