settings icon
share icon
Câu hỏi

Bài giảng trên núi là gì?

Trả lời


Bài giảng trên núi là bài giảng mà Chúa Giê-xu đã giảng trong Ma-thi-ơ chương 5-7. Ma-thi-ơ 5:1-2 cho biết lý do nó được gọi là Bài giảng trên núi: "Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jêsus đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng …" Bài giảng trên núi là bài giảng nổi tiếng nhất mà Chúa Giê-xu từng giảng và có lẽ là bài giảng nổi tiếng nhất từng được giảng bởi bất kì ai.

Bài giảng trên núi bao gồm nhiều chủ đề khác nhau. Mục đích của bài viết này không phải để bình luận về từng phần, mà là để đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về nội dung của nó. Nếu chúng ta tóm tắt Bài giảng trên núi trong một câu, thì nó sẽ như thế này: Làm thế nào để sống một cuộc sống biệt riêng và làm hài lòng Chúa, không có đạo đức giả, tràn đầy tình thương và ân điển, tràn đầy sự khôn ngoan và sáng suốt.
5:3-12 – Các phước lành
5:13-16 – Muối và ánh sáng
5:17-20 – Chúa Giê-xu làm trọn luật pháp
5:21-26 – Sự tức giận và giết người
5:27-30 – Lòng tham muốn và ngoại tình
5:31-32 – Ly hôn và tái hôn
5:33-37 – Lời thề
5:38-42 – Mắt đền mắt
5:43-48 – Yêu kẻ thù của bạn
6:1-4 – Ban cho người nghèo
6:5-15 – Cách cầu nguyện
6:16-18 – Cách kiêng ăn
6:19-24 – Kho báu trên thiên đàng
6:25-34 – Đừng lo lắng
7:1-6 – Đừng phán xét theo đạo đức giả
7:7-12 – Xin, Tìm kiếm, Gõ
7:13-14 – Cổng hẹp
7:15-23 – Tiên tri giả
7:24-27 – Người xây dựng khôn ngoan

Ma-thi-ơ 7:28-29 kết luận Bài giảng trên núi với lời tuyên bố sau: "Khi Đức Chúa Jêsus phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dạy cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo". Mong tất cả chúng ta tiếp tục ngạc nhiên trước sự giảng dạy của Ngài và tuân theo các nguyên tắc mà Ngài đã giảng dạy trong Bài giảng trên núi!

Xin cũng xem Lu-ca 6:20-7:1.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Bài giảng trên núi là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries