settings icon
share icon
Câu hỏi

Có điều gì tôi có thể làm để đảm bảo cho mình một cuộc sống lâu dài không?

Trả lời


Hãy tôn kính cha mẹ ngươi — ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo" — "hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất" (Ê-phê-sô 6:3-4). Trong đoạn này, sứ đồ Phao-lô trích dẫn từ Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12) cụ thể là: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho." Điều này đại diện cho trường hợp duy nhất khi Chúa kết nối giữa một đời sống lâu dài với một phần thưởng cho một điều chúng ta làm. Lời hứa về sự tôn kính cha mẹ để được sống lâu có đúng không? Và, nếu vậy, tại sao việc tôn kính cha mẹ lại được đánh giá cao đối với Đức Chúa Trời đến mức Ngài ban thưởng cho việc làm đó bằng một đời sống lâu dài?

Đầu tiên, phải, lời hứa này là đúng, nhưng không phải trong một ý nghĩa phổ quát. Có những người tôn kính cha mẹ nhưng chết trẻ. Và có những người không tôn kính cha mẹ mình mà sống lâu. Do đó, đây là một nguyên tắc nói chung là đúng. Nếu bạn tôn kính cha mẹ mình, nhìn chung, Chúa sẽ thưởng cho bạn một cuộc sống trường thọ. Tuy nhiên, lời hứa này không lấn át các quyết định khác mà chúng ta đưa ra có tác động đến thời gian chúng ta sống. Chẳng hạn, nếu một người tôn kính cha mẹ mình, nhưng sau đó quyết định tự tử, thì hành động tự tử đã phủ nhận những phần thưởng về sự trường thọ. Tương tự với những người tham gia vào các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm. Phần thưởng của Chúa về cuộc sống lâu dài vì tôn kính cha mẹ không làm cho bạn miễn nhiễm với chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Một lần nữa, phần thưởng đời sống trường thọ cho việc tôn kính cha mẹ là một nguyên tắc chung, không phải là một sự thật phổ quát. Đức Chúa Trời coi cách một người con đối xử với cha mẹ của mình rất quan trọng đến nỗi Ngài thường thưởng cho những người tôn kính cha mẹ của họ với một đời sống lâu dài. Vua Sô-lô-môn kêu gọi con cái hãy tôn trọng cha mẹ (Châm ngôn 1:8; 13:1; 30:17). Giê-rê-mi 35:18-19 mô tả cách Chúa ban phước cho những người Rê-cáp vì đã vâng lời tổ phụ của họ. Sự bất tuân với cha mẹ là một đặc điểm của những người nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:30; 2 Ti-mô-thê 3:2). Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai. Tại sao việc tôn kính cha mẹ có giá trị lớn đối với Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài ban thưởng bằng cuộc sống lâu dài?

Có ít nhất hai lý do cho giá trị mà Chúa đặt ra trong việc tôn kính cha mẹ. Đầu tiên, Đức Chúa Trời ủy thác cho cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái của họ một cách tin kính. Nhiệm vụ làm cha mẹ không hề đơn giản. Nó đầy đau đớn, căng thẳng, đắt giá, và thường không được đánh giá cao. Đối với một đứa trẻ không nhận ra và biết ơn, sự hy sinh của cha mẹ dành cho nó là một sự sỉ nhục đối với vị trí của thẩm quyền và giá trị mà Đức Chúa Trời đã dành cho người làm cha mẹ. Điều này tương tự như cách chúng ta phản ứng với chính quyền (Rô-ma 13:1-7). Nếu Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta dưới chính quyền, mà chúng ta lại nổi dậy chống lại thẩm quyền đó, thì chính là nổi dậy chống lại chính Đức Chúa Trời.

Lý do thứ hai khi Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta tôn kính cha mẹ là vì mối quan hệ của chúng ta với cha mẹ ở trần gian là một minh họa cho mối quan hệ của chúng ta với Cha Thiên Thượng. Chẳng hạn, Hê-bơ-rơ 12:5-11 so sánh kỷ luật mà một đứa trẻ nhận được từ cha mẹ với sự sửa trị mà những tín hữu trong Đấng Christ nhận được từ Đức Chúa Trời. Giống như cha mẹ là tổ tiên sinh học của chúng ta, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Chúng ta là con của Chúa và là con của cha mẹ. Làm mất danh dự của cha mẹ chúng ta là bóp méo bức tranh về mối quan hệ của chúng ta với Cha Thiên Thượng.

Bạn có muốn có một đời sống trường thọ không? Hãy tôn kính cha mẹ. Tại sao? Bởi vì Chúa đặt bạn dưới thẩm quyền và sự hướng dẫn của họ, và bởi vì thái độ của bạn đối với cha mẹ là minh họa cho thái độ của bạn đối với Chúa. Mặc dù phần thưởng này không phải là phổ quát và không lấn át mọi quyết định khác của bạn, nhưng nó vẫn đúng. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống lâu dài, hãy tôn kính những người đã cho bạn cuộc sống ngay từ ban đầu.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có điều gì tôi có thể làm để đảm bảo cho mình một cuộc sống lâu dài không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries