settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Cơ Đốc nhân tin vào ba vị thần không?

Trả lời


Nếu bạn là người Hồi giáo, bạn có thể nghĩ rằng Cơ Đốc nhân tin vào ba vị thần. Ý tưởng đó là báng bổ đối với các Cơ Đốc nhân cũng như với bạn.

Có một Đức Chúa Trời!
Cơ Đốc nhân tin vào một Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, Chúa ra lệnh, "Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác" (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3).

Khi được hỏi về mạng lệnh lớn nhất, Chúa Giê-xu đã trả lời, ". . . Đức Chúa Jêsus đáp: "Điều răn quan trọng nhất là, 'Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi" (Mác 12: 29-30).

Một Đức Chúa Trời tồn tại trong ba Thân vị.
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là một trong bản chất, ba Thân vị trong một: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:16-17; 28:19). Mỗi Thân vị trong Ba Ngôi đều là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời (Giăng 6:27; Rô-ma 1:7; I Phi-e-rơ 1:2.). Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1,14; Rô-ma 9:5; Cô-lô-se 2:9; Hê-bơ-rơ 1:8; I Giăng 5:20). Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời (Công vụ 5:3-4, I Cô-rinh-tô 3:16). Đức Chúa Trời không phải là ba vị thần mà là ba trong một. Mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn hiểu thấu được tính hiệp nhất của Ba Ngôi, nhưng chúng ta phải tin sự mặc khải của Ngài là đúng.

Chúa Giê-xu có phải là con trai của Đức Chúa Trời không?
Chính Chúa Giê-xu, người đã khẳng định tính độc nhất của Đức Chúa Trời cũng đã nói, "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30). Chính đời sống hoàn hảo, các phép lạ, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã chứng minh Ngài là Con trai của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Chúng ta không thể vừa ca ngợi sự giảng dạy của Chúa Giê-xu vừa bác bỏ thần tính của Ngài vì Ngài khẳng định là từ Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-2; 5:18-24). Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời hoặc là một kẻ báng bổ.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giê-xu đã từ chối tin rằng Ngài là Con trai của Đức Chúa Trời và rất muốn giết Ngài vì tội báng bổ. "...Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi: "Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?" Đức Chúa Jêsus đáp: 'Chính Ta, rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người, ngồi bên phải Đấng Quyền Năng, và hiện đến giữa mây trời'. Thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: "Chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa? Các ông đã nghe lời phạm thượng rồi đó! Các ông quyết định thế nào?" Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết" (Mác 14:61-64).

Quyết định của bạn là gì?
Niềm tin của bạn không thể thay đổi lẽ thật. Chúa Giê-xu có phải là Con trai của Đức Chúa Trời không? Nếu không, Ngài đã đáng chết vì tội báng bổ và xương của Ngài sẽ nằm yên trong ngôi mộ. Nhưng sự phục sinh đã chứng minh Chúa Giê-xu là thần.

Là Con trai của Đức Chúa Trời, vậy tại sao Chúa Giê-xu chết? Sự chết là hình phạt dành cho tội nhân (Rô-ma 6:23). Chúa Giê-xu giữ mọi điều răn, ngay cả điều răn lớn nhất là yêu Chúa.

Bạn có yêu Chúa không? Không giống như Chúa Giê-xu, không ai trong chúng ta yêu mến Chúa vô cùng. Ngay cả việc phạm một mạng lệnh nhỏ (chẳng hạn như nói dối, căm ghét hoặc thèm muốn) thì cũng khiến cho chúng ta không đủ tư cách lên thiêng đàng: "Vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả" (Gia-cơ 2:10). Chúng ta đáng chết, đáng bị chia cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời trong địa ngục.

Nhưng hãy hăng hái lên. Chúa Giê-xu đã nhận lấy hình phạt cho tội lỗi khi Ngài chết trên thập tự giá. " Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:21). Sau khi chết trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, cho thấy Đức Chúa Trời đã đồng ý sự hy sinh của Ngài cho tội lỗi.

Chúa Giê-xu hằng sống có thể trả giá cho tội lỗi của bạn và mang đến con đường lên thiên đàng. Khi Chúa Giê-xu hứa sẽ chuẩn bị một nơi trên thiên đàng cho những người theo Ngài, thì một người đã hỏi Ngài về đường lên thiên đàng. "Đức Chúa Giê-xu đáp, 'Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha'" (Giăng 14:6).

Bạn không thể tự mình đến với Đức Chúa Cha vì bạn là tội nhân, không thể tự mình sửa chữa. Hãy tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi. Quay lưng khỏi tội lỗi của bạn và cách riêng của bạn để theo Chúa Giê-xu là Chúa của cuộc đời bạn. Ngài là đường đi, chân lý và sự sống!

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Cơ Đốc nhân tin vào ba vị thần không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries