settings icon
share icon
Câu hỏi

Có các loại thiên sứ khác nhau nào?

Trả lời


Các thiên sứ chia thành hai loại: thiên sứ "chưa sa ngã" và thiên sứ sa ngã. Thiên sứ chưa sa ngã là những thiên sứ vẫn còn thánh khiết trong quá trình tồn tại của họ và theo đó được gọi là "thiên sứ thánh". Trong Kinh Thánh, thông thường khi các thiên sứ được đề cập, đó là loại thiên sứ thánh. Ngược lại, thiên sứ sa ngã là những thiên sứ không còn thánh khiết.

Thiên sứ thánh chia thành các loại đặc biệt, và một số thiên sứ được đề cập và đặt tên. Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên có khả năng là người đứng đầu tất cả các thiên sứ thánh, và tên của thiên sứ này có nghĩa là "ai giống như Chúa?" (Đa-ni-ên 10:21; 12:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; Giu-đe 1:9; Khải huyền 12:7-10). Gáp-ri-ên là một trong những sứ giả chính của Chúa, tên của ông có nghĩa là "anh hùng của Chúa", và ông được giao những thông điệp quan trọng như báo tin cho Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 8:16; 9:21), cho Xa-cha-ri (Lu-ca 1:18-19) và cho Ma-ri (Lu-ca 1:26-38).

Hầu hết các thiên sứ thánh không được nêu tên trong Kinh Thánh mà chỉ được mô tả là "các thiên sứ được chọn" (I Ti-mô-thê 5:21). Các thành ngữ "kẻ làm đầu" và "kẻ cầm quyền " dường như được sử dụng cho tất cả các thiên sứ dù là thánh hay sa ngã (Lu-ca 21:26; Rô-ma 8:38; Ê-phê-sô 1:21; 3:10; Cô-lô-se 1:16; 2:10, 15 ; 1 Phi-e-rơ 3:22). Một số thiên sứ được chỉ định là "chê-ru-bim", là các sinh vật sống bảo vệ sự thánh khiết của Chúa khỏi mọi ô uế của tội lỗi (Sáng thế 3:24; Xuất 25:18, 20). "Sê-ra-phim" là một nhóm các thiên sứ khác, chỉ được nhắc đến một lần trong KinhThánh Ê-sai 6:2-7, và được mô tả là có ba đôi cánh. Họ dường như có nhiệm vụ ca ngợi Chúa, là sứ giả của Chúa đến trái đất và đặc biệt quan tâm đến sự thánh khiết của Chúa. Hầu hết các tài liệu tham khảo trong Kinh Thánh về thiên sứ thánh đều đề cập đến thánh chức của họ với các nhiệm vụ rất rộng. Các thiên sứ thánh đã hiện diện trong sự sáng tạo, sự ban Luật pháp, sự ra đời của Đấng Christ và sự phục sinh, sự Thăng thiên của Ngài, và họ sẽ có mặt trong sự phục hưng của Hội thánh và lần trở lại thứ hai của Đấng Christ.

Trái ngược hoàn toàn với nhóm thiên sứ thánh, thiên sứ sa ngã cũng có vô số, dù vậy chúng ít hơn đáng kể so với thiên sứ thánh và được mô tả là sa ngã từ ban đầu. Được dẫn đầu bởi Satan, kẻ vốn là một thiên sứ thánh, các thiên sứ sa ngã đã bội đạo, nổi loạn chống lại Chúa và trở nên tội lỗi trong bản chất và công việc của chúng. Thiên sứ sa ngã được chia thành hai loại: những kẻ tự do và những kẻ bị ràng buộc. Trong số các thiên sứ sa ngã, chỉ một mình Sa-tan được đề cập cụ thể trong Kinh Thánh. Khi Sa-tan sa ngã (Giăng 8:44; Lu-ca 10:18), nó đã lôi kéo một phần ba các thiên sứ. Trong số đó, một số bị xiềng xích giữ lại chờ sự ngày phán xét (I Cô-rinh-tô 6:3; II Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 1:6), số còn lại tự do và là ma quỉ, hoặc quỉ sứ, được nhắc đến trong Tân Ước (Mác 5:9, 15; Lu-ca 8:30; I Ti-mô-thê 4:1). Chúng là tôi tớ thực hiên tất cả các công việc của Sa-tan và cùng chung số phận với nó (Ma-thi-ơ 25:41; Khải huyền 20:10).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có các loại thiên sứ khác nhau nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries