settings icon
share icon
Câu hỏi

Có thể là Cơ-đốc-nhân đồng tính hay không?

Trả lời


"Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện (tham lam), kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp (cướp giật), sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời đâu" (1 Cô-rinh-tô 6:9-10). Có khuynh hướng tuyên bố tội tình dục đồng giới như là tội nặng nhất trong tất cả mọi thứ tội lỗi. Trong lúc, đó là điều không thể phủ nhận, Kinh Thánh nói rằng tình dục đồng giới là vô đạo đức và không theo lẽ tự nhiên (Rô-ma 1:26-27), không có nghĩa Kinh Thánh tuyên bố tình dục đồng giới là một tội không thể tha thứ. Kinh Thánh cũng không dạy rằng tình dục đồng giới là một tội mà Cơ-đốc-nhân không bao giờ phải đấu tranh để chống lại.

Có lẽ cụm từ khóa trong câu hỏi Cơ-đốc-nhân là người đồng tính luyến ái, có phải "tranh đấu chống lại" nó hay không. Một Cơ-đốc-nhân có thể phải tranh đấu với những cám dỗ tình dục đồng giới. Nhiều người đồng tính luyến ái đã trở thành những Cơ-đốc-nhân, họ đã liên tục tranh đấu với những cảm xúc và ước muốn tình dục đồng giới. Có những người nam và người nữ tình dục dị giới rất mạnh mẽ đã trải nghiệm một "tia chớp" quan tâm đến tình dục đồng giới vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ. Dù có hay không những ước muốn và cám dỗ này tồn tại, không quyết định người ấy có phải là Cơ-đốc-nhân hay không. Kinh Thánh nói rất rõ rằng không hề có Cơ-đốc-nhân nào không phạm tội (1 Giăng 1:8,10). Trong lúc, có tội lỗi cụ thể/rất nhiều sự cám dỗ với Cơ-đốc-nhân và với người khác, tất cả mọi Cơ-đốc-nhân đều phải đấu tranh với tội lỗi, và tất cả Cơ-đốc-nhân đôi lúc cũng bị thất bại trong những tranh chiến đó (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Sự khác nhau giữa đời sống của Cơ-đốc-nhân với đời sống của người không phải là Cơ-đốc-nhân, là việc đấu tranh chống lại tội lỗi. Đời sống Cơ-đốc-nhân là một hành trình tiến bộ để chiến thắng mọi "hành động của xác thịt" (Ga-la-ti 5:19-21) và cho phép Thánh Linh của Đức Chúa Trời sản sinh "bông trái Thánh Linh" (Ga-la-ti 5:22-23). Đúng vậy, Cơ-đốc-nhân có phạm tội, đôi khi rất khủng khiếp. Buồn thay, đôi lúc nhiều Cơ-đốc-nhân không có gì khác biệt với những người không phải là Cơ-đốc-nhân. Tuy nhiên, một Cơ-đốc-nhân thực sự sẽ luôn luôn ăn năn, sẽ luôn luôn quay trở lại với Đức Chúa Trời, và sẽ luôn luôn tiếp tục đấu tranh chống lại tội lỗi. Nhưng Kinh Thánh không hề ủng hộ ý tưởng cho rằng, một người thường xuyên và không ăn năn khi phạm tội, thực sự là một Cơ-đốc-nhân. Chú ý 1 Cô-rinh-tô 6:11, "Trước kia anh em cũng có đôi người như thế. Nhưng bây giờ anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta".

Thư Cô-rinh-tô thứ nhất 6:9-10 liệt kê những tội lỗi mà nếu cứ phạm tội liên tục, thì nhận biết rằng ấy là người chưa được chuộc—không phải là một Cơ-đốc-nhân. Thông thường, tội tình dục đồng giới được chỉ ra trong danh sách này. Nếu một người tranh chiến với sự cám dỗ tình dục đồng giới, người ấy được giả định là chưa được cứu. Nếu một người thực sự tham gia vào những hành vi tình dục đồng giới, người đó sẽ bị coi như chắc chắn là chưa được cứu. Tuy nhiên, những giả định tương tự đã không được nêu ra, ít nhất là không được nhấn mạnh như khi nói đến những tội lỗi khác trong danh sách như: tội tà dâm (quan hệ trước hôn nhân), tội thờ hình tượng, tội ngoại tình, tội trộm cướp, tội tham lam, say sưa, chửi rủa, và lừa dối. Đây là việc thiếu nhất quán, thí dụ tuyên bố những người phạm tội tình dục trước hôn nhân là "Cơ-đốc-nhân không vâng lời", trong lúc đó lại tuyên bố những người tình dục đồng giới, rõ ràng không phải là Cơ-đốc-nhân.

Có thể có Cơ-đốc-nhân đồng tính hay không? Nếu cụm từ "Cơ-đốc-nhân đồng tính" nói đến một người tranh đấu chống lại những cảm xúc, và ước muốn tình dục đồng giới thì câu trả lời là có, có thể có Cơ-đốc-nhân đồng tính. Tuy nhiên, việc mô tả "Cơ-đốc-nhân đồng tính" là không chính xác với một người như thế, vì anh ấy/ chị ấy không muốn là người đồng tính, và đang tranh đấu chống lại những sự cám dỗ. Người như thế không thể là một "Cơ-đốc-nhân đồng tính", mà đúng hơn là một Cơ-đốc-nhân đang tranh đấu với tội tà dâm, tội nói dối và tội ăn cắp. Nếu cụm từ "Cơ-đốc-nhân đồng tính" nói đến những người hành động tích cực, liên tục, không hề ăn năn cứ sống theo kiểu tình dục đồng tính thì không, một người như vậy không thể nào thực sự là một Cơ-đốc-nhân.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có thể là Cơ-đốc-nhân đồng tính hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries