settings icon
share icon
Câu hỏi

Cơ Đốc nhân có nên mua bảo hiểm?

Trả lời


Thỉnh thoảng Cơ Đốc nhân cũng tranh chiến với câu hỏi có nên mua bảo hiểm hay là không, vậy có phải một Cơ Đốc nhân mua bảo hiểm thì chứng tỏ rằng người đó thiếu đức tin không? Đây là điều gây ra nhiều sự tranh chiến, và tín đồ cần phải tra xét Kinh thánh để có được câu trả lời mà họ có thể ủng hộ theo Kinh thánh.

Trước hết, chúng ta hãy đồng ý rằng sự bảo hiểm dành cho Cơ Đốc nhân không được đề cập cụ thể trong Kinh thánh. Nếu một điều gì đó không được đề cập cụ thể trong Lời Chúa, thì chúng ta phải đưa ra những nguyên tắc từ sự giảng dạy của toàn bộ Kinh thánh. Những tín đồ khác nhau có thể có những niềm tin cá nhân khác nhau, không có vấn đề gì. Rô-ma đoạn 14 nói rằng trong những hoàn cảnh như vậy cần phải tôn trọng niềm tin của người khác. Tín đồ có trách nhiệm giữ vững tâm trí mình (Rô-ma 14:5). Câu 23 nói rằng bất cứ điều gì chúng ta quyết định phải dựa trên đức tin. Việc Cơ Đốc nhân mua bảo hiểm là một vấn đề của niềm tin. Một Cơ Đốc nhân mua bảo hiểm thì đã tin chắc rằng Chúa muốn người đó mua bảo hiểm, và ngược lại một Cơ Đốc nhân không có bảo hiểm thì người đó tin chắc Chúa không muốn người đó có bảo hiểm.

Đây là một số nguyên tắc Kinh thánh hướng dẫn chúng ta: chúng ta phải vâng phục những thẩm quyền trên chúng ta. Vì thế, khi luật pháp yêu cầu chúng ta có bảo hiểm, như là bảo hiểm xe hơi thì chúng ta phải tuân theo. Cũng vậy, chúng ta phải chăm sóc cho gia đình mình. Vì thế, Cơ Đốc nhân nên có kế hoạch trước cho lợi ích tương lai của gia đình mình, và việc mua bảo hiểm có thể là một phần trong kế hoạch đó. Kế hoạch trước cũng có thể bao gồm việc chuẩn bị cho sự chết sớm đột ngột mà không đoán trước được của một thành viên trong gia đình (viết di chúc). Đối với một số người, bảo hiểm nhân thọ có thể được xem như là một sự thiếu đức tin hay yêu thích tiền bạc, nhưng đối với một số người khác thì như là một kế hoạch khôn khéo hay là một quỹ quản lý tiền khôn ngoan. Niềm tin và hoàn cảnh của mỗi người có thể khác nhau trong những lĩnh vực này. Chắc chắn Chúa ủng hộ kế hoạch trước. Câu chuyện của Giô-sép và kế hoạch khôn ngoan của ông không chỉ cứu được dân Ai Cập mà còn cứu dân Y-sơ-ra-ên và dòng dõi của Đấng Christ (Sáng thế ký 41).

Điểm mấu chốt là chúng ta phải học Lời Chúa và kêu cầu Ngài, xin Ngài chỉ cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì trong vấn đề này (có nên mua bảo hiểm hay là không) và trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúa mong muốn ban cho chúng ta sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5). Hê-bơ-rơ 11:6 nói rằng nếu không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Ngài. Đây là câu hỏi mà chúng ta nên hỏi trước khi làm điều gì: “Điều này có làm đẹp lòng Cha thiên thượng của tôi không?” Cũng hãy xem một câu Kinh thánh khác trong Gia-cơ 4:17, nói rằng nếu chúng ta có cơ hội làm điều lành thì chúng ta phải làm, nếu không thì phạm tội. Một câu Kinh thánh cũng nói về vấn đề này là trong I Ti-mô-thê 5:8, nói rằng nếu chúng ta muốn chăm sóc người khác, thì chúng ta nên chăm sóc cho gia đình riêng của chúng ta trước. Một Cơ Đốc nhân có thể xem bảo hiểm như là một công cụ để giúp đỡ mình đạt được những mục đích này. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cơ Đốc nhân có nên mua bảo hiểm?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries