settings icon
share icon
Câu hỏi

Định nghĩa hôn nhân là gì?

Trả lời


Trên thế giới, đã có ít nhất mười bảy quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân giữa những người đồng giới. Rõ ràng, định nghĩa xã hội về hôn nhân đang thay đổi. Nhưng, đó là quyền của chính phủ trong việc xác định lại hôn nhân, hay định nghĩa về hôn nhân đã được thiết lập bởi cơ quan có thẩm quyền cao hơn?

Trong Sáng thế ký chương 2, Đức Chúa Trời tuyên bố A-đam (người nam đầu tiên) sống một mình là không tốt. Tất cả các loài vật đều ở đó, nhưng không có loài nào trong số chúng là đối tác giúp đỡ thích hợp với A-đam. Do đó, Đức Chúa Trời, trong một hành động đặc biệt của sự tạo dựng, đã làm nên một người nữ. Chỉ một vài câu sau, người nữ được gọi là “vợ của A-đam” (Sáng thế ký 2:25). Vườn Ê-đen là bối cảnh của cuộc hôn nhân đầu tiên, do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Sau đó, tác giả của Sáng thế ký ghi lại tiêu chuẩn mà tất cả các cuộc hôn nhân trong tương lai được định rõ: “người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng thế ký 2:24).

Phân đoạn Kinh thánh này đưa ra một số điểm để hiểu ý định của Đức Chúa Trời đối với hôn nhân. Đầu tiên, hôn nhân phải xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ chỉ “vợ” là một từ đặc trưng về giới tính, nó không thể có nghĩa nào khác hơn là “một người nữ”. Không có phân đoạn nào trong Kinh Thánh đề cập đến một cuộc hôn nhân liên quan đến bất kỳ điều gì khác ngoài người nam và người nữ. Không thể nào hình thành nên gia đình hay sự sinh sản của con người diễn ra vô tính. Vì Đức Chúa Trời quy định quan hệ tình dục chỉ diễn ra giữa một cặp vợ chồng, nên theo thiết kế của Đức Chúa Trời thì một đơn vị gia đình được hình thành khi một người nam và người nữ đến với nhau trong một mối quan hệ tình dục và có con.

Nguyên tắc thứ 2 trong Sáng thế ký chương 2 về thiết kế của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân đó là hôn nhân được định sẽ tồn tại suốt đời. Câu 24 chép rằng cả hai sẽ trở nên “một thịt”. Ê-va được tạo nên bởi xương sườn của A-đam , và vì thế Ê-va thực sự là một thịt với A-đam. Bản chất của Ê-va được tạo dựng là từ A-đam thay vì từ bụi đất. Do đó, mọi hôn nhân sau này đều phản ánh bằng sự hợp nhất được chia sẻ bởi A-đam và Ê-va. Bởi vì mối ràng buộc của họ là “trong một thịt”, vì thế họ phải bên nhau trọn đời. Không có điều khoản trốn chạy nào được chép trong hôn nhân đầu tiên cho phép hai người được chia tay. Điều đó có nghĩa Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho trọn đời. Khi một người nam và người nữ kết ước với nhau trong hôn nhân, họ “trở nên một thịt” liên kết mật thiết với nhau cho đến lúc lìa đời.

Nguyên tắc thứ ba trong đoạn Kinh Thánh này về kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là hôn nhân một vợ một chồng. Tiếng Hê-bơ-rơ chỉ về “người nam” và “vợ” ở thể số ít và không được phép có nhiều vợ. Mặc dù có nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã có nhiều vợ, nhưng rõ ràng từ ban đầu sự tạo dựng mô tả rằng thiết kế hôn nhân của Đức Chúa Trời là dành cho một người nam và một người nữ. Chúa Giê-su cũng nhấn mạnh nguyên tắc này khi Ngài trích dẫn câu chuyện trong Sáng thế ký để đối lại ý tưởng dễ dàng cho phép li dị (Ma-thi-ơ 19:4-6).

Không có gì ngạc nhiên khi thế gian mong muốn thay đổi những gì Đức Chúa Trời đã thiết lập. “vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được ”(Rô-ma 8: 7). Mặc dù thế gian đang cố gắng đưa ra định nghĩa của riêng họ cho cái mà họ gọi là “hôn nhân”, nhưng Kinh Thánh vẫn giữ nguyên giá trị. Định nghĩa rõ ràng về hôn nhân ấy là sự kết hợp của một người nam và một người nữ trọn đời.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Định nghĩa hôn nhân là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries