settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Giăng 3:13 có ý muốn nói rằng không ai lên Trời trước Chúa Giê-xu không?

Trả lời


Giăng 3:13 chép rằng: "Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời." Câu này thật khó diễn giải theo một ý nghĩa nào đó và thường bị hiểu sai đi. Những người muốn tìm sự mâu thuẫn trong Kinh Thánh cũng thường hay sử dụng câu này. Nhìn lại bối cảnh của câu kinh thanh này đặc biệt là từ câu 10-12, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đang nói với Ni-cô-đem về lý do tại sao Ngài là Đấng duy nhất có tư cách nói về những điều này, cụ thể là, vì Ngài là Đấng duy nhất trên trời và sau đó trở lại trên đất mang theo những hiểu biết về thiên đàng để dạy cho muôn dân.

Vì vậy, không một ai có thể nói về những sự thuộc về thiên đàng một cách đầy thẩm quyền như Chúa Giê-xu. Để nói được những điều này đòi hỏi phải là người thực sự quen thuộc với Thiên đàng và người đó phải thực sự đã thấy và đã kinh nghiệm nước Trời, người đó không ai khác là Chúa Giê-xu. Vì không ai ngự ở trên trời và giáng thế từ thiên đàng, vì thế không ai đủ tư cách để nói về những điều này ngoại trừ Đấng từ trên Trời xuống. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là Đấng duy nhất nhìn thấy Cha, và là Đấng duy nhất có tư cách để tuyên bố và giãi bày về Đức Chúa Trời. (Giăng 1:18)

Điều này không có nghĩa là chưa từng có một ai được lên thiên đàng hay là được cứu, còn đối với Hê-nóc và Ê-li thì họ đã ở thiên đàng rồi (Sáng 5:24; Hê-bơ-rơ 11:5; II Các Vua 2:11), cả Áp-ra-ham (Lu-ca 16:22v.v, Y-sác, Gia-cốp (Ma-thi-ơ 8:11) và những người tin kính khác cũng đã ở đó. Hơn nữa, điều này còn có nghĩa là không ai đã lên trời thì và đã trở lại, trong cách thức của một người có đủ tư cách để nói về những việc ở trên trời. "Thăng thiên" cho biết một ý nghĩa về việc đi đến một nơi nào đó với thẩm quyền. Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất từng thăng thiên với thẩm quyền vì Ngài là con Độc sanh của Đức Chúa Trời. (Giăng 1:14)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Giăng 3:13 có ý muốn nói rằng không ai lên Trời trước Chúa Giê-xu không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries