settings icon
share icon
Câu hỏi

Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?

Trả lời


Trong câu chuyện tưởng tượng của bác sĩ Faustus, là người đã đưa ra một thỏa thuận với ma quỷ là: đổi linh hồn và thân thể của mình để nhận lấy quyền năng siêu nhiên và niềm vui thỏa trong vòng 24 năm. Ma quỷ đồng ý với sự trao đổi này, và bác sĩ Faustus tận hưởng niềm vui thỏa của tội lỗi một thời gian, nhưng số phận bất hạnh của ông đã được định đoạt. Sau khi 24 năm kết thúc, Faustus cố gắng phá vỡ kế hoạch của ma quỷ, nhưng ông ta nhận lấy cái chết thê thảm. Câu chuyện này có tác động tốt như là một câu chuyện đạo đức và một ẩn dụ cho hậu quả của tội lỗi, nhưng chi tiết của cốt truyện thì không thuộc Kinh thánh.

Kinh thánh không có trường hợp nào về một người “bán linh hồn mình” cho Sa-tan, và Kinh thánh cũng chưa bao giờ ngụ ý về việc có thể thỏa thuận với ma quỷ. Dưới đây là một số điều mà Kinh thánh bày tỏ về Sa-tan:
1. Sa-tan có quyền lực đủ để chống đối với cả thiên sứ (Giu-đe 9; Đa-ni-ên 10:12-13).
2. Sa-tan cố gắng lừa gạt bằng cách mạo danh là thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14-15).
3. Đức Chúa Trời đã chu cấp những phương tiện để tự mình chúng ta chống lại những sự tấn công của ma quỷ (Ê-phê-sô 6:11-12).
4. Quyền lực của Sa-tan bị giới hạn bởi ý muốn của Đức Chúa Trời (Gióp 1:10-12; 2:6; Ma-thi-ơ 16:23; I Cô-rinh-tô 10:13).
5. Vì là “chúa của thế gian này”, nên Sa-tan cai trị trên những ai sống mà không có Đấng Christ trong thế gian này (II Cô-rinh-tô 4:4).

Chắc chắn, có những người chịu khổ dưới sự điều khiển trực tiếp của Sa-tan, ví dụ như đứa đầy tớ gái ở thành Phi-líp (Công vụ 16:16-19). Và có những người nộp mình cho công việc của ma quỷ như thuật sĩ Si-môn (Công vụ 8:9-11) và Ê-ly-ma (Công vụ 13:8). Tuy nhiên, trong mỗi ví dụ trên, quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn thắng hơn đối với sự cầm tù của Sa-tan. Trên thực tế, Si-môn vẫn có cơ hội để ăn năn (Công vụ 8:22). Rõ rằng, không có việc “bán” linh hồn không thể đổi chác được của Si-môn.

Nếu không có Đấng Christ, tất cả chúng ta đều chịu sự kết án của sự chết (Rô-ma 3:23). Trước khi chúng ta được cứu, tất cả chúng ta đều ở trong sự cầm tù của ma quỷ, như I Giăng 5:19 có nói, “Cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ”. Ngợi khen Chúa, chúng ta có một Ông chủ mới, Đấng có thể bẻ gãy xiềng xích của bất kì tội lỗi nào và giải phóng chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:9-11; Mác 5:1-15).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries