settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời là cha của kẻ mồ côi có nghĩa là gì?

Trả lời


Thi Thiên 68:5 nói, “Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài. Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa”. Trong tất cả những cách mà Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng có thể chọn để liên hệ với nhân loại, thì Ngài đã chọn ngôn ngữ của gia đình. Ngài có thể mô tả mình là một nhà độc tài nhân từ, một ông chủ tốt bụng, hoặc một chủ nhà kiên nhẫn. Nhưng thay vào đó, Ngài đã chọn từ Cha.

Đức Chúa Trời tự giới thiệu Ngài là một người Cha bởi vì tất cả chúng ta đều biết cha là gì và làm gì. Ngay cả khi chúng ta không được những người cha trần thế đối xử tốt thì chúng ta vẫn có hiểu biết nội tại về một người cha tốt là như thế nào. Đức Chúa Trời đã gieo vào lòng chúng ta sự hiểu biết đó. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được yêu thương, trân trọng, bảo vệ và quý trọng. Theo lý tưởng, một người cha trần thế sẽ đáp ứng những nhu cầu đó. Nhưng ngay cả khi ông không làm vậy thì Đức Chúa Trời sẽ làm. Chúa Giê-su dạy các môn đồ của Ngài xưng hô với Đức Chúa Trời là Cha (Lu-ca 11:2). Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa mô tả tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta như tình yêu thương của cha mẹ quan tâm chăm sóc chúng ta (Ê-sai 49:15; Giăng 16:26–27; II Cô-rinh-tô 6:18). Mặc dù Đức Chúa Trời có các đặc điểm của cả cha lẫn mẹ (Ê-sai 66:13), nhưng Ngài chọn từ nam tính vì nó cũng biểu thị sức mạnh, sự bảo vệ và chu cấp (Thi Thiên 54:4).

Trong tấm lòng của Đức Chúa Trời có một vị trí đặc biệt dành cho những đứa trẻ mồ côi và không cha (Phục truyền luật lệ ký 24:20; Giê-rê-mi 49:11; Gia-cơ 1:27). Thi Thiên 27:10 nói, “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi”. Chúa biết rằng nhiều lần những người cha trên đất đã lơ đãng hoặc không thực hiện trách nhiệm của mình (Ê-phê-sô 6:4). Ngài bày tỏ ý muốn hoàn thành vai trò của một người Cha (Giăng 6:37; Phục truyền luật lệ ký 1:31). Ngài mời gọi chúng ta kêu cầu Ngài khi gặp khó khăn (Thi Thiên 50:15), trao mọi lo lắng cho Ngài (I Phi-e-rơ 5:7) và vui vẻ đồng hành cùng Ngài (I Cô-rinh-tô 1:9: Thi Thiên 116:1; I Giăng 5:14). Ngài làm mẫu cho chúng ta những đặc điểm mà Ngài đã nghĩ đến khi Ngài đóng vai trò làm cha. Mặc dù nhiều khi những người cha trên đất không sống theo lý tưởng, nhưng Chúa hứa rằng, trong Ngài, tất cả mọi người đều có một người Cha hoàn hảo.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời là cha của kẻ mồ côi có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries