settings icon
share icon
Câu hỏi

Báp-têm bằng nước tượng trưng cho điều gì?

Trả lời


Báp-têm bằng nước tượng trưng cho sự tin cậy và nương tựa hoàn toàn của những người tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ, cũng như sự kết ước sống vâng phục Ngài. Nó cũng biểu lộ sự hiệp một với các thánh đồ (Ê-phê-sô 2:19), mỗi người ở mọi quốc gia trên đất là một thành viên trong Thân thể của Đấng Christ (Ga-la-ti 3:27-28). Báp-têm bằng nước truyền tải điều này và hơn thế nữa nhưng nó không cứu rỗi chúng ta. Thay vào đó, chúng ta được cứu bởi ân điển thông qua đức tin chứ không phải bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta chịu báp-têm bởi vì Chúa ra lệnh: "Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ" (Ma-thi-ơ 28:19).

Báp-têm bằng nước dành cho những người tin. Trước khi chúng ta chịu báp-têm, chúng ta phải tin rằng chúng ta là những tội nhân cần sự cứu rỗi (Rô-ma 3:23). Chúng ta cũng phải tin rằng Đấng Christ đã chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi chúng ta, Ngài được chôn và được sống lại để đảm bảo một chỗ cho chúng ta trên thiên đàng (1 Cô-rinh-tô 15:1-4). Khi chúng ta trở lại với Chúa Giê-su, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, là Chúa và là Đấng cứu rỗi của chúng ta thì chúng ta sẽ được tái sanh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh (Giăng 3:3-8). Sự cứu rỗi đời đời được đảm bảo (Giăng 10:27-29) và chúng ta bắt đầu chết chính mình và sống cho Đấng Christ (1 2 Cô-rinh-tô 5:15; Phi-e-rơ 1:3-5). Tại thời điểm đó, chúng ta đủ điều kiện theo Kinh Thánh để được báp-têm.

Báp-têm bằng nước là bức tranh tuyệt đẹp về những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Khi chúng ta được nhấn chìm hoàn toàn trong nước là tượng trưng cho việc chúng ta đồng chôn với Chúa, chúng ta được báp-têm trong sự chết của Ngài trên thập tự giá và không còn là nô lệ cho bản thân hay tội lỗi (Rô-ma 6:3-7). Khi chúng ta ra khỏi mặt nước là tượng trưng cho sự sống lại – sống một đời sống mới trong Đấng Christ để ở với Ngài mãi mãi, được sanh trong gia đình của Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương (Rô-ma 8:16). Báp-têm bằng nước cũng tượng trưng cho sự thanh tẩy linh hồn mà chúng ta kinh nghiệm được khi được cứu; nước chỉ thanh tẩy được phần xác thịt nhưng Đức Thánh Linh thanh tẩy tấm lòng của ta khi tin cậy Đấng Christ.

Trên thực tế báp-têm bằng nước không phải là điều kiện tiên quyết cho sự cứu rỗi, điều này được thấy rõ nhất trong ví dụ về người đàn ông được cứu mà không phải qua báp-têm trong nước, đó là tên tội phạm trên thập tự giá (Lu-ca 23:39-43). Kẻ tội lỗi tự thú này đã chấp nhận Chúa Giê-su là Chúa của mình trong lúc chết trên cây thập tự cạnh Ngài. Tên trộm đã cầu xin sự cứu rỗi và sự tha thứ cho tội lỗi của anh ta. Mặc dù anh ta chưa từng kinh nghiệm việc báp-têm bằng nước nhưng tại thời điểm đó anh ta được báp-têm về mặt thuộc linh trong sự chết của Đấng Christ và sau đó anh ta có được sự sống đời đời bởi quyền nằng của lời của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 1:3).

Cơ đốc nhân nên được báp-têm vì sự vâng phục và yêu mến Cứu Chúa Giê-su Chúa của chúng ta (Giăng 14:15). Báp-têm bằng nước bởi sự nhận chìm trong nước là cách thức báp-têm theo Kinh Thánh vì nó tượng trưng cho sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Báp-têm bằng nước tượng trưng cho điều gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries