settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời trái nghịch với Sa-tan – nếu Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, tại sao Ngài không giết Sa-tan?

Trả lời


Một trong những điều bí ẩn của đời sống Cơ đốc chính là tại sao Đức Chúa Trời không hủy diệt Sa-tan lập tức ngay khi nó phạm tội. Chúng ta biết rằng vào một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đánh bại Sa-tan bằng cách ném nó vào trong hồ lửa đời đời là nơi nó sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời (Khải Huyền 20:10), nhưng thỉnh thoảng chúng ta tự hỏi tại sao Chúa không tiêu diệt Sa-tan cho rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết lý do chính xác của Chúa, nhưng chúng ta biết rõ ràng về bản chất của Ngài.

Thứ nhất, chúng ta biết Chúa có quyền tuyệt đối trên tất cả loài thọ tạo, và bao gồm cả Sa-tan. Hiển nhiên, Satan và những ma quỷ thuộc về nó gây ra tàn phá dữ dội trên thế gian, nhưng chúng chỉ được phép tự do một phần nào. Chúng ta cũng biết rằng Chúa đã có kế hoạch cho mọi thứ từ khi sáng thế cho đến khi kết thúc. Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài, và mọi thứ được diễn ra cách chính xác theo đúng kế hoạch. “Chúa Toàn Năng đã thề: "Chương trình Ta sẽ được thi hành, ý định Ta sẽ được thực hiện.” (Ê-sai 14:24).

Thứ hai, “Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28). Bất kỳ điều gì Chúa đã hoạch định cho Satan, thì kế hoạch đó chắc chắc sẽ được hoàn thành cách tốt nhất có thể. Cơn thạnh nộ và sự công bình trọn vẹn của Chúa được thỏa mãn, và sự công chính trọn vẹn của Ngài sẽ được vinh hiển. Những ai yêu Chúa và có lòng trông đợi kế hoạch của Chúa được hoàn tất chắc chắn sẽ được là một phần trong kế hoạch của Ngài và họ sẽ ca ngợi và tôn vinh Ngài vì họ thấy những điều đó được tỏ ra.

Thứ ba, chúng ta biết rằng để hỏi về kế hoạch và thời gian của Chúa chính là hỏi về chính Ngài, về sự phán xét của Ngài, bản tánh của Chúa và bản chất của Ngài. Thật thiếu khôn ngoan khi hỏi về quyền của Ngài để Ngài có thể thực hiện những điều Ngài vui lòng. Trước giả Thi thiên nói với chúng ta rằng, “Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn;” (Thi thiên 18:30). Dù thế nào thì kế hoạch đến từ tâm trí của Đấng có quyền tối thượng chính là kế hoạch tốt nhất. Sự thật rằng chúng ta không thể trông đợi để có thể hiểu suy nghĩ của Ngài một cách hoàn hảo, như điều Chúa nhắc chúng ta rằng, “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta với Chúa là vâng lời Ngài, để tin cậy Ngài, và thuận phục ý định của Ngài, dù chúng ta có thể hiểu hay không hiểu. Trong thời hạn dự định của Ngài cho sự hủy diệt của Sa-tan, thì đó cũng là điều tốt nhất có thể vì đó chính là kế hoạch của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời trái nghịch với Sa-tan – nếu Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, tại sao Ngài không giết Sa-tan?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries