settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào để tôi chia sẻ lời chứng Cơ đốc giáo của tôi?

Trả lời


Một lời chứng hiệu quả là một lời chứng truyền tải được cả kinh nghiệm cá nhân và Phúc âm của Đấng Christ để ai đó biết về quá trình của sự cứu rỗi. (1) Bắt đầu bằng việc viết xuống những chi tiết về việc làm thế nào bạn trở nên tin Đấng Christ cứu bạn. Trả lời những câu hỏi sau sẽ giúp bạn : a) Ai đã nói cho tôi về Chúa Giê-su? (b) Những sự việc gì khiến tôi trông cậy và tin vào Chúa Giê-su? (c) Tôi đã tin Chúa Giê-su khi nào? (d) Lần đầu tiên tôi tin nhận Chúa là ở đâu? (e) Có đức tin vào Chúa Giê-su trở thành nguồn phước cho tôi như thế nào?

(2) Kế tiếp hãy viết nó ra để nó tuôn chảy thành một câu chuyện. Cố gắng càng ngắn gọn càng tốt. Vì mục tiêu, hãy cân nhắc độ dài của lời chứng để nó được chia sẻ một cách hiệu quả trong vòng 3 phút hoặc ít hơn.

(3) Hãy đảm bảo rằng bạn đã đưa vào những câu Kinh Thánh phù hợp trong lời chứng của bạn. Nhớ rằng đó là lời Kinh Thánh có thẩm quyền bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ, lời chứng của bạn nên bao gồm việc bạn ý thức được rằng tội lỗi làm bạn xa cách Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23), việc nhận ra rằng bạn sẽ không nhận được sự sống đời đời từ Chúa nếu bạn không nhận được sự tha thứ (Rô-ma 6:23), việc hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban con một không tỳ vết của Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ để chết thay và đền tội cho bạn (Rô-ma 5:8), và cuối cùng là việc bạn nhận được sự tha thứ bằng việc chỉ tin sự đền tội thay cho chúng ta của Chúa Giê-su. (Công vụ 16:31)

Ví dụ, bên dưới là lời chứng của tôi về việc làm thế nào mà tôi đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su là Đấng cứu rỗi của tôi.

Mặc dù lúc nhỏ và lúc niên thiếu tôi đã hỏi mục sư ba hay bốn lần về cách để tôi có thể lên thiên đàng khi tôi qua đời, nhưng tôi chưa thực sự hiểu Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su cho tới cho khi tôi là thanh niên đang ở giữa độ tuổi hai mươi. Kết thúc khóa học vài năm, tôi bắt đầu đọc Kinh thánh, nghe một số giáo viên Kinh Thánh bảo thủ hay trên ti vi và thảo luận với những Cơ đốc nhân ở chỗ làm về những gì mà tôi đã nghe. Qua đó, tôi nhận ra rằng tôi là tội nhân xa cách với Chúa và đáng bị xa cách bị đời đời với Chúa. Điều này dựa trên sách Rô-ma 3:23: "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời." và Rô-ma 6:23 "vì tiền công của tội lỗi là sự chết." Tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu tôi nhiều đến nổi đã ban Con một của Ngài là Chúa Giê-su, và Chúa Giê-su đã đến thế gian để chịu chết cho tội lỗi của của tôi (và tội lỗi của cả nhân loại) để tôi được tha thứ (Rô-ma 5:8; Giăng 3:16)

Cuối cùng, tôi hiểu được rằng không có cách nào để tôi có thể đủ tốt hay làm theo cách riêng của tôi để được lên thiên đàng. Rô-ma 3:10 chẳng có một ai là công chính và Ê-phê-sô 2:8-10 công bố rằng sự cứu chuộc là tặng phẩm của Chúa, không tự kiếm được, mà chỉ nhận lãnh được bởi đức tin, đơn giản là tin cậy hay tin tưởng hoàn toàn vào sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-su đã trả món nợ tội lỗi của tôi. Sau khi tôi hiểu những lẽ thật này từ Kinh Thánh, tôi có một sự chắc chắn rằng tôi không thể làm điều gì để được cứu rỗi, tôi cũng không thể đánh mất nó vì nó là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.

Có một cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời khi biết rằng tôi đã được tha thứ và Chúa đứng về phía tôi và muốn và vẫn muốn những gì tốt nhất cho tôi. Từ khi bắt đầu cuộc sống với Chúa Giê-su, Ngài đã sống trong lòng tôi bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, tiếp tục thánh hóa tôi qua lời của Ngài và công việc của Ngài trong cuộc đời tôi. Sự tha thứ này và sự an ninh mà tôi có từ Chúa cũng có thể ở trong bạn nếu bạn tin cậy duy chỉ Đức Chúa Giê-su Christ vì đã tha thứ những tội lỗi của bạn.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào để tôi chia sẻ lời chứng Cơ đốc giáo của tôi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries