settings icon
share icon
Câu hỏi

Ai là con dân của Đức Chúa Trời?

Trả lời


Cụm từ "Con dân của Đức Chúa Trời" luôn luôn chỉ ra mối quan hệ rõ ràng. Đức Chúa Trời đã gọi Áp-Ram (Sau này là Áp-Ra-Ham) trong Sáng-Thế-Kí 12 rời khỏi vùng đất của ông ấy cho một vùng đất mới mà Đức Chúa Trời sẽ cho ông ấy thấy. Khi Áp-Ram ở đó, Đức Chúa Trời nói trong Sáng-Thế-Kí 12:2, "Ta sẽ làm cho con thành một dân tộc lớn và Ta sẽ ban phước cho con, Ta sẽ làm rạng danh con, và con sẽ trở thành một nguồn ân phước. " Dân tộc này sẽ trở thành đất nước Y-sơ-ra-ên, nhóm đầu tiên được xác định là con dân của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên thông qua tiên tri Ê-sai, " Ta đã đặt lời Ta trong miệng người và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay Ta – Ta người đã dựng các tầng trời ở nơi đây, người đã đặt nền móng cho trái đất, và người đã nói với Si-ôn, 'Ngươi là dân ta'" Ê-sai 51:16. Đức Chúa Trời cũng xác nhận rằng người Y-sơ-ra-ên như là con dân của Ngài trong Ê-xê-chi-ên 38:14 trong một tiên đoán cho đất nước lân cận của dân tộc của "Got".

Có phải những người không phải là người Do Thái tin vào đấng Mê-si-a của người Do Thái (Giê-xu Christ) được xem như là con dân của Đức Chúa Trời? Có. Giê-xu đến cho tất cả mọi người, không chỉ cứu dân Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 1:16,10:12; Ga-la-ti 3:28). Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời tới con dân Ngài còn hơn sự kêu danh Ngài; họ cũng gọi Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Da-vít nói, "Lạy Đức Chúa Trời của con, con biết Chúa dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng, về phần con, con vui lòng dâng các vật này với lòng chân thành của con, bấy giờ, con thấy dân Chúa ở đây cũng hiến dâng cho Chúa cách vui lòng " 1 Sử-kí 29:17. Ở đây, con dân của Đức Chúa Trời được nhận biết hơn bằng sự vui lòng dâng hiến họ cho Ngài hơn là dân tộc (quốc tịch) của họ.

Bất kì ai chấp nhận Chúa Giê-xu Christ như là đấng cứu rỗi và là Chúa sẽ bắt đầu trở thành một phần con dân Đức Chúa Trời. Mối quan hệ không thông qua sự hiện diện tại nhà thờ hay hành động tốt. Đó là một sự lựa chọn kĩ lưỡng để đi theo Đức Chúa Trời một mình. Đó là lí do 2 Cô-rinh-tô 6:16 và Mác 8:38 cả hai đều chỉ ra sự lựa chọn được thiết lập. Và khi chúng ta thiết lập lựa chọn đi theo Đức Chúa Trời, Ngài cũng đi theo chúng ta luôn. Sau đó chúng ta thực sự là con dân của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ai là con dân của Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries