settings icon
share icon
Câu hỏi

Cơ-đốc nhân có thể bị rủa sả không? Đức Chúa Trời có cho phép sự rủa sả giáng trên người tin Ngài không?

Trả lời


Kinh thánh cho chúng ta biết rằng “như chim sẻ bay lòng vòng và chim én lượn thể nào, lời nguyền rủa vô cớ sẽ chẳng hiệu nghiệm gì cũng thể ấy.” (Châm ngôn 26:2b). Điều này có nghĩa là những lời rủa sả xuẩn ngốc không có hiệu lực. Đức Chúa Trời không cho phép con cái của Ngài bị rủa sả. Đức Chúa Trời là tối thượng. Không ai có quyền rủa sả một người mà Đức Chúa Trời đã quyết định ban phước cho. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng có thể tuyên án mà thôi.

"Bùa chú" trong Kinh thánh luôn được mô tả theo cách tiêu cực. Phục truyền 18:10-11 kể ra những người làm bùa chú cùng với những người phạm những điều khác "đáng gớm ghiếc trước mặt Chúa" như là đem thiêu con trai hay con gái mình trong lửa để dâng cho thần tượng, phù thủy, ma thuật, bói toán, hoặc gọi hồn (tư vấn với người chết). Mi-chê 5:12 nói rằng Đức Chúa Trời sẽ diệt trừ phù thủy và những người làm bùa chú. Khải huyền 18 mô tả các bùa chú như là một phần của sự lừa dối sẽ được anti-christ và “thành Ba-by-lôn lớn” của nó sử dụng (c. 21-24). Mặc dù thời kỳ cuối cùng sự lừa dối sẽ rất lớn đến nỗi ngay cả những người đã được chọn cũng có thể sẽ bị lừa gạt nếu Đức Chúa Trời không bảo vệ chúng ta (Ma-thi-ơ 24:24), Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt toàn bộ Sa-tan, anti-christ, và tất cả những ai theo chúng (Khải huyền chương 19-20 ).

Cơ-đốc nhân đã được tái sanh là người mới trong Đức Chúa Jesus Christ (2 Cô-rin-tô 5:17), và chúng ta đang ở trong sự hiện diện liên tục của Chúa Thánh Linh là Đấng sống trong chúng ta và chúng ta sống dưới sự bảo vệ của Ngài (Rô-ma 8:11). Chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ ai dùng bất kỳ loại bùa chú ngoại giáo nào trù ếm chúng ta. Tà thuật, phù thủy, ma thuật, và sự rủa sả không có quyền trên chúng ta bởi vì chúng đến từ Sa-tan, và chúng ta biết rằng "Ðấng ở trong các con [Đấng Christ] lớn hơn kẻ [Sa-tan] ở trong thế gian" (1 Giăng 4:4). Đức Chúa Trời đã chiến thắng nó, và chúng ta được tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời mà không sợ hãi gì (Giăng 8:36). "Chúa là ánh sáng và Ðấng Giải Cứu của tôi; tôi sẽ sợ ai? Chúa là đồn lũy bảo vệ mạng sống tôi; tôi sẽ hãi hùng ai?"(Thi thiên 27:1). EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cơ-đốc nhân có thể bị rủa sả không? Đức Chúa Trời có cho phép sự rủa sả giáng trên người tin Ngài không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries