settings icon
share icon
Câu hỏi

Những ai là trước giả của các sách trong Kinh Thánh?

Trả lời


Trên hết trước giả con người, chính Chúa đã viết nên Kinh Thánh. 2 Ti-mô-thê 3:16 cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời “cảm thúc.” Chúa đã tể trị trên các trước giả Kinh Thánh để rồi họ chép lại chính xác những gì Chúa đã định trước, theo phong cách văn chương và tính cách của mỗi người.

Nói theo cách con người, Kinh Thánh được viết bởi khoảng 40 người nam ở các bối cảnh khác nhau trong 1500 năm. Ê-sai là nhà tiên tri, Ê-xơ-ra là thầy tế lễ, Ma-thi-ơ là người thu thuế, Giăng là một ngư phủ, Phao-lô là người làm lều trại, Môi-se là người chăn chiên, Lu-ca là bác sĩ. Dù được viết dưới ngòi bút của nhiều tác giả khác nhau trong hơn 15 thế kỷ Kinh Thánh không tự mâu thuẫn và không sai lạc. Các trước giả đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng đều công bố duy nhất về một Đức Chúa Trời thật, và một sự cứu rỗi duy nhất – Giê-xu Christ (Giăng 14:6; Công vụ 4:12). Một số các sách của Kinh Thánh có đề tên cụ thể của các trước giả. Dưới đây là các sách của Kinh Thánh cùng với tên trước giả được đa số các học giả và nhà nghiên cứu công nhận, đồng thời đi kèm với thời gian viết sách:

Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký (Xuất Hành), Lê-vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký = Môi-se - 1400 B.C.
Giô-suê = Giô-suê - 1350 B.C.
Thẩm Phán (Các Quan Xét), Ru-tơ, 1 Sa-mu-ên, 2 Sa-mu-ên = Sa-mu-ên/Na-than/Gát - 1000 - 900 B.C.
1 Các Vua, 2 Các Vua = Giê-rê-mi - 600 B.C.
1 Sử Ký, 2 Sử Ký, Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi = Ê-xơ-ra - 450 B.C.
Ê-xơ-tê = Mạc-đô-chuê - 400 B.C.
Gióp = Môi-se - 1400 B.C.
Thi Thiên (Thánh Thi) = nhiều trước giả, chủ yếu là Đa-vít - 1000 - 400 B.C.
Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca = Sa-lô-môn - 900 B.C.
Ê-sai = Ê-sai - 700 B.C.
Giê-rê-mi, Ca Thương (Ai Ca) = Giê-rê-mi - 600 B.C.
Ê-xê-chi-ên = Ê-xê-chi-ên - 550 B.C.
Đa-ni-ên = Đa-ni-ên - 550 B.C.
Ô-sê = Ô-sê - 750 B.C.
Giô-ên = Giô-ên - 850 B.C.
A-mốt = A-mốt - 750 B.C.
Áp-đia = Áp-đia - 600 B.C.
Giô-na = Giô-na - 700 B.C.
Mi-chê (Mi-ca) = Mi-chê - 700 B.C.
Na-hum = Na-hum - 650 B.C.
Ha-ba-cúc = Ha-ba-cúc - 600 B.C.
Sô-phô-ni = Sô-phô-ni - 650 B.C.
A-ghê (Ha-gai)= A-ghê - 520 B.C.
Xa-cha-ri = Xa-cha-ri - 500 B.C.
Ma-la-chi = Ma-la-chi - 430 B.C.
Ma-thi-ơ = Ma-thi-ơ - A.D. 55
Mác = Giăng Mác - A.D. 50
Lu-ca = Lu-ca - A.D. 60
Giăng = Giăng - A.D. 90
Công vụ = Lu Ca - A.D. 65
Rô-ma, 1 Cô-rinh-tô, 2 Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, 1 Tê-sa-lô-ni-ca, 2 Tê-sa-lô-ni-ca, 1 Ti-mô-thê, 2 Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn = Phao-lô - A.D. 50-70
Hê-bơ-rơ = không rõ, nhiều khả năng là Phao-lô, Lu-ca, Ba-na-ba, hoặc A-pô-lô - A.D. 65
Gia-cơ = Gia-cơ - A.D. 45
1 Phi-e-rơ, 2 Phi-e-rơ= Phi-e-rơ- A.D. 60
1 Giăng, 2 Giăng, 3 Giăng= Giăng- A.D. 90
Giu-đa = Giu-đa - A.D. 60
Khải Huyền = Giăng - A.D. 90

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những ai là trước giả của các sách trong Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries