settings icon
share icon
Câu hỏi

Giả thuyết ngất đi là gì? Có phải Chúa Giêsu vẫn còn sống sau khi bị đóng đinh?

Trả lời


Giả thuyết ngất đi tin rằng Chúa Giêsu đã không thực sự chết lúc Ngài bị đóng đinh nhưng chỉ là bị bất tỉnh khi Ngài được đặt trong mộ và ở đó Ngài đã tỉnh lại. Theo đó, sự xuất hiện của Ngài sau ba ngày trong ngôi mộ đơn thuần được xem là sự tỉnh lại. Có nhiều lý do tại sao giả thuyết này là không có căn cứ và có thể dễ dàng chứng minh là nó sai sự thật, và đã có ít nhất ba người hoặc các nhóm khác nhau tham gia vào việc đóng đinh Chúa Giêsu đều đảm bảo sự việc về sự chết của Ngài trên thập tự giá. Họ là những binh lính La Mã, Phi-lát, và Tòa Công Luận.

Quân lính La Mã — Có hai nhóm lính La mã riêng biệt được giao nhiệm vụ bảo đảm cái chết của Chúa Giêsu: những kẻ hành quyết và những người bảo vệ ngôi mộ. Những người lính chịu trách nhiệm thi hành án là các chuyên gia về án tử hình, và đóng đinh là một trong những hình thức tàn bạo nhất trong lịch sử. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá sau khi chịu đựng sự đánh đập khủng khiếp dưới bàn tay của những kẻ say mê cái chết chuyên nghiệp này, và những người bị chết bằng cách bị đóng đinh đều bị những người lính này xử lý. Công việc của họ là đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành. Chúa Jêsus không thể sống sót sau khi bị đóng đinh, và những người lính này đã chắc chắn rằng Chúa Jêsus đã chết trước khi thi thể của Ngài được phép lấy từ thập tự giá. Họ hoàn toàn bảo đảm rằng Chúa Giê Su đã thực sự chết.

Nhóm lính thứ hai được giao nhiệm vụ bảo vệ ngôi mộ của Chúa Giêsu vì yêu cầu của Tòa Công luận. Ma-thi-ơ 27:62-66 nói với chúng ta, "Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát, mà nói rằng: Thưa chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm." Những lính canh này đảm bảo rằng ngôi mộ được an toàn, và cuộc sống của họ phụ thuộc vào việc hoàn thành nhiệm vụ của họ. Chỉ có sự phục sinh của Con Đức Chúa Trời mới có thể ngăn chặn họ khỏi nhiệm vụ của mình.

Phi-lát — Phi-lát ra lệnh cho đóng đinh Chúa Giêsu và nhiệm vụ này được giao cho tiến hành bởi một thầy đội La Mã, một chỉ huy tin cậy và đã được chứng minh bởi một trăm binh lính La Mã. Sau khi bị đóng đinh, một thỉnh cầu xin xác của Chúa Giê Su được thực hiện bởi Giô-sép ở thành Ma-ri-a-thê, để xác của Ngài có thể được đặt trong một phần mộ. Chỉ sau khi thầy đội đã xác nhận cái chết của Chúa Giêsu thì Phi-lát mới giao xác cho Giô-sép. Mác 15:42-45: "Bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát; khi đã chiều tối, có một người tên là Giô-sép, ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình, thì giao xác cho Giô-sép." Phi-lát hoàn toàn chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã thực sự chết.

Tòa công luận — Tòa công luận là hội đồng cầm quyền của người Do thái, và họ yêu cầu các thi thể của những người bị đóng đinh, bao gồm cả Chúa Giêsu, phải hạ xuống khỏi thập tự giá sau khi họ chết vì ngày Sa-bát đến gần. Giăng 19:31-37: "Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy, quân lính lại, đánh gãy chân người thứ nhứt, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài; nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, (lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy), hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Kinh thánh nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh thánh nầy nữa: "Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm."" Những người Do Thái này đã yêu cầu Chúa Giêsu phải bị đóng đinh, thậm chí họ tiến xa hơn nữa khi khởi xướng một cuộc nổi dậy nếu Ngài không bị hành hạ, thì sẽ không bao giờ được phép lấy xác Chúa Jêsus xuống khỏi thập tự giá khi mà Ngài chưa chết. Những người này hoàn toàn chắc chắn rằng Chúa Giê Su đã thực sự chết.

Có bằng chứng khác cho rằng giả thuyết ngất đi là không có giá trị, chẳng hạn như tình trạng thân thể của Chúa Giêsu sau khi phục sinh. Ở mỗi lần xuất hiện, thân thể của Chúa Giêsus được bày tỏ ra ở trong trạng thái vinh hiển, và chỉ những dấu đinh đóng còn lại là bằng chứng về sự đóng đinh của Ngài. Ngài đã đề nghị Thô-mát chạm vào như là sự kiểm chứng Ngài là ai. Bất cứ ai đã trải nghiệm những gì như Chúa Giê-xu đã trải qua sẽ cần nhiều tháng để phục hồi thể chất. Thân thể Chúa Giêsus chỉ mang những lỗ đinh trên tay và chân Ngài. Cách thức xác Chúa Giêsu được chuẩn bị sau khi đóng đinh là bằng chứng thêm nữa để bác bỏ giả thuyết. Nếu Chúa Giêsus chỉ bất tỉnh, những tấm vải mà Ngài được bọc vào sẽ không thể nào để Ngài thoát khỏi nếu Ngài chỉ đơn thuần là một con người. Cách thức những người đàn bà đến thăm xác Chúa Giêsu là bằng chứng thêm nữa về cái chết của Ngài. Họ đến ngôi mộ vào ngày thứ nhất của tuần để xức thêm dầu lên xác của Ngài với dầu thơm ướp xác khi mà họ có ít thời gian để chuẩn bị xác của Ngài trước khi ngày Sa-bát bắt đầu. Nếu Chúa Giêsu chỉ đơn thuần là ngất đi như giả thuyết đã nói, thì những người đàn bà sẽ mang những dụng cụ y tế để hỗ trợ trong việc hồi sức cho Ngài.

Mục đích cho giả thuyết ngất đi không phải là để tranh cãi về cái chết của Chúa Giêsu, nhưng đúng hơn, nó tìm cách bác bỏ sự phục sinh của Ngài. Nếu Chúa Giê-su không sống lại, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giê-su thật sự chết và sống lại từ kẻ chết, quyền năng của Ngài qua sự chết đã chứng minh rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Bằng chứng đòi hỏi phán quyết: Chúa Giêsu thực sự đã chết trên thập tự giá, và Chúa Giêsu thực sự đã sống lại từ cõi chết.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giả thuyết ngất đi là gì? Có phải Chúa Giêsu vẫn còn sống sau khi bị đóng đinh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries