settings icon
share icon
Câu hỏi

Dấu hiệu Chúa đã để trên người Ca-in là gì (Sáng thế ký 4:15)?

Trả lời


Sau khi Ca-in giết em của mình là A-bên, Đức Chúa Trời đã tuyên án Ca-in, "Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất." (Sáng thế ký 4:11-12). Đáp lại, Ca-in đã van xin Chúa, "Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi" (Sáng thế ký 4:13-14). Đức Chúa Trời phán rằng, "Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen" (Sáng thế ký 4:15-16).

Bản chất của dấu hiệu trên người Ca-in chính là chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi và nghiên cứu. Tiếng Hê-bơ-rơ dịch chữ "dấu hiệu" nghĩa là 'owth và nhằm chỉ về "dấu vết, ký hiệu, hay là biểu hiện". Vài chỗ khác trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, 'owth được sử dụng 79 lần và cách dịch phổ biến nhất chính là "ký hiệu". Vì thế, tiếng Hê-bơ-rơ không nói chính xác bản chất thật sự của dấu hiệu mà Chúa đã để trên người Ca-in. Dù đó là gì đi nữa, thì nó chính là ký hiệu/chỉ dẫn để Ca-in không bị giết. Một vài giả thiết cho rằng dấu hiệu này là một vết sẹo, hay một vài giả thiết khác thì nói là hình xăm. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, tính chính xác về bản chất của ký hiệu không phải là điều trọng tâm của phân đoạn. Điểm nhấn mạnh chính là Đức chúa Trời không cho phép người nào trả thù chống đối Ca-in. Dù cho dấu hiệu trên người Ca-in là gì, thì nó vẫn được dùng để phục vụ cho mục đích đó.

Trong quá khứ, nhiều niềm tin rằng dấu hiệu trên người Ca-in là màu da đen – nghĩa là Đức Chúa Trời đã thay đổi màu da của Ca-in sang màu đen để nhận diện ông. Bởi vì Ca-in bị rủa sả, nên nhiều người tin rằng những người có làn da đen thì đều bị rủa sả. Có nhiều người sử dụng sự dạy dỗ về "dấu của Ca-in" để bào chữa cho việc buôn bán những nô lệ người Châu Phi và phân biệt đối xử chống lại những người có da đen/da tối màu. Cách giải nghĩa này hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ sử dụng 'owth để chỉ về màu da. Sự rủa sả mà Ca-in phải nhận trong Sáng thế ký 4 xảy ra trên chính con người ông. Không điều gì có thể nói về sự rủa sả mà Ca-in đã nhận cho bằng điều đã xảy ra trên hậu tự của ông. Rõ ràng rằng không có nền tảng Kinh Thánh nào tuyên bố rằng hậu tự của Ca-in có làn da đen. Hơn nữa, nếu như có một trong những người vợ của con trai Nô-ê là hậu tự của Ca-in (có thể, nhưng không chắc), thì dòng dõi Ca-in đã bị tiêu diệt trong cơn nước lụt.

Dấu hiệu Chúa để trên người Ca-in là gì ? Kinh Thánh không nói rõ. Ý nghĩa của dấu hiệu chính là để Ca-in không bị giết, điều đó thì quan trọng hơn bản chất của dấu hiệu đó. Dù cho dấu hiệu đó là gì, thì cũng không liên quan đến da màu hay dòng dõi bị rủa sả của Ca-in. Việc sử dụng dấu hiệu trên người Ca-in để biện hộ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay phân biệt đối xử thì rõ ràng không phù hợp với Kinh Thánh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Dấu hiệu Chúa đã để trên người Ca-in là gì (Sáng thế ký 4:15)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries