settings icon
share icon
Câu hỏi

Câu chuyện A-đam và Ê-va có được hiểu theo nghĩa đen không?

Trả lời


Chúng ta hãy giải định rằng câu chuyện về A-đam và Ê-va không được hiểu theo nghĩa đen. Kết quả sẽ như thế nào? Liệu Cơ Đốc giáo vẫn giữ được nền tảng cơ bản như trước nếu như câu chuyện về A-đam và Ê-va không được hiểu theo nghĩa đen không? Không! Trên thực tế, điều này sẽ tác động nghiêm trọng đến hầu hết mọi tín lý và giáo lý của niềm tin Cơ Đốc. Nếu A-đam không phải là một người có thật, thì tội lỗi không thể vào trong thế gian thông qua một người như trong Rô-ma 5:12 đã chép. Nếu vậy thì tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian bằng cách nào? Hơn nữa, nếu Tân Ước đã dạy sai về cách tội lỗi xâm nhập vào thế gian, thì sẽ còn điều gì sai trật nữa? Nếu Rô-ma 5:12 sai, làm sao chúng ta biết rằng toàn bộ Rô-ma 5:8–15 không sai? Nếu câu chuyện về A-đam và Ê-va không được hiểu theo nghĩa đen — nếu họ không thực sự tồn tại — thì không có ai nổi loạn, không có tội lỗi. Satan là một kẻ lừa dối lớn, không mong gì hơn là khiến mọi người tin rằng Kinh Thánh không nên hiểu theo nghĩa đen và câu chuyện về sự sa ngã của con người là một câu chuyện thần thoại. Tại sao? Bởi vì một khi chúng ta bắt đầu phủ nhận các phần của Kinh Thánh, chúng ta đánh mất lòng tin vào Kinh Thánh. Tại sao chúng ta lại nên phải tin mọi Lời Đức Chúa Trời phán nếu chúng ta không thể tin cậy mọi điều được chép trong Kinh Thánh?

Chúa Giê-su đã trích dẫn Sáng thế ký theo đúng nghĩa đen, để dạy về nền tảng của hôn nhân. Ngài cũng đã nó về A-bên, con trai của A-đam và Ê-va trong Lu-ca 11:51. Có phải Chúa Giê-su đã sai lầm trong niềm tin của Ngài không? Hay Chúa Giê-su biết không có A-đam và Ê-va theo đúng nghĩa đen và Ngài chỉ đơn giản là đáp ứng sự dạy dỗ của Ngài cho niềm tin của dân chúng (tức là nói dối)? Nếu Chúa Giê-su sai lầm trong niềm tin của Ngài, Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giê-su cố tình lừa dối mọi người, thì Ngài đang phạm tội và do đó không thể là Đấng Cứu Chuộc (1 Phi-e-rơ 1:19).

Đó là lý do tại sao đây là một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Từ chối nghĩa đen về A-đam và Ê-va là đặt mình trong vị trí đối nghịch với Chúa Giê-su và Lời của Đức Chúa Trời. Nếu A-đam và Ê-va không phải là người có thật, thì Kinh Thánh sai, như vậy Kinh Thánh không được soi dẫn, sai lầm, hay đáng tin cậy.

Kinh Thánh trình bày rõ ràng A-đam và Ê-va là những người tồn tại trong Vườn Ê-đen theo nghĩa đen. Theo đúng nghĩa đen, họ đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời theo nghĩa đen, họ tin lời nói dối của Sa-tan, và theo đúng nghĩa đen, họ đã bị đuổi ra khỏi Vườn (Sáng thế ký 3:24). Họ có những đứa con theo đúng nghĩa đen, tất cả đều thừa hưởng bản chất tội lỗi, và bản chất đó đã được truyền lại cho các thế hệ kế tục cho đến ngày nay. May mắn thay, Đức Chúa Trời đã hứa một Đấng Cứu Rỗi theo nghĩa đen để cứu chuộc chúng ta khỏi bản chất tội lỗi đó (Sáng thế ký 3:15). Đấng Cứu Rỗi đó là Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi là “A-đam cuối cùng” (I Cô-rinh-tô 15:45), Ngài đã chết trên thập tự giá và sống lại theo đúng nghĩa đen. Những ai tin vào Đấng Christ sẽ nhận được cứu rỗi theo nghĩa đen và được sống đời đời trong thiên đàng theo nghĩa đen.

Những Cơ đốc nhân phủ nhận câu chuyện A-đam và Ê-va về cơ bản là phủ nhận đức tin của chính họ. Từ chối cách giải thích theo nghĩa đen của các tường thuật lịch sử trong Kinh Thánh là con đường dẫn đến tai họa. Nếu A-đam và Ê-va không tồn tại, thì Ca-in và A-bên cũng không có thật sao? Liệu Sết có tồn tại không, và ông có phải là cha của một dòng dõi tin kính, là tổ phụ của Áp-ra-ham và cuối cùng của dòng dõi này là chính Chúa Giê-su không? Chỗ nào trong bảng gia phả được chép trong sách Lu-ca (Lu-ca 3:23-38) đã phải ngừng đề cập đến những con người theo đúng nghĩa đen để chuyển sang những nhân vật mang tính thần thoại? Loại bỏ A-đam và Ê-va, cho rằng họ không theo nghĩa đen là phủ nhận tính chính xác của Phúc âm Lu-ca, làm xáo trộn những ghi chép của Môi-se, và loại bỏ nền tảng của phần còn lại của Kinh Thánh.

Lời Đức Chúa Trời tuyên bố là thật (Thi thiên 119: 160). Chúa Giê-su Christ đã tuyên bố Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật (Giăng 17:17). Tất cả Lời của Đức Chúa Trời đều được soi dẫn bởi Ngài (2 Ti-mô-thê 3: 16-17). Những tuyên bố này bao gồm lời tường thuật trong Kinh Thánh về A-đam và Ê-va.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Câu chuyện A-đam và Ê-va có được hiểu theo nghĩa đen không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries