settings icon
share icon
Câu hỏi

Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời” có nghĩa là gì?

Trả lời


Thi Thiên 19:1 chép rằng: “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.” Đây là một trong những lời khẳng định rõ ràng nhất của Kinh Thánh rằng thế giới thiên nhiên được dựng nên để bày tỏ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Những từ ngữ này được sử dụng ở thì hiện tại. Có nghĩa là, các tầng trời “vẫn đang rao truyền”, và bầu trời “vẫn đang bày tỏ” công trình sáng tạo của Chúa. Đó là một sự bày tỏ liên tục. Những gì chúng ta nhìn thấy trong thiên nhiên đã được định sẵn để luôn luôn bày tỏ rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, và cho chúng ta biết Ngài là Đấng Sáng Tạo kỳ diệu như thế nào.

Một trong những lập luận mạnh mẽ nhất ủng hộ cho sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là mục đích luận (thuyết cứu cánh), hay “lập luận từ thiết kế.” Cách tiếp cận này phát biểu rằng sự hiện hữu quan sát được của thế giới tự nhiên chỉ được giải thích rõ ràng nhất bằng một hành động sáng tạo khôn ngoan và có chủ ý, hơn là một sự may mắn hay ngẫu nhiên. Việc truyền đạt thông tin là một khía cạnh quan trọng của việc này. Thông tin đã luôn là một sản phẩm của sự khôn ngoan. Một vài kiểu mẫu thì phức tạp nhưng ngẫu nhiên. Một số khác có thể được định nghĩa hoàn chỉnh nhưng lại không hàm chứa thông tin. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy một sự sắp đặt phức tạp, cụ thể bày tỏ một thông tin rõ ràng, chúng ta nhận ra rằng đó là tác phẩm của một trí tuệ chớ không phải là sản phẩm của may mắn.

Thi Thiên 19:1 kết nối ý tưởng này với Kinh Thánh. Càng hiểu biết nhiều về vũ trụ, chúng ta càng nhìn thấy rõ ràng hơn công việc của Đức Chúa Trời. Một ví dụ hoàn hảo cho điều này chính là vũ trụ luận “Big Bang” hiện đại. Trước khi có thuyết này, các nhà khoa học và nhà vô thần cho rằng vũ trụ là vĩnh cửu. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa những lý thuyết của Einstein và tiến bộ của vật lý học ngày nay đã làm rõ rằng, thực chất, vũ trụ có một “điểm khởi đầu”. Thoạt đầu, ý tưởng này bị bác bỏ bởi các nhà khoa học vì họ cho rằng nó mang tính thần học chứ không phải khoa học. Thế nhưng, qua thời gian, nó dần trở nên không thể chối cãi. Sự thật rằng vũ trụ có một “điểm khởi đầu” là một điều chúng ta có thể nhìn thấy đơn thuần bằng cách quan sát các tầng trời và bầu trời – như Thi Thiên 19:1 đã nói.

Rô-ma 1 cũng được gắn liền với ý tưởng này. Đức Chúa Trời đã bày tỏ đầy đủ về chính Ngài trong cõi thiên nhiên, để không một ai có thể bào chữa cho việc từ chối Ngài, hoặc cho những việc làm sai trái của họ. “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:20). Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời.

Bởi vì “các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời”, chúng ta có thể tự tin vận dụng khoa học để khám phá. Càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, chúng ta càng dâng vinh quang về cho Đức Chúa Trời. Càng khám phá được nhiều điều, chúng ta càng có thêm nhiều bằng cớ rằng Ngài chính là Đấng duy nhất chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của thiên nhiên và mọi định luật của nó. Một người cần có Kinh Thánh và niềm tin cá nhân nơi Đấng Christ để có thể có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một người chỉ cần thật tâm nhìn vào thế giới xung quanh mình để có thể nhận ra sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời” có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries