settings icon
share icon
Câu hỏi

Một người hầu việc Chúa làm sao để cân đối giữa việc làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vâng phục tổ chức của giáo hội, và tổ chức xã hội?

Trả lời


Thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên Cơ Đốc nhân là tuyệt đối: "Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta" (Công Vụ 5:29).

Cơ Đốc nhân phải thuận phục thẩm quyền của Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta qua Lời Ngài. Kinh Thánh nghiêm cấm Cơ Đốc nhân "làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:30), và "chớ dập tắt Thánh Linh" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19), nói cách khác, không được chống đối lại mạng lịnh của Thánh Linh; và Lời Kinh thánh chính là tiêu chuẩn duy nhất của Cơ Đốc nhân qua việc "dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (II Ti-mô-thê 3:16).

Nhưng đừng quên ý muốn của Đức Chúa Trời cũng là "Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định" (Rô-ma 13:1; xem thêm Cô-lô-se 3:22; Tít 3:1). Điều đó có nghĩa bạn phải tôn trọng thẩm quyền Giáo hội và chính quyền.

Trong trường hợp mạng lịnh của Giáo Hội và chính quyền nghịch lại với mạng lịnh của Kinh Thánh thì phải chọn lựa vâng phục Lẽ Thật cho dù bị bắt bớ, hiểm nguy, hay cả sự chết. Tuy nhiên, ngay khi chống đối cũng phải ở trong một tinh thần đúng đắn, thích hợp (so sánh Ma-thi-ơ 5:43-45). Bạn có thể đọc Đa-ni-ên chương 1, 3, và 6 để nhận ra điều này.

Có một điều bạn cần lưu ý: có nhiều xung đột trong Hội Thánh xảy ra khi một người cho rằng mình có sự hướng dẫn của Thánh Linh trong một việc nhưng vị mục sư hay Ban Chấp sự lại không đồng ý cho thực hiện, do đó liền có thái độ chống đối, lên án lãnh đạo, và rời bỏ Hội Thánh. Tại đây, bạn cần nhớ rằng điều quan trọng không chỉ là nhận biết ý muốn của Thánh Linh mà còn là phải nhận biết thời điểm mà Đức Thánh Linh muốn bạn thực hiện ý muốn của Ngài. "Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định" (Truyền Đạo 3:1). Có những vấn đề bạn cần phải kiên nhẫn để ý muốn Chúa được bày tỏ rõ ràng trong Hội Thánh.Trở lại trang chủ tiếng Việt

Một người hầu việc Chúa làm sao để cân đối giữa việc làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vâng phục tổ chức của giáo hội, và tổ chức xã hội?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries