settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh nói gì về việc đặt tay?

Trả lời


"Đặt tay" là một hành động trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, không có sự ủy thác trong Kinh thánh đòi hỏi sự đặt tay thuộc thể cho một chức vụ tâm linh cụ thể (Công vụ 13:2-3; 1 Ti-mô-thê 4:14; 2 Ti-mô-thê 1:6; Hê-bơ-rơ 6:2). Chúa Giê-xu chắc chắn đã đặt tay Ngài lên nhiều người Ngài đã chữa lành. Tuy nhiên, Ngài cũng chữa lành mà không đặt tay Ngài lên người. Trên thực tế, có những lúc Ngài không ở gần vùng lân cận của những người Ngài đã chữa lành. Ma-thi-ơ 8:8 mô tả Chúa Giê-xu chữa lành cho đầy tớ của thầy đội mà không đi đến gần nhà của thầy đội.

Sau đây là hai trường hợp để xem xét: trong một trường hợp, Đức Thánh Linh ban ân tứ nói tiếng lạ với hành động đặt tay của một sứ đồ và trong trường hợp khác Ngài làm như vậy mà không đặt tay, nhưng chỉ thông qua sự rao giảng của sứ đồ.

"Phao-lô nói: 'Giăng đã làm báp-têm về sự ăn năn tội, bảo dân chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus'. Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus. Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ; họ nói tiếng lạ và lời tiên tri" (Công vụ 19:4-6).

"Khi Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì, là những người cùng đi với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời" (Công vụ 10:44-46).

Trong I Ti-mô-thê 5:22, ý nghĩ không phải quá thiên về việc cảnh báo hành động thuộc thể của việc đặt tay mà là việc ban trách nhiệm lãnh đạo thuộc linh (tuy nhiên nó được thực hiện) phải được thực hiện cẩn thận. Nó không được thực hiện "đột ngột" hoặc không có sự xem xét thích đáng: "Đừng vội đặt tay trên ai cả, cũng đừng nhúng tay vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ mình cho trong sạch".

Không nghi ngờ gì nữa, việc đặt tay trong Hội thánh ban đầu là một phương tiện kết nối thông điệp với sứ giả, hoặc ân tứ thuộc linh với người người ban cho ân tứ. Nó cung cấp một "dấu hiệu" xác nhận người đó thông qua sự biểu hiện thuộc thể của ân tứ thuộc linh đã được ban cho. Chúng ta cần hiểu rằng không có công thức kỳ diệu nào theo Kinh thánh cho chức vụ của Hội thánh. Bản thân việc đặt tay không có quyền năng. Đặt tay chỉ được Đức Chúa Trời sử dụng khi nó được thực hiện trong sự đồng ý với Lời của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh nói gì về việc đặt tay?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries