settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về cầu đồng cốt?

Trả lời


Cầu đồng cốt là thực hành chuyển tiếp các thông điệp từ một số loại hướng dẫn tâm linh, thường thường, cầu đồng cốt được thực hiện trong khi ở trạng thái xuất thần (Công vụ 10:10; 11:5). Kinh Thánh chỉ rất rõ rằng việc bói toán và cầu vấn người đã chết là sai. Tìm kiếm những lời chỉ bảo từ những đồng cốt, thầy tà thuật, thầy bói là bị nghiêm cấm. Lê Vi Ký 19:31 đã khẳng định: "Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế". Lê Vi Ký 20:6 chép rằng:'' Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân sự mình". Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:12 chỉ ra rằng việc đi hỏi đồng cốt hay là cầu vong là "đáng gớm ghiếc''. Rõ ràng, Đức Chúa Trời thấy những việc làm đó là tội lỗi và hoàn toàn không có ích lợi gì.

Vua Sau lơ, một vị vua quyền lực của nước Y-sơ-ra-ên, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm khi rời bỏ Chúa và tham gia vào việc cầu đồng cốt. Sau lơ chọn tìm kiếm những câu trả lời từ bà bóng khi mà Đức Chúa Trời đã không trả lời những gì mà ông muốn. Tron I Sa-mu-ên 28:6-20, Sau-lơ hỏi bà bóng gọi linh hồn của tiên tri Sa-mu-ên. Lỗi nghiêm trọng của ông đã được nhắc đến sau đó trong I Sử ký 10:13-14, nhấn mạnh rằng việc Sau-lơ đã cầu bà bóng là sai: " Người (Sau lơ) đã phạm tội cùng Chúa, đã không vâng theo mạng lịnh của Ngài, lại đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê Hô Va."

Là những cơ đốc nhân, chúng ta phải tìm kiếm ý muốn Chúa cho những câu hỏi của mình. Cầu xin hay "cầu đồng cốt" với bất kỳ ai khác là thần tượng. Cầu vấn bất kỳ người chết nào, kể cả các sứ đồ, bà Ma-ri, v,v.. thì cũng không phải là rất khác nhau để gọi hồn và cầu hỏi một người thân đã chết giúp chúng ta.

Hầu hết những người được gọi là đồng cốt là những kẻ lừa gạt sử dụng những thủ thuật ghi nhớ, thiết lập những kẻ đồng lòa và những hiệu ứng đặc biệt để đánh lừa mọi người. Những kẻ đó không chỉ là kẻ lừa gạt đang hợp tác với những thứ tâm linh nguy hiểm. Kẻ giúp việc của Sa-tan giả mạo như những kẻ giúp việc công bình (2 Cô-rinh-tô 11:14), thật dễ dàng để chúng gây bối rối và mua chuộc những người mà sẵn sàng mở cửa cho chúng qua việc cầu đồng cốt. Cho những chủ đề liên quan, xem thêm ở Xuất ê díp tô ký 22, Lê vi ký 19:31, 20:27, Phục truyền luật lệ ký 18:10-12.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về cầu đồng cốt?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries