settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự trở lại của Đấng Christ có thể được dự báo là thực sự sắp xảy ra hay không?

Trả lời


Từ "sắp xảy ra" (tiếng Anh là "imminent") có nghĩa là "có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào; sắp xảy đến." Khi chúng ta nói Đấng Christ sắp trở lại, chúng ta muốn nói rằng Ngài có thể trở lại bất cứ lúc nào. Trong lời tiên tri của Kinh Thánh, không còn điều gì nữa cần phải xảy ra trước khi Chúa Jêsus trở lại để cất Hội thánh lên. Sự sắp trở lại của Đấng Christ thường được các nhà truyền giáo dạy cách khái quát, với một số bất đồng theo quan điểm về thuyết thời kỳ và liệu người ta giữ quan điểm trước, giữa hay sau kỳ hoạn nạn của sự cất lên.

Chúa Jêsus đã nói về sự trở lại của Ngài nhiều lần trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ, điều này tự nhiên thúc đẩy các môn đồ đặt ra câu hỏi. Một trong những câu hỏi của họ là: "Lúc nào các điều đó xảy đến" (Mác 13:4)? Chúa Jêsus trả lời: "Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào" (c.32-33). Điều quan trọng cần nhớ trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về ngày tận thế là Chúa không có ý định cho chúng ta hiểu đầy đủ về thời gian trong các kế hoạch của Ngài.

Tuy nhiên, Kinh thánh cho biết sự trở lại của Chúa Jêsus đã gần kề và chúng ta phải háo hức chờ đợi điều đó (Rô-ma 8:19-25; I Cô-rinh-tô 1:7; Phi-líp 3:20; Giu-đe 21). Gia-cơ khuyến khích chúng ta "hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi" (Gia-cơ 5:8). Khải huyền 1:3 và 22:10 cũng nói rằng "thì giờ đã gần rồi."

Chúa Jêsus dạy các môn đồ hãy thức canh sự trở lại của Ngài. "Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ" (Lu-ca 12:40). Mệnh lệnh "hãy sẵn sàng" hàm ý là sắp xảy ra. Xuyên suốt Tân Ước, Hội thánh được dạy hãy sẵn sàng (Ma-thi-ơ 24:42, 44; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6). Nếu các môn đồ và Hội thánh đầu tiên mong chờ sự trở lại của Chúa bất cứ lúc nào, thì chúng ta nên chờ đợi thêm bao lâu nữa trong sự trông cậy?

Sự cứu rỗi của chúng ta "gần hiện ra trong kỳ sau rốt" (I Phi-e-rơ 1:5). Chúa Jêsus có thể trở lại bất cứ lúc nào, và sự kiện đó sẽ khởi động một chuỗi các biến cố được trình bày chi tiết trong Khải Huyền 6-18. Giống như năm người nữ đồng trinh khôn trong ví dụ của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 25:1-13), chúng ta phải sẵn sàng. "Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ" (Ma-thi-ơ 25:13).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Sự trở lại của Đấng Christ có thể được dự báo là thực sự sắp xảy ra hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries