settings icon
share icon
Câu hỏi

Chức vụ tiên tri là gì?

Trả lời


Theo cách hiểu của nhóm người theo phong trào ân tứ ngày nay, chức vụ tiên tri là bất kỳ chức vụ nào dựa vào ân tứ tiên tri và sự mặc khải mới từ Đức Chúa Trời để hướng dẫn Hội Thánh trưởng thành. Những người tham gia vào chức vụ tiên tri đôi khi coi đây là một trong năm vai trò chức vụ được đề cập trong sách Ê-phê-sô 4:11 (sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư) và tin rằng các chức vụ sứ đồ và tiên tri đang được khôi phục cho Hội Thánh ngày nay.

Chúng ta thường thấy chức vụ tiên tri trong Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời dấy lên các tiên tri để khích lệ và quở trách dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ khó khăn hoặc nổi loạn. Trong thời trị vì của vua Đa-vít (II Sa-mu-ên), giữa những người khác, tiên tri Na-than đã nói lời của Đức Chúa Trời với Đa-vít, cho ông sự hướng dẫn và chỉ đạo cũng như đối chất với ông về tội lỗi của ông với Bát-sê-ba. Tất nhiên, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ô-sê, A-mốt, Mi-chê, Xa-cha-ri, v.v.., cũng có chức vụ tiên tri, xét cho cùng họ là những nhà tiên tri. Sự kêu gọi của một nhà tiên tri là để nói thay cho Đức Chúa Trời. Một nhà tiên tri sẽ dạy dỗ, hướng dẫn, khuyên bảo, hoặc quở trách khi cần thiết.

Trong Tân Ước, chúng ta cũng tìm thấy có những người khác có chức vụ tiên tri. Một số người nhất định được ban tặng ân tứ tiên tri để đưa ra sự hướng dẫn, chỉ dẫn, lời khuyên, v.v... cho dân sự của Đức Chúa Trời. Ân tứ tiên tri được đề cập cụ thể trong I Cô-rinh-tô 12:10 và Ê-phê-sô 4:11. Xin lưu ý rằng ân tứ này được ban tặng với mục đích xây dựng Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:12). Vì vậy, các tiên tri phải nói Lời Chúa cho Hội Thánh để các tín đồ biết ý định của Chúa và cách thức hoạt động của Hội Thánh.

Chúng ta tin rằng chức vụ tiên tri thực sự ngày nay chỉ đơn giản là rao giảng Kinh Thánh một cách chính xác và rõ ràng. Ân tứ tiên tri ngày nay là sự “nói ra” Lời đã được viết ra, chứ không phải là sự chuyển tiếp thông tin mới từ thiên đàng. Mục đích của các ân tứ dấu hiệu trong Hội Thánh đầu tiên là cung cấp sự hướng dẫn cho đến khi Tân Ước được hoàn thành và công nhận chức vụ của các sứ đồ. Sau khi Kinh Thánh được hoàn thành và các sứ đồ qua đời, thì những ân tứ kỳ diệu không còn được sử dụng trong Hội Thánh. Chúng ta có thể thấy điều này trong Tân Ước khi các sách đầu tiên như I Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô đề cập đến những ân tứ kỳ diệu, trong khi các sách sau này như I và II Ti-mô-thê không đề cập đến chúng. Kinh Thánh hoàn chỉnh đủ để chúng ta trung thành theo Chúa. Sách II Ti-mô-thê 3:16–17 nói rõ về điều này (xin xem thêm Hê-bơ-rơ 1:1-2). Những lời bổ sung từ Đức Chúa Trời là không cần thiết.

Ngày nay, có nhiều Cơ Đốc nhân tuyên bố mình tham gia vào chức vụ tiên tri, họ tin rằng lời tiên tri đang diễn ra, và họ tự cho mình là ống dẫn của sự mặc khải mới từ thiên đàng. Những Hội Thánh tin vào chức vụ tiên tri thường cố gắng giải nghĩa những giấc mơ, dự đoán tương lai và nói tiếng lạ — mặc dù ân tứ tiếng lạ trong Tân Ước (khả năng siêu nhiên để nói những thứ tiếng nước ngoài chưa được học với mục đích chia sẻ phúc âm) không phải là loại ngôn ngữ đang được thực hành ngày nay.

Kinh Thánh đã hoàn tất. Kinh Thánh thậm chí còn cảnh báo không nên thêm vào Lời Chúa (Khải Huyền 22:18). Vì vậy, lời tiên tri được hiểu là lời “mới” từ Đức Chúa Trời thì không còn cần thiết nữa.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Chức vụ tiên tri là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries