settings icon
share icon
Câu hỏi

Bảy vị thần của Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời


"Bảy vị thần của Đức Chúa Trời" được đề cập trong sách Khải Huyền 1:4; 3:1; 4:5; và 5:6. Bảy vị thần của Đức Chúa Trời không được xác định cụ thể, vì vậy không thể là giáo điều. Khải Huyền 1:4 đề cập đến bảy vị thần đang ở trước ngôi của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 3:1 chỉ ra rằng Chúa Giê-xu Christ "nắm giữ" bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 4:5 liên kết bảy vị thần của Đức Chúa Trời với bảy ngọn đèn đang cháy trước ngôi của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 5:6 miêu tả bảy vị thần với "bảy mắt" của Chiên Con và nói rằng chúng được "sai xuống khắp thế gian".

Có ít nhất ba cách giải thích có thể về bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, bảy vị thần của Đức Chúa Trời là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh và đặc biệt là sách Khải Huyền sử dụng số 7 để chỉ sự trọn vẹn và hoàn hảo. Nếu đó là ý nghĩa của "bảy" trong "bảy vị thần", thì nó không ám chỉ đến bảy vị thần khác nhau của Đức Chúa Trời, mà đúng hơn là Đức Thánh Linh hoàn hảo và trọn vẹn. Quan điểm thứ hai về bảy vị thần của Đức Chúa Trời là ám chỉ đến bảy thiên thần, có thể là sê-ra-phim hay chê-ru-bim. Điều này phù hợp với vô số những thiên thần khác được mô tả trong sách Khải Huyền (Khải Huyền 4:6-9; 5:6-14; 19:4-5; so sánh Sáng Thế ký 3:24; Ê-sai 6:2,4).

Khả năng thứ ba dựa trên Ê-sai 11:2, nói rằng: "Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va". Điều này có thể giải thích bảy vị thần của Đức Chúa Trời: (1) Thần của Chúa, (2) Thần khôn ngoan, (3) Thần hiểu biết, (4) Thần mưu lược, (5) Thần quyền năng, (6) Thần tri thức, (7) Thần kính sợ Chúa. Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết cụ thể bảy thần này là ai/cái gì, nhưng cách giải thích đầu tiên rằng họ là Đức Thánh Linh thì dường như là có thể nhất.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Bảy vị thần của Đức Chúa Trời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries