settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức tin Baha'i là gì?

Trả lời


Tín ngưỡng Baha'i là một trong những tôn giáo thế giới mới hơn có nguồn gốc từ Hồi giáo Shi'ite ở Ba Tư (Iran ngày nay). Tuy nhiên, nó đã đạt được một vị thế độc nhất của riêng nó. Tín ngưỡng Baha'i đã nổi bật như một tôn giáo thế giới độc nhất vì quy mô của nó (5 triệu thành viên), quy mô toàn cầu (236 quốc gia), quyền tự trị thực tế của nó khỏi tôn giáo mẹ của nó là Hồi giáo (có chút mờ mờ giữa hai tôn giáo), và vì sự độc nhất về giáo lý của nó, nên nó là độc thần giáo nhưng bao gồm.

Tiền nhân sớm nhất của tín ngưỡng Baha'i là Sayid Ali Muhammad, là người mà vào ngày 23 tháng 5 năm 1844, tự xưng mình là Bab ("Cổng"), là sự hiển hiện lần thứ tám của Chúa và lần đầu tiên kể từ Muhammad. Ngụ ý với tuyên bố đó là sự từ chối Muhammad là nhà tiên tri cuối cùng và vĩ đại nhất và là sự từ chối cùng với thẩm quyền duy nhất của Kinh Cô-ran. Hồi giáo đã không tử tế với những suy nghĩ như vậy. Bab và những người theo ông, được gọi là Babis, đã bị khủng bố nặng nề và là một phần của sự đổ máu lớn trước khi Bab bị xử tử như một tù nhân chính trị chỉ sáu năm sau đó tại Tabríz, Ádhirbáyján, ngày 9 tháng 7 năm 1850. Nhưng trước khi chết, Bab đã nói về một nhà tiên tri sắp tới, được gọi là "Người mà Chúa sẽ bày tỏ". Vào ngày 22 tháng 4 năm 1863, Mirza Husayn Ali, một trong những người theo ông, tuyên bố mình đã hoàn thành lời tiên tri đó và là sự hiển hiện mới nhất của Chúa. Ông được tặng danh hiệu Baha'u'llah ("vinh quang của Chúa"). Do đó, Bab được xem như là một "Giăng Báp-tít" — một loại tiền nhân dẫn đến Baha'u'llah, là sự hiển hiện quan trọng hơn cho thời đại này. Những người theo ông được gọi là Baha'i. Sự độc nhất của tín ngưỡng Baha'i vừa chớm nở này, như đã được gọi, trở nên rõ ràng trong các tuyên bố của Baha'u'llah. Ông không chỉ tự xưng là nhà tiên tri mới nhất được biết trước trong Hồi giáo Shi'ite, và ông không chỉ tuyên bố mình là sự hiển hiện của Chúa, mà ông còn tuyên bố là sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, Đức Thánh Linh đã hứa, Ngày của Chúa , Maiytrea (từ Phật giáo) và Krishna (từ Ấn Độ giáo). Một loại bao gồm rõ ràng từ giai đoạn đầu của tín ngưỡng Baha'i.

Không có sự hiển hiện nào khác được cho là đã đến từ Baha'u'llah, nhưng sự lãnh đạo của ông đã được thông qua bởi sự bổ nhiệm. Ông đã chỉ định một người kế vị là con trai của ông Abbas Effendi (sau này, Abdu'l-Baha "nô lệ của Baha"). Mặc dù những người kế vị không thể nói kinh sách được truyền cảm hứng từ Chúa, nhưng họ có thể giải thích kinh sách không thể sai lầm và được xem như là sự duy trì lời nói thật của Chúa trên trái đất. Abdu'l-Baha bổ nhiệm cháu trai của mình là Shoghi Effendi làm người kế vị. Tuy nhiên, Shoghi Effendi đã chết trước khi bổ nhiệm người kế vị. Khoảng trống được lấp đầy bởi một cơ quan chủ quản được tổ chức khéo léo có tên là Tòa án Công lý Toàn cầu mà vẫn còn nắm quyền lực ngày nay với tư cách là cơ quan quản lý của Tín ngưỡng Thế giới Baha'i. Ngày nay, tín ngưỡng Baha'i tồn tại như một tôn giáo thế giới với các hội nghị quốc tế hàng năm được triệu tập tại Tòa án Công lý Toàn cầu ở Haifa, Israel.

Các học thuyết cốt lõi của tín ngưỡng Baha'i có thể hấp dẫn ở sự đơn giản của chúng:

1) Sự kính mến Chúa và sự hòa giải của tất cả các tôn giáo lớn.

2) Đánh giá cao sự đa dạng và đạo đức của gia đình nhân loại và xóa bỏ mọi định kiến.

3) Việc thiết lập hòa bình thế giới, bình đẳng giữa nữ giới và nam giới và giáo dục phổ quát.

4) Hợp tác giữa Khoa học và Tôn giáo trong việc tìm kiếm chân lý của cá nhân.

Để những điều này có thể được thêm vào một số niềm tin và sự thực hành ngầm:

5) Một ngôn ngữ phụ trợ phổ quát.

6) Trọng lượng và giới hạn phổ quát.

7) Tuy nhiên, Chúa là Đấng mà chính mình Ngài không thể biết được, bày tỏ chính mình Ngài qua các sự hiển hiện.

8) Những sự hiển hiện này là một loại mặc khải tiến bộ.

9) Không cải đạo (làm chứng tích cực).

10) Nghiên cứu về những Kinh Thánh khác ngoài những cuốn sách Baha'i đơn giản.

11) Cầu nguyện và thờ phượng là bắt buộc và phần lớn theo những hướng dẫn cụ thể.

Tín ngưỡng của Baha'i khá tinh vi, và nhiều tín đồ của nó ngày nay được giáo dục, hùng biện, chiết trung, tự do chính trị, nhưng bảo thủ xã hội (nghĩa là chống phá thai, gia đình theo truyền thống, v.v.). Hơn nữa, những tín đồ Bah'i không chỉ được mong đợi để hiểu những kinh sách Baha'i độc nhất của riêng họ, mà còn được mong đợi để nghiên cứu những kinh sách của các tôn giáo thế giới khác. Do đó, hoàn toàn có thể bắt gặp một tín đồ Baha'i, người được giáo dục về Cơ Đốc giáo nhiều hơn một Cơ Đốc nhân trung bình. Hơn nữa, tín ngưỡng Baha'i nhấn mạnh vào giáo dục kết hợp với các giá trị tự do nhất định như chủ nghĩa bình đẳng giới, giáo dục phổ quát và sự hài hòa giữa khoa học và tôn giáo.

Tuy nhiên, tín ngưỡng Baha'i có nhiều lỗ hổng thần học và mâu thuẫn giáo lý. So với Cơ Đốc giáo, giáo lý cốt lõi của nó chỉ là bề ngoài trong sự phổ biến của chúng. Sự khác biệt là sâu sắc và cơ bản. Tín ngưỡng Baha'i được trang sức lộng lẫy, và một bài phê bình đầy đủ sẽ là bách khoa toàn thư. Vì vậy, chỉ có một vài quan sát được thực hiện dưới đây.

Tín ngưỡng Baha'i dạy rằng Chúa là không thể biết được trong bản chất của Ngài. Những tín đồ Baha'i gặp khó khăn trong việc giải thích làm thế nào họ có thể có một nền thần học phức tạp về Chúa nhưng vẫn khẳng định rằng Chúa là "không thể biết được". Và không ích gì khi nói rằng các tiên tri và những sự hiển hiện thông báo cho loài người về Chúa bởi vì, nếu Chúa là "không thể biết được", thì nhân loại không có điểm tham chiếu nào để nói người giảng dạy nào đang nói sự thật. Cơ Đốc giáo dạy đúng rằng Chúa có thể được biết đến, như được biết đến một cách tự nhiên ngay cả bởi những người không theo đạo, mặc dù họ có thể không có kiến thức liên quan về Chúa. Rô-ma 1:20 nói: "Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài..." Chúa có thể biết được, không chỉ thông qua sự sáng tạo, mà còn nhờ Lời của Ngài và sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Đấng dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta và làm chứng rằng chúng ta là con cái của Ngài (Rô-ma 8:14-16). Không những chúng ta có thể biết Ngài, mà chúng ta còn có thể biết Ngài một cách thân mật như là "A-ba!, Cha!" của chúng ta (Ga-la-ti 4:6). Thật vậy, Chúa có thể không làm cho sự vô hạn của Ngài hợp với tâm trí hữu hạn của chúng ta, nhưng con người vẫn có thể có một phần kiến thức về Chúa mà hoàn toàn đúng và có ý nghĩa liên quan.

Về Chúa Giê-xu, tín ngưỡng Baha'i dạy rằng Ngài là một sự hiển hiện của Chúa nhưng không phải là sự nhập thể. Sự khác biệt nghe có vẻ không đáng kể nhưng thực sự rất lớn. Những tín hữu Baha'i tin rằng Chúa là không thể biết được; do đó, Chúa không thể nhập thể chính Ngài để hiện diện giữa loài người. Nếu Chúa Giê-xu là Chúa theo nghĩa đen nhất, và Chúa Giê-xu là có thể biết được, thì Chúa là có thể biết được, và như thế thì học thuyết Baha'i bị bùng nổ. Vì vậy, những tín hữu Baha'i dạy rằng Chúa Giê-xu là một hình ảnh phản chiếu của Chúa. Giống như một người có thể nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mặt trời trong gương và nói: "Có mặt trời", vì vậy người ta có thể nhìn vào Chúa Giê-xu và nói: "Có Chúa", nghĩa là "Có sự phản chiếu của Chúa". Đến đây, một lần nữa, vấn đề dạy rằng Chúa là "không thể biết được" bề ngoài vì sẽ không có cách nào để phân biệt giữa đúng và sai, những sự hiển hiện hay các tiên tri. Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân có thể lập luận rằng Đấng Christ đã làm cho chính mình Ngài khác biệt với tất cả các sự hiển hiện khác và đã xác nhận thần tính tự chứng thực của Ngài bằng cách sống lại từ cõi chết về thân thể (I Cô-rinh-tô 15), một điểm mà các tín hữu Baha'i cũng phủ nhận. Mặc dù sự sống lại sẽ là một phép lạ, nhưng dù sao đó cũng là một sự thật có thể bảo vệ được trong lịch sử, đưa ra được phần cốt lõi của bằng chứng. Tiến sĩ Gary Habermas, Tiến sĩ William Lane Craig và N.T. Wright đã làm rất tốt trong việc bảo vệ tính lịch sử của sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ.

Tín ngưỡng Baha'i cũng phủ nhận thẩm quyền duy nhất của Đấng Christ và Kinh Thánh. Krishna, Phật, Giê-xu, Muhammad, Bab và Baha'u'llah đều là những sự hiển hiện của Chúa, và người mới nhất trong số này sẽ là người có thẩm quyền cao nhất vì ông có sự mặc khải trọn vẹn nhất của Chúa, theo ý tưởng của sự mặc khải tiến bộ. Ở đây, lời biện giải Cơ Đốc có thể được sử dụng để chứng minh tính độc nhất của những lời khẳng định của Cơ Đốc giáo và tính trung thực thực tế và giáo lý của nó độc nhất đối với những hệ thống tôn giáo trái ngược. Tuy nhiên, Baha'i lo ngại cho thấy rằng tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới cuối cùng đều có thể hòa giải được. Bất kỳ sự khác biệt nào đều sẽ được giải thích là:

1) Luật pháp xã hội, thay vì Luật Tâm Linh siêu văn hóa.

2) Sự mặc khải ban đầu, trái ngược với sự mặc khải "hoàn thiện" hơn nữa.

3) Sự giảng dạy sai hoặc giải thích sai.

Nhưng ngay cả khi chấp nhận những tiêu chuẩn này, thì các tôn giáo trên thế giới quá đa dạng và quá khác biệt về cơ bản để được hòa giải. Cho rằng các tôn giáo trên thế giới rõ ràng dạy và thực hành những điều trái ngược, thì gánh nặng của Baha'i là cứu vãn các tôn giáo lớn của thế giới trong khi bãi bỏ hầu hết mọi thứ thành lập nên các tôn giáo đó. Trớ trêu thay, các tôn giáo mà bao gồm nhất — Phật giáo và Ấn Độ giáo — là vô thần và phiếm thần kinh điển (theo thứ tự), và cả thuyết vô thần và thuyết phiếm thần đều không được cho phép trong tín ngưỡng nghiêm khắc độc thần Baha'i. Trong khi đó, các tôn giáo ít bao gồm nhất về mặt thần học đối với tín ngưỡng Baha'i — Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo Chính thống — là độc thần như Baha'i.

Ngoài ra, tín ngưỡng Baha'i dạy một loại sự cứu rỗi dựa trên việc làm. Đức tin của Baha'i không khác nhiều so với Hồi giáo trong các giáo lý cốt lõi của nó về cách được cứu ngoại trừ rằng, đối với Baha'i, người ta ít nói về kiếp sau. Cuộc sống trần gian này sẽ được lấp đầy bằng những việc làm tốt đối trọng với những việc làm xấu xa của một người và thể hiện sự xứng đáng của bản thân một người đối với sự giải cứu tối thượng. Tội lỗi không được trả cho hoặc bị hủy bỏ; đúng hơn, nó được bào chữa bởi một Chúa có lẽ nhân từ. Con người không có mối quan hệ đáng kể với Chúa. Trên thực tế, những tín hữu Baha's dạy rằng không có nhân cách trong bản chất của Chúa, mà chỉ có trong những sự hiển hiện của Ngài. Như vậy, Chúa không dễ dàng chấp thuận một mối quan hệ với con người. Theo đó, giáo lý về ân sủng Cơ Đốc được diễn giải lại để "ân sủng" có nghĩa là "sự nhân từ của Chúa cho phép con người có cơ hội kiếm được sự giải cứu". Gắn vào học thuyết này là sự khước từ sự hy sinh chuộc tội của Đấng Christ và giảm thiểu tội lỗi.

Quan điểm Cơ Đốc về sự cứu rỗi thì khác rõ rệt. Tội lỗi được hiểu là hậu quả đời đời và vô tận vì nó là tội ác phổ quát chống lại một Đức Chúa Trời hoàn hảo vô hạn (Rô-ma 3:10,23). Tương tự như vậy, tội lỗi lớn đến mức nó xứng đáng với sự hy sinh mạng sống (huyết) và phải chịu hình phạt đời đời ở kiếp sau. Nhưng Đấng Christ trả giá cho tất cả nợ, sự chết đó là một sự hy sinh vô tội cho một nhân loại tội lỗi. Bởi vì con người không thể làm bất cứ điều gì để làm sạch chính mình hoặc xứng đáng nhận phần thưởng đời đời, con người phải chết vì tội lỗi của chính mình hoặc tin rằng Đấng Christ đã vui lòng chết thay cho con người (Ê-sai 53; Rô-ma 5:8). Do đó, sự cứu rỗi là do ân sủng của Chúa thông qua đức tin của con người hoặc không có sự cứu rỗi đời đời.

Vậy thì, không có gì ngạc nhiên khi tín ngưỡng của Baha'i tuyên bố Baha'u'llah sẽ là sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Chính Chúa Giê-xu đã cảnh báo chúng ta trong Phúc âm Ma-thi-ơ liên quan đến thời kỳ cuối cùng: "Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng: 'Kìa Đấng Christ ở đây,' hay 'ở đó' thì đừng tin. Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để dối gạt; và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn" (Ma-thi-ơ 24:23-24). Thú vị thay, những tín đồ Baha'i thường từ chối hoặc giảm thiểu bất kỳ phép màu nào của Baha'u'llah. Những tuyên bố tâm linh độc nhất của ông dựa trên thẩm quyền tự chứng thực, sự khôn ngoan kỳ lạ và vô học, nhiều văn bản, sống thánh khiết, đồng thuận đa số và các thử nghiệm chủ quan khác. Các sự thử nghiệm khách quan hơn như sự ứng nghiệm lời tiên tri sử dụng nhiều cách giải thích ngụ ý của Kinh Thánh (xem Thief in the Night của William Sears). Niềm tin vào Baha'u'llah sẽ giảm đáng kể đến một điểm của đức tin — là một người có sẵn sàng chấp nhận ông ta như là sự hiển hiện của Chúa không, trong trường hợp không có bằng chứng khách quan? Dĩ nhiên, Cơ Đốc giáo cũng kêu gọi đức tin, nhưng Cơ Đốc có bằng chứng mạnh mẽ và rõ ràng cùng với đức tin đó.

Do đó, tín ngưỡng Baha'i không phù hợp với Cơ Đốc giáo kinh điển, và nó có nhiều điều để trả lời theo đúng quyền của riêng nó. Cách mà một Chúa không thể biết được có thể gợi ra một nền thần học phức tạp như vậy và biện minh cho một tôn giáo thế giới mới là một bí ẩn. Tín ngưỡng Baha'i rất yếu trong việc giải quyết tội lỗi, coi nó như thể nó không phải là một vấn đề lớn và có thể vượt qua bằng nỗ lực của con người. Thần tính của Đấng Christ bị từ chối, cũng như giá trị bằng chứng và bản chất nghĩa đen của sự phục sinh của Đấng Christ. Và đối với tín ngưỡng Baha'i, một trong những vấn đề lớn nhất của nó là thuyết đa nguyên của nó. Đó là, làm thế nào một người có thể hòa giải những tôn giáo khác biệt như vậy mà không để lại cho chúng sự thất vọng nào về mặt thần học? Thật dễ dàng để tranh luận rằng các tôn giáo trên thế giới có những điểm tương đồng trong các giáo lý đạo đức của họ và có một số khái niệm về thực tại tối hậu. Nhưng đó là một người hung bạo khác hoàn toàn để cố gắng tranh luận sự thống nhất trong các giáo lý cơ bản của họ về thực tế tối hậu là gì và về những nền tảng đạo đức đó như thế nào.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức tin Baha'i là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries