settings icon
share icon
Câu hỏi

Chủ nghĩa Xi-ôn (Chủ nghĩa phục quốc Do Thái)/Chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc là gì?

Trả lời


Chủ nghĩa Xi-ôn chỉ đơn giản là một phong trào chính trị từ khi bắt đầu mà ngày nay đã trở thành một ý thức hệ hơn là bất cứ điều gì khác. Chủ nghĩa Xi-ôn là một phong trào quốc tế cho sự trở lại Xi-ôn của dân Do Thái, vùng đất của Y-sơ-ra-ên, khi thực hiện quyền duy trì thẩm quyền của chính phủ trên quốc gia Y-sơ-ra-ên, nơi đã được hứa với họ trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ. Nguồn gốc của chủ nghĩa Xi-ôn nằm trong Sáng thế ký chương 12 và 15, trong đó Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham rằng các hậu duệ của ông sẽ kế thừa vùng đất giữa Ai Cập và sông Ơ-phơ-rát.

Vì thực tế là Chủ nghĩa Xi-ôn đã bắt đầu như một phong trào chính trị nên có sự tồn tại trong vòng Dân ngoại thế tục và dân Do Thái không tôn giáo một lối suy nghĩ rằng nền tảng tôn giáo của người Do Thái không có liên quan gì đến Chủ nghĩa Xi-ôn. Người ta lập luận rằng Chủ nghĩa Xi-ôn thay cho phản ứng của người Do Thái đối với sự bắt bớ trên toàn thế giới trong Thế chiến I và II. Không một quốc gia nào tiếp nhận họ, vì vậy họ buộc phải tạo ra quốc gia của riêng họ, vùng đất của tổ tiên họ là nơi thích hợp nhất.

Bất luận thế nào, phong trào của người theo chủ nghĩa Xi-ôn bắt đầu vào cuối những năm 1890, đã hoàn thành vào năm 1948 khi Israel chính thức được công nhận là một quốc gia và được Liên Hiệp Quốc cấp quyền chủ quyền như một quốc gia trong Palestine. Về cơ bản, đây là lúc phong trào chính trị của người theo chủ nghĩa Xi-ôn kết thúc và ý thức hệ của Chủ nghĩa Xi-ôn bắt đầu, và như vậy đã trở thành một chủ đề được tranh luận nhiều. Một số người sẽ nói rằng chủ nghĩa Xi-ôn đã trở thành một động lực cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, hoặc một phản ứng chống lại chủ nghĩa chống Do Thái. Những người khác tin rằng chủ nghĩa Xi-ôn hiện đang tồn tại chỉ vì lòng yêu nước Do Thái.

Liên kết với chủ nghĩa Xi-ôn Do Thái là chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc. Chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc chỉ đơn giản là sự hỗ trợ Dân ngoại của chủ nghĩa Xi-ôn Do Thái dựa trên những lời hứa cho Y-sơ-ra-ên được tìm thấy trong Kinh thánh, những đoạn như Giê-rê-mi 32 và Ê-xê-chi-ên 34. Những người theo chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc chủ yếu là truyền bá Phúc âm và ủng hộ bất kỳ cách nào có thể cho nhà nước Do Thái của Y-sơ-ra-ên. Sự trở lại Vùng Đất Hứa của người Do Thái là việc thực hiện lời tiên tri và được nhìn thấy, đặc biệt là bởi những người theo thuyết chế độ (giai đoạn thần thị thuyết), như một dấu hiệu cho thấy thế giới đã bước vào thời kỳ cuối cùng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chủ nghĩa Xi-ôn (Chủ nghĩa phục quốc Do Thái)/Chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries