settings icon
share icon
Câu hỏi

Cứ ở trong Đấng Christ có nghĩa là gì?

Trả lời


"Cứ ở" là sống, tiếp tục hoặc ở lại; vì vậy, ở trong Đấng Christ là sống trong Ngài hoặc ở lại trong Ngài. Khi một người được cứu, anh ta hoặc cô ta được mô tả là một người "trong Đấng Christ" (Rô-ma 8:1; II Cô-rinh-tô 5:17), được giữ an toàn trong một mối quan hệ lâu dài (Giăng 10:28-29). Do đó, ở trong Đấng Christ không phải là một mức độ kinh nghiệm Cơ Đốc đặc biệt, chỉ dành cho một số ít, mà đúng hơn là vị trí của tất cả các tín đồ thực sự. Sự khác biệt giữa những người ở trong Đấng Christ và những người không ở trong Đấng Christ là sự khác biệt giữa người được cứu và người chưa được cứu.

Ở trong Đấng Christ được dạy trong I Giăng 2:5-6, trong đó đồng nghĩa với việc "biết" Đấng Christ (câu 2 và 3). Sau đó, trong cùng một chương, Giăng đã ví "những người còn ở lại" trong Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ngang với lời hứa về sự sống đời đời (câu 24 và 25). Theo Kinh Thánh, "cứ ở trong", "ở lại trong", và "biết" Đấng Christ là những sự ám chỉ đến cùng một điều: sự cứu rỗi.

Cụm từ "cứ ở trong Đấng Christ" mô tả một mối quan hệ mật thiết, gần gũi và không chỉ là một người quen hời hợt. Trong Giăng 15:4-7, Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài rằng việc nhận lấy sự sống từ Ngài là điều cần thiết, sử dụng hình ảnh của các nhánh nho kết nối với cây nho: "Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó". Nếu không có sự kết nối sống còn với Đấng Christ mà sự cứu rỗi mang lại, thì không thể có sự sống và không có kết quả. Ở những chỗ khác, Kinh Thánh so sánh mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ như với thân thể và đầu (Cô-lô-se 1:18) — một sự kết hợp cần thiết khác.

Một số người đưa ra lời cảnh báo của Giăng 15:6 (những nhánh mà không ở trong cây nho bị vứt đi và bị đốt cháy) có nghĩa là Cơ Đốc nhân luôn có nguy cơ mất sự cứu rỗi. Nói cách khác, họ nói rằng có thể được cứu nhưng không "ở trong", là trong trường hợp chúng ta sẽ bị loại bỏ. Nhưng điều này chỉ có thể đúng nếu "ở trong" được tách biệt với sự cứu rỗi, đề cập đến tình trạng mật thiết với Đấng Christ, chúng ta phải cố gắng đạt được sau sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển và được duy trì bởi ân điển (Ga-la-ti 3:2-3). Ngoài ra, nếu một nhánh nào đó có thể rơi ra khỏi cây nho, dẫn đến mất sự cứu rỗi, thì những đoạn Kinh Thánh rất rõ ràng khác sẽ bị mâu thuẫn (xem Giăng 10:27-30).

Tốt nhất để diễn giải ẩn dụ Cây nho thật là theo cách này: rõ ràng Chúa Giê-xu là Cây nho thật. Các nhánh nho là người "ở trong" Ngài, là người được cứu thực sự, họ có mối liên hệ thực sự và quan trọng với Đấng Cứu Rỗi. Những nhánh nho khô héo không phải là người "ở trong" Ngài là những kẻ giả vờ chưa được cứu, là người đã giả vờ gắn bó với Cây nho nhưng không nhận lấy sự sống từ Ngài. Cuối cùng, những kẻ giả vờ sẽ được nhìn thấy điều họ là: những kẻ nịnh bợ thì không có sự gắn bó thật với Chúa Giê-xu. Trong một thời gian, cả Phi-e-rơ và Giu-đa dường như giống hệt nhau khi đồng đi với Đấng Christ. Nhưng Phi-e-rơ đã gắn bó với Cây nho, còn Giu-đa thì không.

Giăng nói lại nguyên tắc nhánh khô héo theo cách này: "Chúng [con người bây giờ chống đối Đấng Christ] phát xuất từ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta.Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì phải ở với chúng ta; điều nầy xảy ra để minh chứng rằng tất cả những kẻ ấy không thuộc về chúng ta" (I Giăng 2:19).

Một trong những bằng chứng của sự cứu rỗi là sự kiên trì, hoặc duy trì cứ ở trong Đấng Christ. Người được cứu sẽ tiếp tục bước đi với Đấng Christ (xem Khải huyền 2:26). Đó là, họ sẽ "cứ ở trong" hay ở lại trong Ngài. Chúa sẽ hoàn thành công việc của Ngài nơi họ (Phi-líp 1:6), và họ sẽ sản sinh nhiều bông trái cho vinh quang của Chúa (Giăng 15:5). Những người sa ngã, quay lưng lại với Đấng Christ hoặc không ở trong chỉ đơn giản là thể hiện sự thiếu đức tin cứu rỗi của họ. Cứ ở trong không phải là điều cứu chúng ta, nhưng nó là một trong những dấu hiệu của sự cứu rỗi.

Bằng chứng về việc cứ ở trong Đấng Christ (tức là bằng chứng cho thấy một người thực sự được cứu và không phải giả vờ) bao gồm sự vâng phục các mạng lệnh của Đấng Christ (Giăng 14:15; 15:10; I Giăng 3:24); theo gương của Chúa Giê-xu (I Giăng 2:6); sống tự do khỏi tội lỗi theo thói quen (I Giăng 3:6); và nhận thức về sự hiện diện thiêng liêng trong đời sống của một người (I Giăng 4:13).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Cứ ở trong Đấng Christ có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries