settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh nói gì về việc bị quỷ đàn áp?

Trả lời


Có bằng chứng Kinh thánh rõ rệt cho thấy một Cơ Đốc nhân không thể bị quỷ ám. Vậy thì câu hỏi đặt ra có liên quan đến việc một con quỷ có thể có ảnh hưởng/quyền năng gì trên một Cơ Đốc nhân. Có nhiều người giảng dạy Kinh thánh miêu tả sự ảnh hưởng của ma quỷ trên Cơ Đốc nhân là “sự đàn áp của ma quỷ” để phân biệt với việc “bị quỷ ám”.

Kinh thánh nói rằng ma quỷ luôn tìm kiếm để cắn nuốt tín đồ (I Phi-e-rơ 5:8), và Sa-tan cùng ma quỷ của hắn “âm mưu” chống lại Cơ Đốc nhân (Ê-phê-sô 6:11). Giống như Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu (Lu-ca 4:2), lực lượng ma quỷ cũng cám dỗ chúng ta phạm tội và phản đối những nỗ lực vâng phục Chúa của chúng ta. Nếu Cơ Đốc nhân để cho ma quỷ chiến thắng trong những sự tấn công đó thì sự đàn áp xảy ra. Sự đàn áp của ma quỷ là khi ma quỷ tạm thời chiến thắng Cơ Đốc nhân, thành công trong việc cám dỗ Cơ Đốc nhân phạm tội và ngăn cản khả năng hầu việc Chúa bằng một lời chứng mạnh mẽ. Nếu Cơ Đốc nhân tiếp tục để cho ma quỷ đàn áp cuộc sống của mình, thì sự đàn áp có thể tăng đến mức mà ma quỷ có một sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ trên suy nghĩ, cách cư xử và tâm linh của Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân mà liên tiếp cho phép tội lỗi tấn công chính mình thì sự đàn áp càng mạnh hơn và mạnh hơn. Sự xưng tội và ăn năn tội lỗi là cần thiết để phục hồi mối thông công với Chúa, là Đấng có thể phá vỡ quyền năng của sự ảnh hưởng của ma quỷ. Sứ đồ Giăng đưa cho chúng ta một lời khích lệ to lớn trong lĩnh vực này: “Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được” (I Giăng 5:18).

Đối với Cơ Đốc nhân, quyền năng cho sự chiến thắng và sự tự do khỏi sự đàn áp của ma quỷ là luôn luôn có thể. Giăng tuyên bố, “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4). Quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong (Rô-ma 8:9) luôn luôn có thể chiến thắng sự đàn áp của ma quỷ. Không có ma quỷ nào, ngay cả chính bản thân Sa-tan, có thể thể ngăn cản Cơ Đốc nhân đầu phục Đức Thánh Linh và từ đó vượt qua bất kì hay tất cả mọi sự đàn áp của ma quỷ. Phi-e-rơ khích lệ tín đồ chống trả ma quỷ “đứng vững trong đức tin” (I Phi-e-rơ 5:9). Đứng vững hay vững vàng trong đức tin nghĩa là nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để chống trả thành công sự ảnh hưởng của ma quỷ. Đức tin được xây dựng thông qua sự kỷ luật thuộc linh được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, cầu nguyện không thôi, và sự thông công tin kính. Hãy làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ bằng những phương cách này để làm thuẫn cho đức tin nhờ đó chúng ta có thể “dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ” (Ê-phê-sô 6:16).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh nói gì về việc bị quỷ đàn áp?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries