settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh có ý gì khi nói về buộc và mở?

Trả lời


Khái niệm về “buộc và mở” được dạy dỗ trong Kinh Thánh ở sách Ma-thi-ơ 16:19: “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”. Trong câu này, Chúa Giê-xu đang trực tiếp nói với sứ đồ Phi-e-rơ và gián tiếp nói với các sứ đồ khác. Lời của Chúa Giê-xu có ý nghĩa rằng chính Phi-e-rơ sẽ được quyền vào vương quốc của Chúa, và rằng Phi-e-rơ có một thẩm quyền nói chung được tượng trưng bởi sự sở hữu chìa khóa nước Thiên Đàng, và rằng việc rao truyền phúc âm chính là phương tiện để mở cánh cửa thiên đàng cho tất cả những người tin và đóng lại đối với những kẻ không tin. Sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta thấy rằng quá trình này đang được thực hiện. Bằng bài giảng của mình trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Đức Thánh Linh giáng lâm) (Công vụ các sứ đồ 2:14-40), lần đầu tiên Phi-e-rơ đã mở cách cửa vương quốc của Chúa. Cách diễn tả “buộc” và “mở” là một cách diễn tả thông thường trong cách hành văn về lĩnh vực pháp lý của người Do Thái, có ý nghĩa để tuyên bố một cái gì đó bị cấm hoặc tuyên bố nó được cho phép.

Phi-e-rơ và những sứ đồ khác đã tiếp tục công việc của Đấng Christ trên đất trong việc rao giảng phúc âm và công bố ý định của Chúa cho con người, và họ được trang bị với cùng một thẩm quyền như thẩm quyền của Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ 18:18 cũng có sự tương quan để xác định các sự buộc và sự mở trong phạm vi kỷ luật trong hội thánh. Các sứ đồ không chiếm lĩnh chủ quyền và thẩm quyền của Chúa trên cá nhân những tín hữu cũng như số phận đời đời của họ, nhưng các sứ đồ thực thi thẩm quyền để rèn luyện hay kỷ luật và nếu cần thiết có thể dứt phép thông công những tín hữu bất tuân.

Đấng Christ trên thiên đàng chuẩn y những điều được làm trong Danh của Ngài và tuân theo lời của Ngài trên đất. Trong cả Ma-thi-ơ 16:19 và 18:18, cú pháp của văn bản tiếng Hy Lạp giúp cho ý nghĩa được rõ ràng. Những điều bạn buộc trên đất thì cũng sẽ được buộc trên thiên đàng. Điều bạn mở trên đất cũng sẽ được mở trên thiên đàng. Nói cách khác, Chúa Giê-xu trên thiên đàng mở rộng thẩm quyền trong Lời của Ngài khi Lời của Ngài được rao ra trên đất để hoàn thành các mục đích của nó.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh có ý gì khi nói về buộc và mở?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries