settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Giăng Báp-tít thật sự là Ê-li đầu thai?

Trả lời


Ma-thi-ơ 11:7–14 tuyên bố, "Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới nói về Giăng cho đoàn dân rằng: "Các ngươi ra xem gì trong hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi ra để xem điều gì? Có phải để xem người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng thì ở trong cung vua. Các ngươi lại đi ra để xem gì nữa? Có phải để xem một nhà tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: 'Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường trước cho Con.' Ê-sai 40:3

Thật, Ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít; tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy. Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy. Vì tất cả các nhà tiên tri và luật pháp đã nói tiên tri cho đến thời Giăng. Nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li, người phải đến'". Ở đây Chúa Giê-xu đã trích dẫn từ Ma-la-chi 3:1, nơi mà sứ giả dường như là một nhân vật tiên tri sẽ xuất hiện. Theo Ma-la-chi 4:5, sứ giả này là "tiên tri Ê-li," người mà Chúa Giê-xu nhận diện là Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 11:14). Điều này có nghĩa là Giăng Báp-tít là Ê-li đầu thai phải không? Hoàn toàn không.

Thứ nhất, những người đầu tiên nghe Chúa Giê-xu (và những độc giả đầu tiên của Ma-thi-ơ) sẽ không bao giờ giả định những lời của Chúa Giê-xu ám chỉ đến sự đầu thai. Ngoài ra, Ê-li không chết. Ông được cất lên thiên đàng trong một cơn gió lốc bằng xe ngựa lửa (II Các vua 2:11). Tranh luận về sự đầu thai (hay sự sống lại) của Ê-li đã bỏ lỡ điểm đó. Nếu có thể như vậy thì lời tiên tri về việc Ê-li "đến" sẽ được xem là sự trở lại thuộc thể của Ê-li từ thiên đàng xuống đất.

Thứ hai, Kinh thánh nói hoàn toàn rõ ràng rằng Giăng Báp-tít được gọi là "Ê-li" vì ông đã đến trong "tinh thần và quyền năng của Ê-li" (Lu-ca 1:17), chứ không phải vì ông là Ê-li theo nghĩa đen. Giăng Báp-tít là người đi trước Tân Ước, là người dọn đường cho sự đến của Chúa, giống như Ê-li đã hoàn thành vai trò đó trong Cựu Ước (và có thể một lần nữa trong tương lai — xem Khải Huyền 11:3-11).

Thứ ba, chính Ê-li xuất hiện cùng với Môi-se trong sự hóa hình của Chúa Giê-xu sau cái chết của Giăng Báp-tít. Điều này sẽ không xảy ra nếu Ê-li đã thay đổi nhân dạng của ông thành nhân dạng của Giăng (Ma-thi-ơ 17:11–12).

Thứ tư, Mác 6:14–16 và 8:28 cho thấy cả con người và vua Hê-rốt đều phân biệt được Giăng Báp-tít và Ê-li.

Cuối cùng, bằng chứng cho thấy Giăng Báp-tít này không phải là Ê-li đầu thai đến từ chính Giăng. Trong chương đầu tiên của sách phúc âm Giăng, Giăng Báp-tít tự nhận mình chính là sứ giả của Ê-sai 40:3, chứ không phải là Ê-li của Ma-la-chi 3:1. Giăng Báp-tít thậm chí còn đi xa đến mức phủ nhận rõ ràng rằng ông là Ê-li (Giăng 1:19–23).

Giăng đã làm cho Chúa Giê-xu điều Ê-li đã làm cho sự đến của Chúa, nhưng ông không phải là Ê-li đầu thai. Chúa Giê-xu đã xác định Giăng Báp-tít là Ê-li, trong khi Giăng Báp-tít đã từ chối sự nhận dạng đó. Làm thế nào để chúng ta hòa hợp hai giáo lý này? Có một cụm từ quan trọng trong sự xác định của Chúa Giê-xu về Giăng Báp-tít mà không được bỏ qua. Ngài nói, "Nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Ê-li". Nói cách khác, sự xác định Giăng Báp-tít là Ê-li không được căn cứ vào con người thật sự của Ê-li, nhưng mà vào phản ứng của con người đối với vai trò của ông. Đối với những người sẵn sàng tin vào Chúa Giê-xu, thì Giăng Báp-tít có vai trò như Ê-li, vì họ tin nơi Chúa Giê-xu là Chúa. Đối với những người lãnh đạo tôn giáo đã chối bỏ Chúa Giê-xu, thì Giăng Báp-tít không thực hiện vai trò này.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Giăng Báp-tít thật sự là Ê-li đầu thai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries