settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh nói gì về dầu xức?

Trả lời


Dầu xức, được đề cập đến 20 lần trong Kinh thánh, được sử dụng trong Cựu Ước để đổ lên đầu của Thầy tế lễ thượng phẩm và dòng dõi của ông, cũng như rưới lên Đền tạm và đồ đạc của nó để đánh dấu chúng là thánh và biệt riêng ra cho Chúa (Xuất Ê-díp-tô ký 25:6; Lê-vi ký 8:30; Dân số ký 4:16). Ba lần nó được gọi là "dầu thánh" và người Do Thái bị nghiêm cấm tái sản xuất nó để sử dụng cá nhân (Xuất Ê-díp-tô ký 30:32-33). Công thức để làm dầu xức được tìm thấy trong Xuất Ê-díp-tô ký 30:23-24 có chứa mộc dược, quế và các thành phần tự nhiên khác. Không có dấu hiệu nào cho thấy dầu hoặc các thành phần có bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào. Thay vào đó, sự nghiêm khắc của các hướng dẫn để tạo ra dầu là một thử nghiệm về sự vâng lời của dân Y-sơ-ra-ên và một minh chứng về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Chỉ có bốn đoạn Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến việc thực hành xức dầu và không đoạn nào trong số chúng đưa ra lời giải thích cho việc sử dụng nó. Chúng ta có thể rút ra kết luận từ ngữ cảnh. Trong Mác 6:13, các môn đệ xức dầu cho người bệnh và chữa lành cho họ. Trong Lu-ca 7:46, Ma-ri xức dầu cho chân Chúa Giê-xu như một hành động thờ phượng. Trong Gia-cơ 5:14, các trưởng lão Hội thánh xức dầu cho người bệnh để chữa lành. Trong Hê-bơ-rơ 1:8-9, Đức Chúa Trời phán với Đấng Christ khi Ngài trở lại Thiên Đàng cách đắc thắng, "Ôi Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu, …Cho nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người, đã xức "dầu vui mừng" cho Người".

Ngày nay Cơ Đốc nhân có nên dùng dầu xức không? Không có điều nào trong Kinh Thánh ra lệnh hoặc thậm chí đề nghị rằng ngày nay chúng ta nên sử dụng dầu tương tự, nhưng cũng không có bất cứ điều nào cấm nó. Dầu thường được sử dụng như một biểu tượng cho Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh như trong truyện ngụ ngôn về những người nữ đồng trinh khôn ngoan và dại dột (Ma-thi-ơ 25:1-13). Như vậy, các Cơ Đốc nhân có sự hiện diện của dầu của Thánh Linh, người dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và xức dầu cho chúng ta liên tục với ân điển và sự an ủi của Ngài. "Nhưng các con đã được xức dầu bởi Đấng Thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết" (I Giăng 2:20).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh nói gì về dầu xức?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries