settings icon
share icon
Câu hỏi

Tin vào đời sống nên thánh có nghĩa là gì?

Trả lời


Cụm từ "đời sống nên thánh" phản ánh niềm tin rằng, bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:26-27), nên cuộc sống của con người có một thuộc tính thiêng liêng vốn có mà lúc nào cũng cần được bảo vệ và tôn trọng. Mặc dù Chúa ban cho nhân loại quyền giết và ăn các dạng sống khác (Sáng thế ký 9:3), nhưng việc giết người khác bị cấm rõ ràng, với hình phạt là tử hình (Sáng thế ký 9:6).

Nhân loại được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi đã làm hỏng hình ảnh đó. Không có gì vốn dĩ thiêng liêng trong con người sa ngã. Sự nên thánh của cuộc sống con người không phải do thực tế rằng chúng ta là những sinh vật tuyệt vời và tốt như vậy. Lý do duy nhất mà sự nên thánh của cuộc sống áp dụng cho nhân loại là việc Chúa tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài và khiến chúng ta khác biệt với tất cả các dạng sống khác. Mặc dù hình ảnh đó thực sự đã bị hủy hoại bởi tội lỗi, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn hiện diện trong nhân loại. Chúng ta giống như Chúa, và sự giống nhau đó có nghĩa là cuộc sống của con người luôn được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng.

Sự nên thánh của cuộc sống có nghĩa là nhân loại thiêng liêng hơn phần còn lại của tạo vật. Cuộc sống của con người không phải là thánh trong cùng một ý nghĩa rằng Chúa là thánh. Chỉ có Chúa là thánh trong và của chính mình Ngài. Cuộc sống của con người chỉ là thánh trong ý nghĩa của việc "tách ra" khỏi những cuộc sống khác do Chúa tạo ra. Nhiều người áp dụng sự nên thánh của cuộc sống cho các vấn đề như phá thai và trợ tử, và, mặc dù nó chắc chắn áp dụng cho những vấn đề đó, nhưng nó áp dụng cho nhiều vấn đề khác. Sự nên thánh của cuộc sống sẽ thúc đẩy chúng ta chống lại mọi hình thức xấu xa và bất công được duy trì chống lại cuộc sống của con người. Bạo lực, lạm dụng, áp bức, buôn bán người và nhiều tệ nạn khác cũng là vi phạm sự nên thánh của cuộc sống.

Ngoài sự nên thánh của cuộc sống, có một lý lẽ tốt hơn nhiều để chống lại những điều này: các điều răn lớn nhất. Trong Ma-thi-ơ 22:37-39, Chúa Giê-su nói: "Đức Chúa Jêsus đáp: 'Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.' Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: 'Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình'". Trong những điều răn này, chúng ta thấy rằng hành động của chúng ta là được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho người khác. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ coi trọng cuộc sống của mình như là một phần trong kế hoạch của Chúa, để làm theo ý muốn của Ngài cho đến khi ý muốn của Ngài được phục vụ tốt hơn bởi sự chết của chúng ta. Và chúng ta sẽ yêu và chăm sóc cho dân sự của Ngài (Ga-la-ti 6:10; Cô-lô-se 3:12-15). Chúng ta sẽ xem xét nhu cầu của người già và người bệnh. Chúng ta sẽ bảo vệ những người khác khỏi sự tổn hại cho dù là phá thai, trợ tử, buôn người hay những lạm dụng khác. Mặc dù sự nên thánh của cuộc sống có thể là nền tảng, nhưng tình yêu phải là sự thúc đẩy.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tin vào đời sống nên thánh có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries