settings icon
share icon
Câu hỏi

Theo Thánh Kinh thì có sự khác biệt gì giữa giáo sĩ và giáo dân?

Trả lời


Cả 2 từ giáo sĩ và giáo dân đều không xuất hiện đâu trong Kinh Thánh. Đây là những từ ngày nay được dùng để phân biệt "người đứng trên bục giảng kinh" với "những người ngồi hàng ghế nghe giảng". Dù các tín đồ có sự kêu gọi và tài năng khác nhau (Rô-ma 12:6), thì họ đều là những tôi tớ của Chúa (Rô-ma 14:4).

Phao-lô nhìn nhận bản thân mình như là một "anh em" và là "đồng lao" với Ty-chi-cơ (Cô-lô-se 4:7). Ép-pa-phô-đích là "một anh em, một đồng lao và một chiến hữu của tôi" (Phi-líp 2:25). Phao-lô và Ti-mô-thy gọi bản thân mình là "đầy tớ" của hội thánh Cô-rinh-tô (2 Cô-rinh-tô 4:5). Phi-e-rơ gọi Sin-vanh như "người anh em tín cẩn" của mình (1 Phi-e-rơ 5:12). Các sứ đồ không bao giờ nói trong ngôn ngữ phân biệt "chúng tôi" và "bọn họ" trong ngữ cảnh phục vụ đấng Christ. Họ xem bản thân như một người cùng làm việc với tất cả các tín đồ trong hội thánh.

Sự khác biệt giữa "mục vụ chuyên nghiệp" và "mục vụ thường" xuất hiện khi các hội không còn tìm kiếm các lãnh đạo từ hội chúng của chính họ mà bắt đầu "kêu gọi" từ những nơi khác. Trong ít nhất thế kỷ đầu của lịch sử hội thánh, hầu hết các hội thánh nhận thấy bàn tay của Chúa trong các thành viên của chính họ, kêu gọi và làm cho họ đủ tiêu chuẩn vào vai trò lãnh đạo. Hầu hết các chi tiết trong Tân Ước khi nhắc đến các lãnh đạo hội thánh, dù là "mục sư", "trưởng lão" hay "người chăn" đều được khải thị theo các này. Chẳng hạn, so sánh Ti-mô-thy Nhất 3:1-7 và 5:17-20 với Công Vụ 20:17-38. Tít 1:5-9 là một ví dụ khác.

Dần dần, mọi thứ thay đổi khi, ở một vài nơi trong thế giới Cơ Đốc Nhân, các mục sư "chuyên nghiệp" và toàn thời gian bắt đầu được coi như đại diện cho "Hội Thánh", trong khi những người "không chuyên" được coi như là giáo dân, môn đồ hay các người dự lễ thay vì là các đồng lao của Chúa Giê-su Christ. Từ các nhìn nhận này phát triển lên một hệ thống thứ bậc mà ở đó khoảng cách giữa giáo sĩ và giáo dân ngày cang gia tăng.

Các đoạn Kinh Thánh như 1 Cô-rinh-tô 12 tới 14, hay Ê-phê-sô, và Rô-ma 12 cần phải được ghi nhớ. Các đoạn này nhấn mạnh tình anh em thật sự của tất cả tín đồ trong Chúa Giê-su Christ và sự khiêm nhường cần được thể hiện khi chúng ta thực hành các ân tứ thuộc linh và chức vụ của mình để mang lại phước lành cho nhau.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Theo Thánh Kinh thì có sự khác biệt gì giữa giáo sĩ và giáo dân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries