settings icon
share icon
Câu hỏi

Một Cơ Đốc nhân nên có quan điểm như thế nào về giáo dục giới tính?

Trả lời


Trẻ em sẽ học về tình dục từ ai đó. Các tùy chọn là bàn bè của chúng, các nội dung khiêu dâm, môi trường trường học, những thử nghiệm, hoặc từ cha mẹ của chúng. Nơi tốt nhất để giáo dục giới tính là trong gia đình, như một phần tự nhiên của việc giáo dục trẻ em "con đường chúng phải đi" (Châm-ngôn 22:6). Trách nhiệm được Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ là dạy dỗ con cái quan điểm của Đức Chúa Trời về mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả tình dục (Ê-phê-sô 6:1-4).

Do những phức tạp nội tại của tình dục con người, các khía cạnh vật chất của quá trình tái sản xuất sinh học không thể tách rời trách nhiệm đạo đức. Bất kể trẻ em nhận được giáo dục giới tính trong trường học hay thậm chí tại nhà thờ, trách nhiệm của cha mẹ vẫn là đảm bảo con cái họ được giáo dục đúng đắn về cả các khía cạnh sinh học và đạo đức của tình dục. Để việc dạy dỗ những nguyên tắc giá trị cho người khác là điều nguy hiểm, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tình dục trong nhiều nền văn hóa ngày nay.

Đầu tiên, Kinh Thánh nói gì về tình dục? Tình dục là một món quà từ Đức Chúa Trời ban tặng chúng ta và nên được nhìn nhận như vậy. Đức Chúa Trời thiết kế tình dục cho hai mục đích: sinh sản và hợp nhất giữa vợ và chồng (Sáng thế Ký 1:28; Ma-thi-ơ 19:6; Mác 10:7–8; 1Cô-rinh-tô 7:1–5). Bất kỳ cách sử dụng tình dục nào khác đều là tội lỗi (1 Cô-rinh-tô 6:9, 18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Đáng buồn thay, nhiều người trong thế giới của chúng ta không tin những sự thật này. Kết quả là, có nhiều sự biến thái về tình dục và nhiều nỗi đau không đáng có do chúng gây ra. Cha mẹ giáo dục con cái đúng cách về tình dục có thể giúp con cái của họ nhận ra sự thật từ sai lầm, bước đi trong sự khôn ngoan, và cuối cùng có kinh nghiệm lành mạnh hơn về món quà tình dục.

Hầu hết các hướng dẫn giáo dục giới tính hiện đại trình bày về sự đồi trụy, gian dâm, đồng tính luyến ái và sống với nhau trước khi kết hôn như những biểu hiện "bình thường" của tình dục. Bất kỳ sự dạy dỗ nào về ranh giới cũng chỉ giới hạn trong việc tránh những hậu quả tiêu cực. Tất cả những điều này trái ngược với Kinh Thánh (1 Cô-rinh-tô 6:9; Lê-vi-ký 20:15–16; Ma-thi-ơ 5:28). Cha mẹ Cơ Đốc nên tích cực tham gia vào tất cả các khía cạnh trong sự giáo dục con cái họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà điều đó làm giảm giá trị của Kinh Thánh. Cha mẹ nên nhận thức được những gì con cái họ đang học và chỉnh sửa bất kỳ thông tin sai lệch nào được cung cấp cho con cái của họ. Họ cũng nên giáo dục con cái của họ theo cách để trang bị cho trẻ em phân biệt lẽ thật Kinh Thánh khỏi những văn hóa sai lạc. Đức Chúa Trời buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho việc nuôi dạy con cái của họ (Ê-phê-sô 6:4), chứ không phải trường học, Hội Thánh hay chính phủ.

Nhiều bậc cha mẹ thấy chủ đề tình dục là khó xử và xấu hổ, nhưng nó không cần phải như vậy. Cha mẹ nên bắt đầu khi trẻ còn rất nhỏ, nói chuyện thực tế với trẻ mẫu giáo về cơ thể của chúng và cách người nam và người nữ được tạo ra khác nhau. Những cuộc trò chuyện đó sẽ chuyển sang các lĩnh vực phức tạp hơn một cách tự nhiên khi con trẻ trưởng thành. Điều quan trọng là một đứa trẻ biết rằng nó có thể nói chuyện với mẹ hoặc cha về bất cứ điều gì gây bối rối cho nó.

Các thông tin về tình dục bắn phá chúng ta từ mọi hướng, vì vậy những cuộc trò chuyện này giữa cha mẹ và con cái phải bắt đầu từ rất sớm. Trước khi cha mẹ cho phép một hệ thống trường học hướng dẫn về tình dục hoặc đạo đức, họ phải chắc chắn rằng con cái họ đã học được lẽ thật. Sau đó, điều quan trọng là phải theo sát những gì con trẻ đang học và cách chúng áp dụng kiến thức của mình. Giữ một sự đối thoại liên tục, cởi mở với con cái là chìa khóa để luôn chủ động về những gì chúng đang học. Khi cha mẹ chủ động trong việc hướng dẫn con cái, những đứa trẻ đó có cơ sở để nhận ra và từ chối những sai lạc mà thế giới cổ súy như là lẽ thật.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Một Cơ Đốc nhân nên có quan điểm như thế nào về giáo dục giới tính?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries